Odborný článek

MŠ - Třídění

26. 2. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Anotace

Množinové představy. Dítě třídí na základě stejné vlastnosti (charakteristiky), např. má stejnou barvu, tvar, velikost jako ten druhý nebo další.

Barevné obrázky

Pomůcky

Sada obrázků s předměty v základních barvách (žlutá, červená, modrá a zelená) a hrací kostka s barvami.

Aktivity

Dítě hodí barevnou hrací kostkou. Ta určí barvu obrázků, které bude dítě vybírat a vytvářet z nich skupinky obrázků stejné barvy. Diskutujeme s dětmi, jaké znají věci dané barvy (např. žluté slunce, modré nebe, červené jahody, zelené okurky).

Barevné tvary

Pomůcky

Čtyři předlohy barevných geometrických útvarů (např. žlutý čtverec, oranžový trojúhelník, modrý obdélník a zelený kruh) z „vlnkového“ papíru na černé kartě a sada vystříhaných geometrických tvarů v různých barvách. Většina z nich má stejnou barvu jako útvar na předloze. Je možné do sady vystříhaných útvarů přidat i takové, které mají jiný odstín barvy než útvary na předloze.

Aktivity

Dítě třídí připravené tvary a pokládá (přiřazuje) je na předlohy. Pracuje přitom se dvěma podmínkami: barva a tvar. Hledá tedy všechny žluté čtverce, modré obdélníky apod. Na velikosti útvarů nezáleží. Dítě tvoří skupiny stejné charakteristiky. Útvary, které nesplňují obě dané podmínky, dítě vyřazuje.

Jestliže byly do sady vystříhaných tvarů přidány i útvary, které mají jiný odstín barvy než útvary na předloze, musí je dítě také vyřadit.

Kapesníky

Pomůcky

Předloha s obrázkem, na němž maminka s dcerkou věší kapesníky na připravené šňůry na prádlo (viz obr.), a sada větších a menších kapesníků v barvě modré a žluté.

Aktivity

Dítě manipuluje s připravenými kapesníky podle zadání: „Maminka chce, aby vyprané prádlo na šňůře pěkně vypadalo. Pomůžeš jí uspořádat kapesníky?“ Předpokládáme, že dítě bude třídit podle předlohy velké kapesníky na šňůru maminky, malé kapesníky na šňůru holčičky. Dítě však může mít osobitý přístup. Pozorujeme, zda dodržuje pravidelnosti. Pokud dítě zavěšuje kapesníky nahodile, „provokujeme“ je k nějaké pravidelnosti (např. střídání barev nebo nejprve žluté a pak modré kapesníky).


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit