Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Komunikujeme v digitálním světě i mimo něj
Odborný článek

Komunikujeme v digitálním světě i mimo něj

Anotace

Žáci ve skupinách posuzují různé modelové životní situace a určují typické prostředky, které zajistí komunikaci s ostatními. Při vzájemné diskusi a spolupráci sestavují myšlenkovou mapu digitální komunikace a komunikace bez užití digitálních prostředků.

Cíl

Žák posoudí výhody a nevýhody komunikace s využitím digitálních prostředků a výhody a nevýhody komunikace bez nich. K různým způsobům komunikace přiřazuje typické příklady ze života.

Popis činnosti

 • Skupiny 3 – 4 žáků dostanou sady obrázků charakterizujících různé komunikační prostředky a kartičky s ukázkovými životními situacemi, které jsou odlišeny dvojciferným číslem.
 • Žáci ve skupině postupně hází kostkou, čímž určují dvojciferný kód kartičky. Přečtou si příklad životní situace na kartičce, a pak ve skupině diskutují, jaký komunikační prostředek by bylo nejvhodnější využít.
 • V průběhu práce mohou žáci nalézat nové prostředky komunikace a k nim přiřazovat různé životní situace, případně vymýšlet vlastní životní situace a jejich přiřazení.
 • V závěrečné reflexi žáci definují výhody a nevýhody jednotlivých způsobů komunikace.

Předpokládaný čas

40 minut

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si obrázky s různými způsoby komunikace a kartičky s modelovými životními situacemi. Pokud ještě nejsou vystřižené, rozhodněte se, zda materiály připravíte vy, nebo žáci.
 • Pročtěte si ukázkové situace. Na základě svých zkušeností můžete některé z nich nahradit těmi, které považujete za vhodnější pro své žáky.
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít a kolik bude mít každá skupina členů. Připravte si způsob rozdělení do skupin. Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky. Pokud budou žáci vystřihávat obrázky a kartičky, připravte si potřebný počet nůžek.
 • Určete, kolik kartiček budou skupiny řešit (optimální počet je 20 kartiček na skupinu).
 • Rozhodněte se, zda všem skupinám dáte prostor pro vytvoření vlastních možností komunikace (obrázků) a vlastních ukázkových situací (textů). Pokud ano, připravte i prázdné kartičky. Zároveň se rozhodněte, kolik času na tuto činnost vyčleníte, a zda umožníte skupinám, aby si nově vyrobené kartičky vyměňovaly mezi sebou.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené myšlenkové mapy žáků, aby pomohly k reflexi. Zvažte, zda myšlenkovou mapu na závěr nalepíte, nebo vyfotíte, a jak a komu výstupy zpřístupníte (nástěnka ve třídě, ve škole, web školy apod.).

Zahájení

 • Stručně uveďte hodinu. Vysvětlete žákům, že v dnešní době se často hovoří o komunikaci přes internet a zapomíná se, že ne pro všechny situace je elektronická komunikace vhodná – někdy je kupříkladu lepší osobní setkání, telefonát nebo třeba dopis zaslaný poštou.
 • Rozdělte žáky do skupin. Rozdejte výše uvedené pomůcky a případně požádejte žáky, aby nejdříve vystřihli obrázky (uzly myšlenkové mapy) a kartičky s ukázkovými situacemi.
 • Nechte žáky přečíst pokyny v pracovním listu, sdělte jim počet řešených kartiček a nakonec odpovězte na dotazy. 

Průběh

 • Na počátku pomozte žákům v rozložení uzlů myšlenkové mapy na pracovní ploše.
 • Dále sledujte, zda žáci využívají hrací kostky pro náhodný výběr ukázkových situací.
 • Sledujte čas a případně zavčasu vyzvěte žáky k tomu, aby vymysleli a použili vlastní ukázkové situace.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití myšlenkových map. Vytvořte podmínky pro jejich uchování (buď nalepením, nebo vyfocením).
 • Zajistěte závěrečnou reflexi. Položte všem žákům otázky k reflexi (viz níže) a diskutujte o odpovědích.

Reflexe

 • Ve kterých situacích je lepší komunikovat bez využití internetu?
 • Jaké možnosti komunikace využíváte v digitálním světě? Kdy je to výhodné a kdy je to riskantní?
 • Čemu říkáme sociální sítě? Jaké sociální sítě znáte? Vyjmenujete nějaké zásady pro komunikaci v sociálních sítích?Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
765.63 kB
PDF
Pracovní list pro žáky
pdf
216.8 kB
PDF
Metodický list pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
InGeneration

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

hrací kostka, obrázky různých možností komunikace, kartičky s modelovými situacemi, psací potřeby, volitelně digitální fotoaparát či mobilní telefon s fotoaparátem, nebo čistý papír A3, nůžky a lepidlo