Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Česká školní inspekce představuje výsledky mezinárodního šetření PISA 2012
Odborný článek

Česká školní inspekce představuje výsledky mezinárodního šetření PISA 2012

Anotace

Spolu s dalšími 64 zeměmi světa se Česká republika také v roce 2012 zapojila do mezinárodního šetření dovedností patnáctiletých žáků v klíčových gramotnostech - PISA. V tomto šetření byla hlavní testovanou oblastí matematická gramotnost (naposledy tomu tak bylo v roce 2003). Garantem a realizátorem tohoto klíčového mezinárodního šetření pro Českou republiku je Česká školní inspekce.

Výsledky českých žáků v mezinárodním srovnání představili na tiskové konferenci dne 3. prosince 2013 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys, ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a národní koordinátorka projektu PISA Jana Palečková.

„Obecně můžeme konstatovat, že v matematické gramotnosti jsou výsledky českých žáků jednoznačně lepší než v roce 2009, u čtenářské gramotnosti již k poklesu výsledků nedochází a čeští žáci zaznamenali oproti roku 2009 rovněž zlepšení. Výsledky našich žáků v přírodovědné gramotnosti jsou dokonce dlouhodobě nadprůměrné,“ sdělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys

Základní zjištění 

V matematickém testu nejlépe uspěli žáci sedmi asijských zemí, výrazně nejlepšího výsledku dosáhli žáci ze Šanghaje. Výsledek českých žáků v matematice byl průměrný. Podstatně se však zvětšil podíl českých patnáctiletých žáků s nedostatečnou úrovní matematické gramotnosti (na jednu pětinu). I když se výsledky českých žáků v matematice od roku 2003 zhoršily, oproti předchozímu cyklu v roce 2009 doznaly zlepšení. 

V matematice měli ve většině zúčastněných zemí včetně České republiky lepší výsledek chlapci než dívky. V oblasti čtenářské gramotnosti tomu však bylo naopak, přičemž v České republice byl rozdíl ve prospěch dívek statisticky významný. V přírodních vědách lze rozdíl mezi výsledky českých chlapců a dívek považovat za nevýznamný. 

V oblasti čtenářské a přírodovědné gramotnosti si opět vedli nejlépe žáci asijských zemí. Výsledek českých žáků v oblasti čtenářské gramotnosti byl průměrný. Od roku 2009 se však statisticky významně zlepšil. V oblasti přírodovědné gramotnosti se v období od roku 2009 výsledek českých žáků rovněž zlepšil, takže byl v roce 2012 opět nadprůměrný. 

Počty získaných bodů

  2009 2011 Trend
Čtenářská gramotnost 478 493 +
Matematická gramotnost 493 499 +
Přírodovědná gramotnost 501 508 1

Další zjištění 

Česká republika byla v roce 2012 jednou z pěti zemí OECD s nejsilnějším vlivem socioekonomického zázemí na vzdělávací výsledky žáků a ve srovnání s rokem 2003 tento vliv ještě zesílil. Navíc se podle výsledků šetření PISA řadíme k zemím, kde mají žáci s podobným zázemím tendence shromažďovat se ve stejných školách a kde vzdělávací systém funguje spíše selektivně. 

Čeští žáci v matematice vykazují ve srovnání se žáky ostatních zemí OECD podprůměrnou sebedůvěru, která výrazně negativně ovlivňuje jejich výsledky. Zhoršení průměrného výsledku v matematice od roku 2003 u nás bylo doprovázeno statisticky významným zhoršením průměrné hodnoty indexu charakterizujícího vztah žáka ke škole. Hodnota dalšího indexu vypovídajícího o tom, zda žák považuje školu za přátelské prostředí, poklesla od roku 2003 u českých žáků tak, že byla v roce 2012 nejnižší v zemích OECD. 

V oblasti matematické gramotnosti se v České republice od roku 2003 statisticky významně zhoršily výsledky žáků všech druhů škol. Na zlepšení průměrného výsledku českých žáků v matematice od roku 2009 se podíleli zejména žáci základních škol, kteří dokázali vykompenzovat další zhoršení výsledků žáků víceletých gymnázií a nematuritních oborů středních škol. Výsledky žáků na základních školách se od roku 2009 statisticky významně zlepšily také v oblasti čtenářské a přírodovědné gramotnosti. 

Výrazně nejslabšího výsledku v oblasti matematické gramotnosti dosáhli žáci Jihočeského kraje a jejich podíl ve skupině patnáctiletých žáků s nedostatečnou úrovní matematické gramotnosti patřil ve srovnání s ostatními kraji k nejvyšším. Přitom v roce 2003 byla úspěšnost jihočeských žáků ve srovnání s ostatními kraji průměrná. Naopak dříve průměrní žáci z Pardubického kraje měli v roce 2012 nejlepší výsledek. Nejmenší zastoupení slabých žáků bylo zjištěno v Karlovarském, Plzeňském a Pardubickém kraji

„Výsledky mezinárodního šetření PISA nám poskytují velmi cenné informace, s nimiž je však třeba dále pracovat. Česká školní inspekce podrobí tyto výsledky komplexní sekundární analýze, abychom mohli poskytnout podrobnější informace o příčinách a důsledcích daného stavu, které by byly aplikovatelné přímo na situaci v České republice a které by nastínily také možná řešení. V rámci komplexní inspekční činnosti ve školách budeme monitorovat podporu rozvoje a dosaženou úroveň žáků v klíčových gramotnostech. Školy budeme motivovat k průběžnému hodnocení pokroku žáků v této oblasti využíváním testovací aplikace i databanky úloh, které jim České školní inspekce zdarma poskytne,“ doplnil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal

Komplexní zpráva obsahující hlavní zjištění z šetření PISA 2012 je k dispozici na webových stránkách České školní inspekce nebo v příloze článku.

V Praze dne 3. 12. 2013

Zdroj:

Česká školní inspekce ČR - Tisková zpráva - Česká školní inspekce představuje výsledky mezinárodního šetření PISA 2012. Csicr.cz, 2009. [2013-12-03]. Dostupné na www: <http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PISA/Hlavni-zjisteni-PISA-2012>.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
2 MB
PDF
Hlavní zjištění PISA 2012

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
ČŠI

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články: