Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií
Odborný článek

Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií

3. 12. 2013 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Markéta Pastorová

Anotace

Je potěšující, že v rámci projektu, který byl spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a jehož úplný název je „Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií – využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově“, vydala Katedra výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci celkem jedenáct publikací!

Všechny publikace jsou užitečnou a zajímavou metodickou oporou pro učitele výtvarné výchovy prvního i druhého stupně ZŠ a SŠ a je chvályhodné, že jejich obsah reaguje na prudký rozvoj digitálních technologií. Ty zaujímají významné místo jak ve výtvarném umění a každodenním životě, tak i ve vzdělávacích obsazích uměleckých oborů, zejména pak výtvarné a filmové/audiovizuální výchovy.

Učitelé zde naleznou cenné informace a materiály k otázkám týkajících se aktuálních souvislostí výtvarné výchovy se současným výtvarným uměním, nových/současných technologických možností a postupů v oblasti didaktiky, textilní tvorby, keramické tvorby, malby a kresby, intermediální tvorby či dějin umění. Vše slouží jako podpora, aby si učitelé na svých školách dokázali snadněji připravit výukové programy s využitím ICT, grafického designu, multimediálních prostředků a nových didaktických postupů.

Dvě, respektive tři publikace (pokud zahrnujeme i rozšířenou interaktivní verzi Muzejní edukace) se zabývají vymezením muzejní edukace v muzeologickém a pedagogickém kontextu. Zahrnuta je proto jak problematika cílů, obsahů, metod, organizačních forem a prostředků, tak otázky související s plánováním a přípravou edukačního programu. Publikace vedou i k zamyšlení nad posláním a funkcí muzea v současné době, nad perspektivami kooperace školy a muzea jako partnerů v procesu edukace. Neopomíná i upozornit na fakt, že „ muzeum nelze chápat pouze jako atraktivní učebnu pro běžnou školní výuku – bez hlubšího nahlédnutí jeho podstaty a pochopení jeho významu pro společnost“.

Publikace jsou předkládány převážně v podobě interaktivního pdf s množstvím vložených fotografií, pracovních listů, videí apod. (např. Muzejní edukace – rozšířená interaktivní verze), nebo publikace na CD nebo DVD v html s aktivními odkazy (např. Malířství druhé poloviny 20. a počátku 21. století) nebo html s odkazy a dalšími materiály jako jsou videa apod. (např. Kresba, malba, graffiti. Poznámky k aktuální situaci; Intermediální tvorba. Mezi performancí a videoartem).

Podrobnější informace o jednotlivých titulech jsou dostupné na stránkách Katedry výtvarné výchovy, kde jsou také ke vzdělávacím účelům zdarma ke stažení z http://kvv.upol.cz/?seo_url=kvv-publikace.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Markéta Pastorová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.