Odborný článek

Digitální svět

17. 12. 2013 Základní vzdělávání
Autor
InGeneration

Anotace

Žáci posuzují různá digitální zařízení, určují jejich účel a možnosti využití. Při vzájemné diskusi a spolupráci sestavují myšlenkovou mapu digitálních zařízení.

Cíl

Žák si zvýší povědomí o digitálních zařízeních a možnostech jejich využití při řešení životních situací.

Skupiny žáků dostanou v pracovním listu seznam digitálních zařízení, se kterým budou pracovat. Nejprve si seznam prohlédnou. Vyberou zařízení, která znají a navzájem si ve skupině vysvětlí, k čemu je mohou použít. Do tabulky doplní další digitální zařízení, která v seznamu nenašly.

Dále postupují podle jedné varianty úkolu (buď si vybere skupina sama, nebo variantu určí učitel):

 • Varianta A – K čemu slouží digitální zařízení a jak je používáme?
 • Varianta B – Co lze s technologiemi dělat?
 • Varianta C – Životní situace – jak technologie vhodně použít?

Výstupem každé varianty je prezentace výsledků ostatním skupinám a výběr vystřižených ukázek digitálních zařízení.

Vystřižené ukázky žáci použijí ve skupinách k vytvoření myšlenkové mapy.

V závěrečné reflexi poznatky shrnou.

Předpokládaný čas

Pro každou z map podle zvolené varianty 25 – 30 minut.

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní list se seznamem digitálních prostředků a rozmyslete si, které využijete a na které se budete soustředit. Postupem popsaným níže není možné projít všechny prostředky z myšlenkové mapy, proto je ideální, aby jednotlivé pracovní skupiny pracovaly na různých tématech, a tím pokryly většinu digitálních zařízení.
 • Pročtěte si varianty aktivit a rozhodněte se, které z nich využijete.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, připravte si jednoduchou ukázku (obrázek schématu myšlenkové mapy mají žáci i v pracovním listu).
 • Ujasněte si role ve skupině – koordinátor, člen týmu, hlídač času a grafik. Připravte si, jak role žákům vysvětlíte a jakou činnost jim přidělíte (minimální činnost je popsána v pracovním listu pro žáky).
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít. Připravte si metodu rozdělení do skupin, snažte se o rovnoměrné rozdělení žáků s ohledem na role. Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené myšlenkové mapy žáků, aby pomohly k reflexi probraného tématu.

Zahájení

 • Rozdejte skupinám výše uvedené pomůcky.
 • Objasněte role ve skupině a jejich účel a nechte žáky, ať si role mezi sebou rozdělí.
 • Dejte žákům čas přečíst si pokyny, které jsou obsahem 3. kroku v pracovním listu (výběr prostředků, které žáci znají) a následně odpovězte na dotazy.
 • Upřesněte pravidla pro výběr variant.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, pomocí vlastní ukázky nebo schématu v pracovním listu vysvětlete základní pravidla pro jejich tvorbu.

Průběh

 • Buďte žákům připraveni pomoci s plněním 3. kroku v pracovním listu, zejména ze začátku.
 • Sledujte, jak žáci zvládají svou roli ve skupině.
 • Sledujte, zda žáci pracují na správných variantách, které jim byly zadány. Pokud uvidíte, že je některá pracovní skupina méně efektivní, pomozte jí v práci.
 • Zajistěte, aby pracovní skupiny prezentovaly výstupy své práce.
 • Vyzvěte k sestavování myšlenkových map a sledujte, nakolik žáci dodržují pravidla pro tvorbu myšlenkových map.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití myšlenkových map.
 • Zahajte závěrečnou reflexi – položte žákům otázky k reflexi a otevřete k nim diskuzi.

Reflexe

 • Je nějaké zařízení, které jsi před hodinou příliš neznal a nyní víš, k čemu se dá použít?
 • Které z prostředků, o kterých jsme hovořili, by sis chtěl vyzkoušet a proč? (Může někdo přinést zařízení do hodiny?)
 • Existují možnosti digitálních zařízení, které zatím nevyužíváš, ale chtěl bys je zkusit? (Je dobré odvolat se na soupis možných využití na tabuli.)
Téma si můžete stáhnout z přílohy ve formátu PDF.


Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
190.43 kB
PDF
Metodický list pro učitele
pdf
952.15 kB
PDF
Pracovní list pro žáky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
InGeneration

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list pro žáky Digitální svět, čisté papíry, psací potřeby, fixy větší papír (ideálně velikosti A3)