Odborný článek

Hrajeme si s říkadly

18. 12. 2013 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Lucie Víchová
Spoluautor
Mgr. Lucie Nádvorníková

Anotace

Článek nabízí náměty na různorodé aktivity inspirované českými lidovými říkadly. Jedná se o jednoduché karty s obrázky a krátkou úvodní motivací, kdy předškolní děti a žáci mladšího školního věku mohou na říkadlech: Kde je babička?, Ryba a Vrána rozvíjet nejen schopnost rytmizace, ale i slovní zásobu a hrubou či jemnou motoriku.

Kde je babička?

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj slovní zásoby a rytmizace říkadel, rozvoj pohyblivosti a schopnosti ovládnout hlasitost svého projevu
Počet dětí: nejméně 7
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: zvoneček, šátek na oči pro každé dítě

Společně s dětmi si povídejte o rodině, ptejte se jich, kdo jezdí k babičce a co u ní dělá. Poté se naučte říkadlo a vysvětlete dětem pravidla hry. Vymezte bezpečné území a každému hráči dejte šátek na oči.

Hráči mají za úkol pochodovat územím a říkat říkadlo. Jakmile skončí posledním veršem, musí se zastavit a poslouchat zvoneček. Vaším úkolem je zazvonit zvonečkem, po jeho zvuku hráči musí dojít až ke zvonečku. V jednotlivých kolech měníte své místo.

Pokud budete hru hrát s menšími dětmi, můžete je rozdělit do dvojic, přičemž zavázané oči má jen jeden hráč a druhý je jeho vodič.

Co to slyším, dupy, dupy, (pochodujeme po prostoru a dupeme)
kdo to chodí u chalupy? (pochodujeme po prostoru a dupeme)
Nebojte se, dětičky, (zastavíme se a zašeptáme zbytek říkadla)
vždyť jste u své babičky.

Vrána

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky, slovní zásoby a rytmizace říkadel, rozvoj spolupráce, schopnosti ztvárnit říkadlo pohybem, rozvoj spolupráce
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: žádné

Určete dvojici dětí, která bude představovat bránu – chytí se nad hlavami za ruce. Ostatní děti vytvoří řadu, jedno dítě podruhém prochází bránou. Zároveň přitom svým pohybem ztvárňují říkadlo. Na závěr říkadla se všechny děti připojí k bráně, aby vzniklo „hejno“.

U hradu je stará brána, (dvojice dětí utvoří tzv. bránu, ostatní děti jí procházejí)
sedí na ní černá vrána. (všichni jdeme do dřepu)

Vrána kráká kráky krák, (spojíme předpažené ruce, tleskáme a pochodujeme)
letí k hradu černý mrak. (za pochodu zvedneme ruce a předvádíme létání)

Mrak usedá na bránu, (za pochodu zvedneme ruce a vzhlížíme nahoru)
je to hejno havranů. (doběhneme ke dvojici-bráně)

Ryba

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj slovní zásoby a rytmizace říkadel, rozvoj pohyblivosti a schopnosti ztvárnit říkadlo pohybem
Počet dětí: nejméně 7
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: žádné

Nejprve vymezte lanem či jinými předměty herní území, mělo by být kruhového tvaru a dostatečně velké. Postavte se doprostřed tohoto území a představte se dětem jako rybář. Zároveň vymezte dětem tzv. rybníček – domeček pro všechny hráče, do kterého se na konci říkadla snaží schovat před rybářem. U menších dětí můžete rovněž křídou nakreslit či vytvořit lanem druhý kruh, po kterém se celá skupina bude pohybovat.

Děti poté pochodují za sebou do kruhu, společně ztvárňují pohybem říkadlo. Jakmile říkadlo skončí, musí všechny ryby (hráči) co nejrychleji doběhnout do rybníčku tak, aby je rybář nechytil. Chytí-li rybář nějakou rybu, vymění si role. Jestliže se tak nestane, hra pokračuje ve stejném složení. Pokud už děti říkadlo umějí, můžete volit rybáře z jejich řad.

Byla ryba u potoka, (rukama ztvárňujeme vlnky)
měla v puse klíč. (přiložíme si ruku na ústa)
Než tam přišla panímáma, (dáme ruce v bok)
byla ryba pryč. (utíkáme do „domečku“)


Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s.r.o. z publikace Hrajeme si... S říkadly.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
2.12 MB
PDF
Babička
pdf
2.37 MB
PDF
Ryba
pdf
1.7 MB
PDF
Vrána

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Víchová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Metodické karty