Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Příprava dítěte pro úspěšný vstup do školy
Odborný článek

Příprava dítěte pro úspěšný vstup do školy

23. 10. 2013 Předškolní vzdělávání
Autor
Hana Splavcová

Anotace

Článek popisuje tři projekty ESF, zabývající se předškolním vzděláváním.

K úspěšnému vstupu dítěte do školy je nutné rozvíjet všechny složky jeho osobnosti. Nestačí jen fyzické předpoklady (unese aktovku), ale důležité jsou též aspekty psychomotorické, sociální a emoční. Pro správný rozvoj dítěte je proto důležitý přístup rodiny i mateřské školy.

V rámci čerpání prostředků ESF se podařilo uskutečnit mimo jiné také projekty cílené právě na přípravu dětí pro vstup do základního vzdělávání. Projekty se zaměřily na práci s dětmi v mateřských školách i mimo, na podporu pedagogů při vlastní práci i při získávání rodičů ke spolupráci. Častým tématem projektů bylo zaměření na děti a rodiče ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Vzniklo mnoho podpůrných materiálů volně přístupných na internetu, které mohou usnadnit práci dalším pedagogům.

Společně to dokážeme

Jedním z velmi vydařených projektů je „Společně to dokážeme – program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele“, realizovaný Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci projektu vznikly podpůrné materiály pro učitele – skripta, metodika, sborník námětů pro práci s dětmi v přípravné třídě (použitelné také pro potřeby MŠ).

Šance pro vaše dítě

Dalším kvalitním projektem je „Šance pro vaše dítě“, zpracovaný společností Montessori. Projekt využívá vzdělávací metodu Montessori, která je jedním z alternativních přístupů ke vzdělávání. Pomůcky a metody Montessori jsou využitelné také v klasických MŠ, proto mnohé mateřské školy již prvky Montessori běžně používají pro práci s dětmi. Projekt může být tak inspirací i pro ostatní učitele.

Do školy včas

Velmi přínosným je také projekt „Do školy včas, bez odkladu školní docházky“, uskutečněný VCP Žatec. V rámci tohoto projektu byl vytvořen program využitelný pro intenzivní přípravu dětí pro vstup do ZŠ, který byl realizován v MŠ a přípravných třídách lounského a rakovnického regionu. Vznikly také brožury pro rodiče „Školní zralost“, „ADHD a SPU v předškolním věku, klady a zápory hyperaktivity“, „Hry a činnosti pro děti předškolního věku“ a brožury pro učitele „Hry pro děti“nebo „Seznam dětských her“.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Splavcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.