Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > V čem bývá problém?
Odborný článek

V čem bývá problém?

9. 12. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Jitka Kašová

Anotace

Při zavádění projektové výuky do praxe je potřeba počítat i s možnými problémy, riziky a překážkami. Jejich povaha může být různá, stejně jako možnosti jejich řešení. Předpokladem je vždy ochota hledat příčiny a pracovat s vlastní chybou.

Nejčastěji uváděné problémy projektové výuky a jejich možné příčiny:

Náročná organizace

Možné příčiny:

 • pedagog nemá v konkrétní třídě více výukových hodin v jednom dni, projektová výuka pak znamená zásah do rozvrhu více tříd;
 • megalomanské projekty, zbytečné a neodůvodněné propojování mnoha tříd a učitelů; zadávání společného projektu pro celou školu; složité organizační modely bez ujasnění jejich přínosu;
 • nedostatek informačních zdrojů pro práci na projektu. 

Náročná příprava učitele

Možné příčiny:

 • chybějící zkušenosti s plánováním a vyhodnocováním projektové výuky;
 • jednostranný pohled na výuku, neochota zabývat se přesahy do jiných oborů;
 • nedostatečná metodická vybavenost vyučujícího (znalost dílčích metod);
 • nedostatečná komunikace, spolupráce a podpora mezi vyučujícími;
 • málo času na promyšlené plánování projektu v kontextu celoroční výuky.

Povrchnost, mělkost, samoúčelnost projektů

Možné příčiny:

 • Vyučující se zaměřuje na líbivé (efektní) činnosti místo na efektivitu .
 • Obsah ani styl práce nenabízí žákům nové poznatky, dovednosti a postoje.
 • Nejsou stanovené očekávané výstupy žáků, nelze vyhodnotit konkrétní přínos výuky.
 • Projekt sleduje příliš úzký, nebo naopak příliš široký záměr.
 • Chybí učební kontext.

Malá motivace žáků

Možné příčiny:

 • Téma (úkol) je pro ně málo zajímavé, aktuální, srozumitelné, … nedává jim hlubší smysl, nepotřebují se tím zabývat.
 • Byla zanedbána motivační část projektu (nastartování).
 • Projekt není připraven jako „žákovský podnik“, ale jako soubor učitelem zadávaných a řízených činností.
 • Žáci nemají dostatečný prostor pro vlastní postupy a řešení; nedozvídají se nic nového.

Nesystémovost

Možné příčiny:
 • Chybí vymezení „cesty“ projektu otázkami. (Na jaké otázky musíme získat odpověď, abychom vytvořili očekávaný produkt?)
 • Činnosti žáků nejsou logickou cestou k produktu, nenavazují na sebe, spojuje je pouze téma.

Neefektivní práce s informacemi

Možné příčiny:

 • Žáci se při hledání informací „ztrácejí“ (nemají k dispozici webovou adresu, ale jen internet; nemají odkaz na článek či jeho pasáž, ale pouze na knihu apod.).
 • Žáci získali informace z výkladu učitele nebo prostřednictvím jediného zdroje.
 • Žáci nezískali žádné nové informace a pracují pouze s tím, co vědí nebo co si myslí.

Článek je zpracován na základě metodické příručky Cesta za žákovskými projekty vzniklé v projektu Klíčový rok. Kolektiv autorů, Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2013. ISBN 978-80-905502-0-9.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Kašová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Téma článku:

Pedagogika