Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Týden otevřených dveří v rehabilitačních třídách
Odborný článek

Týden otevřených dveří v rehabilitačních třídách

Anotace

Propojení výuky ve třídách základní školy speciální a praktické v rámci týdenního projektu.

Projektové vyučování je v dnešní době velmi oblíbená metoda výuky. Je založena na propojení praxe a teorie. Tato metoda vede ke kreativitě a vlastní činnosti žáka, což si v praxi vyzkoušela ZŠ Slezského odboje v Opavě. V rehabilitačních třídách propojila výuku s ostatními třídami, jak speciálními tak i praktickými. V rámci projektového vyučování připravila projekt, který nazvala:

Týden otevřených dveří v rehabilitačních třídách

Projekt jsem vypracovala s Mgr. Martinou Kurkovou, dále se na něm nemalou měrou podíleli: Anna Petrová, Milada Laciová, Bc. Jan Flašar, Lucie Mrázková, Hana Bečáková.

Cíl projektu

Týden otevřených dveří v rehabilitačních třídách je určen ostatním kolegům ve škole a také všem žákům naší školy. Cílem celého projektového vyučování je co největší možná integrace žáků rehabilitačních tříd v rámci celé školy, zprostředkování nových podnětů, zážitků a setkání, což může velkou měrou přispět k jejich lepší socializaci, obzvláště podaří-li se nám tímto projektem nastartovat dlouhodobější spolupráci s ostatními třídami základní školy speciální a praktické. Projekt by měl působit oboustranně. Tzn. přinést nové informace a zážitky také žákům z jiných tříd, nejen rehabilitačních.

Průběh projektu

Oznámení o připravovaném projektu ostatním kolegům ve škole

Příprava rozvrhů jednotlivých tříd s rehabilitačním vzdělávacím programem a jejich vyvěšení ve sborovně k nahlédnutí ostatním vyučujícím. Učitelé se svými žáky se zapíší přímo do jednotlivých hodin v rozvrhu a po domluvě s učitelkou se následně aktivně podílejí na vyučování v rehabilitačních třídách. Nejde o hospitaci v hodinách nebo o ukázkové hodiny jednotlivých předmětů, ale o společné vyučování a vzájemné setkávání žáků.

Příprava na týden otevřených dveří

Do jednotlivých hodin se předběžně zapsalo 14 vyučujících s různými třídami od 1. třídy základní školy speciální až po 9. třídu základní školy praktické. Program tedy bude opravdu nabitý a náročný. Pedagogové a žáci se budou společně podílet na všech vyučovacích předmětech rehabilitačních tříd, tedy na rozumové, smyslové, tělesné, pracovní, výtvarné a hudební výchově. Někteří žáci se určitě vyskytnou ve třídách i v době svačiny a jejich společnost i pomoc bude vítána.

Samotný týden

V obou rehabilitačních třídách bude výuka probíhat pokud možno dle daného rozvrhu a jednotlivé třídy se svými vyučujícími se budou na hodinách více či méně aktivně podílet. Žáci s lehčím postižením mohou být dětem v rehabilitačních třídách dobrým příkladem i vítanou pomocí. Mohou se seznámit s jednotlivými postiženími v praxi. Mohou si vyzkoušet „jaké to je", projet se na vozíku, udělat nějakou činnost poslepu, podívat se, s jakými problémy se potýkají děti s těžším postižením. U všech zúčastněných předpokládáme získání nových užitečných zkušeností.

Hodnocení projektu

V. tř. ZŠS - rehabilitační

Měli jsme 13 návštěv. Překvapilo mě, že spousta žáků z nejvyšších pater školy ani neví, jaké děti spolu s nimi navštěvují školu. První reakce byl ostych „velkých" žáků jakkoliv se přiblížit žákům z „rehabky". Překvapilo je, kolik mají roků a že jsou starší než oni sami a ani tak nevypadají. Jakmile ztratili ostych, začalo je zajímat, kolik mají vyučovacích hodin, jak se dostanou do školy, proč nemají stejné lavice jako ostatní a jak se stalo, že jsou takoví, jací jsou. Bylo přínosné, že si vyzkoušeli, jak se žákům jezdí na invalidním vozíku, jak se čte rukama, jak je těžké poskládat dřevěnou skládačku se zavázanýma očima či najíst se hlavou zafixovanou do Šancova límce. Trochu strachu museli kluci překonat při krmení pejska Kalí. Nekrmili ho totiž jen z ruky, ale zkoušeli to i z bříška, z krku nebo i z ušního lalůčku. Hodně musím pochválit děvčata ze sedmých tříd, která jakoby kamarádila i s našimi žáky od malinka. Byla prostě skvělá! Moc se povedla hodina hudební výchovy, kdy se žáci naučili poznávat hudební nástroje podle zvuku i tvaru. Společný zpěv obou „rehabek" a ZŠS paní učitelky R. Tesárkové udělal radost všem přítomným...

VI. tř. ZŠS - rehabilitační

V naší třídě bylo celkem 16 návštěv. Kromě dvou tříd ZŠ praktické se u nás vystřídala celá škola. Na některé hodiny se přišly podívat i pracovnice SPC a vedení školy. Po vzájemném okukování se a seznamování se většina žáků s větším či menším ostychem zapojila do připravených činností. Dívky ze 7. a 8. tříd byly našim žáčkům velkou pomocí při výtvarných a pracovních činnostech. Chlapci těchto tříd nám pomáhali také při přechodu žáků z tělocvičny do školy a udivovala je síla našich žáčků. Mezi velmi oblíbené činnosti asi všichni žáci řadí canisterapii. Kontakt se psem je určitě ku prospěchu nejen dětem s tělesným postižením, ale přítomnost psa se dá využít pro všechny žáky, není však jednoduché nějakého psovoda pro tuto činnost získávat. Velmi příjemná atmosféra vládne ve společných hodinách hudební výchovy, které jsou už téměř tradicí, což je velmi milé. Také vaření spolu s dětmi z 1. třídy speciální bylo ku prospěchu obou stran. Děti za pomoci pedagogů připravily vaječnou pomazánku a mazaly na chleba. Vše, co si připravily, také s chutí snědly. Třešničkou na dortu byl náš provizorní Snoozelen ve třídě, děti nahřívané podložkou spokojeně relaxovaly při uklidňující hudbě v přítmí společně se svými kamarády z 3. třídy speciální.

Celkové hodnocení projektu

Týden otevřených dveří v rehabilitačních třídách bych (a doufám, že nejen já) označila sice jako hodně náročný pro žáky i pedagogy, ale zároveň velmi zdařilý. Žáci praktické školy nabyli určitě většího povědomí o tom, jací žáci také navštěvují naši školu a snad si teď budou více vážit zdraví, které mají, a možná se jednou pro ně stane samozřejmostí pomáhat slabším.

Žáci z rehabilitačních tříd poznaly mnoho nových kamarádů a bylo jim díky návštěvám zprostředkováno mnoho a mnoho nových podnětů a zážitků. Všem zúčastněným proto patří velký dík, samozřejmě, že krátké zhodnocení a poděkování se objeví i v našem školním časopisu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Šárka Křesťanová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.