Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Prvky V.A skupiny (15. skupiny) a VI.A skupiny (16. skupiny) periodické soustavy prvků
Odborný článek

Prvky V.A skupiny (15. skupiny) a VI.A skupiny (16. skupiny) periodické soustavy prvků

4. 1. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Lucie Štefanová

Anotace

Obsahem článku jsou pracovní listy zaměřené na vlastnosti, přípravu, výrobu a využití prvků V.A skupiny (15. skupiny), VI.A skupiny (16. skupiny) a jejich sloučenin, dále jsou to pracovní listy zaměřené na zákonitosti vyskytující se v V.A skupině (15. skupině) a VI.A skupině (16. skupině).

Pracovní listy jsou zaměřené na vlastnosti, přípravu, výrobu a využití prvků V.A skupiny (15. skupiny), VI.A skupiny (16. skupiny) a jejich sloučenin, dále jsou zaměřené na zákonitosti vyskytující se v V.A skupině (15. skupině) a VI.A skupině (16. skupině). Jsou vhodnou pomůckou učitele i žáka při procvičování vlastností jednotlivých prvků a zákonitostí vyskytující se v V.A skupině (15. skupině) a VI.A skupině (16. skupině).

Kdy použít pracovní list?

Jakmile žáci získají základní informace o prvcích V.A skupiny (15. skupiny) a VI.A skupiny (16. skupiny), je důležité tyto informace procvičit. Nejvhodnější metodou jsou pracovní listy. Každý žák by měl mít svůj pracovní list, aby si mohl individuálně vpisovat i určité poznámky, které by mu mohly sloužit k lepšímu pochopení probíraného tématu.

K procvičení jsou připravené pracovní listy - V.A (15. skupina) PSP, dusík, fosfor, VI.A (16. skupina) PSP, kyslík, síra. Důležité je, aby žáci získali zpětnou vazbu, proto je připraveno i autorské řešení - V.A (15. skupina) PSP, dusík, fosfor, VI.A (16. skupina) PSP, kyslík, síra daných pracovních listů.

Cílová skupina žáků

Pracovní listy jsou určené pro žáky vyššího gymnázia. Podle současných osnov proto doporučujeme jejich použití např. v těchto ročnících:

 • 1. ročník čtyřletého gymnázia
 • 3. ročník šestiletého gymnázia
 • 5. ročník osmiletého gymnázia
Využité metody
 • metoda řešení problémů
 • metoda reprodukce poznatků a způsobů činnosti
 • aktualizace vědomostí a pochopení získaných znalostí
Organizace činnosti

Pracovní listy lze zadat žákům jako:

 • samostatnou, individuální práci,
 • skupinovou práci.

Učitel může poskytovat upřesňující informace a zodpovídat dotazy žáků.

Vyhodnocení

Vzhledem k tomu, že žáci mohou řešit pracovní list samostatně nebo ve skupině, je sebehodnocení žáka individuální či skupinové.

Závěr

Pracovní listy slouží žákovi jako pomůcka k procvičení tématu V.A skupina (15. skupina) a VI.A skupina (16. skupina) periodické soustavy prvků.

Literatura a použité zdroje

[1] – MAREČEK, J. Chemie 1 - pro čtyřletá gymnázia. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-055-5.
[2] – VACÍK, J. et al. Přehled středoškolské chemie. Praha : SPN, 1999. ISBN 80-7235-108-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
79.1 kB
PDF
V.A (15. skupina) PSP
pdf
105.47 kB
PDF
dusík
pdf
105.47 kB
PDF
fosfor
pdf
112.3 kB
PDF
kyslík
pdf
130.86 kB
PDF
řešení: dusík
pdf
133.79 kB
PDF
řešení: fosfor
pdf
135.74 kB
PDF
řešení: kyslík
pdf
147.46 kB
PDF
řešení: síra
pdf
102.54 kB
PDF
řešení: V.A (15. skupina) PSP
pdf
106.45 kB
PDF
řešení: VI.A (16. skupina) PSP
pdf
120.12 kB
PDF
síra
pdf
79.1 kB
PDF
VI.A (16. skupina) PSP

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lucie Štefanová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Člověk a životní prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Psací potřeby, pracovní list