Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Osobní wiki a personální znalostní management
Odborný článek

Osobní wiki a personální znalostní management

2. 9. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
RNDr. Michal Černý Ph.D.

Anotace

Osobní wiki představuje jeden ze zajímavých nástrojů, který může pomoci studentům lépe se učit a především dlouhodobě pracovat s informacemi, na které kolem sebe narážejí. Na jakém principu tyto nástroje fungují a jak s nimi lze pracovat ve vzdělávání?

Jestliže se mluví o informačním či znalostním managementu, může vzniknout dojem, že jde o něco, co je zcela mimo potřeby školy a týká se to jen velkých firem. Ti znalejší managementu či informačních systémů si možná vybaví nástroje pro práci s business intelligence systémy či dělení informací na tacitní a explicitní. V dnešní informační společnosti se ale práci s informacemi a jejich tříděním, organizováním a dalším zpracováváním musí vážně zabývat každý. A právě to je důvod, proč se rozvíjí oblast, kterou lze označit jako personal data management – tedy řízení osobních dat či znalostí.

Na tomto místě je třeba učinit poznámku o změnách v informačním chování. Jestliže ještě před půl stoletím byla nejlepším zdrojem informací nějaká paměťová instituce (nejčastěji knihovna se svými fondy a kartotékami), tak je zřejmé, že jak místo, tak také způsoby informačního chování studentů se mění. Dnes hraje zřejmě primární roli internet a jeho vyhledávací stroje. Zatímco v minulosti byl problém informace získat, dnes je člověk postaven do situace informačního přetížení. Informací kolem nás je velké množství a bez určitých systémů na jejich zpracování se dnes neobejdeme.

Jedna z nejpopulárnějších knih o kreativitě od Austina Kleona Kraď jako umělec přichází s myšlenkou, že téměř nikdy nemáme dobrý nápad zcela izolovaný od okolí a dalších informací. Kreativita je schopnost vzít cizí myšlenky a použít je nově, dát jim nový kontext, upravit je a vytvořit nový myšlenkový model. A právě k tomuto účelu je vhodné mít co nejrozsáhlejší databázi informací k určitému tématu. To nás může inspirovat a učinit kreativními. Systémy personal data management jsou nástroje, které by právě toto měly zajišťovat.

Osobní wiki

K problematice personal data management lze přistupovat různě. Jednou z nejzajímavějších a dnes dynamicky rozvíjejících se oblastí je koncept osobní wiki (personal wiki). Wikipedie dnes představuje jeden z největších zdrojů informací z nejrůznějších oblastí lidského života – od vědy až třeba po osobnosti či kulturu. Myšlenka této encyklopedie stojí na propojení jednotlivých stránek pomocí klíčových slov, možnosti snadného formátování textu a dobré správě zdrojů. A zatímco Wikipedie je objektivním zdrojem informací pro všechny, osobní wiki tuto roli má hrát pro každého jednotlivce nebo malé skupiny osob.

A tato podobnost není ani zdaleka náhodná – většinou tyto systémy nabízejí podporu stejného značkovacího jazyka (pokud se jej žák naučí, může snadno editovat také Wikipedii), umožňují provazovat stránky, rychle a snadno publikovat atp.

Jednotlivá řešení se pak liší především tím, zda jsou určená primárně pro jednoho nebo více uživatelů, zda je možné je editovat z mobilních telefonů nebo zda pro jejich provoz potřebuje jednotlivec nějaký vlastní server nebo nikoli.

O řadě systémů pro tvorbu wiki jsme již pojednávali v článku Možnosti praktické implementace wiki ve školách a částečně také v Elektronické poznámky pro žáky i pedagogy. Přesto se pokusíme popsat několik zajímavých nástrojů, které roli osobní wiki mohou sehrát více než dobře.

TiddlyWiki (http://tiddlywiki.com/) je specializovaným nástrojem na tvorbu osobních Wiki. Stačí si stáhnout dvojici patřičných souborů (vše v jednom ZIP souboru), a pak pomocí aplikace přímo v okně prohlížeče začít editovat. Systém je určený jak pro pokročilé, tak také začínající uživatele, takže není třeba umět programovat či znát HTML značky. Pro editaci v mobilním telefonu lze použít některé externí aplikace. Jinak je práce s Wiki řešená primárně off-line a data je možné přenášet například na flash disku, případně pro synchronizaci souborů na více zařízeních použít Dropbox, Google Drive či SugarSync atp.

WoaS - Wiki on a Stick (http://sourceforge.net/projects/stickwiki/) je jednoduchý nástroj na tvorbu osobní wiki přímo v okně prohlížeče. Pro svůj běh potřebuje Javu a je určený spíše pro zkušenější uživatele. Wiki se píše jako jeden dlouhý soubor, který je vzájemně prolinkován. Chybí mu podpora mobilních zařízení.

MoinMoin (http://moinmo.in/) je relativně robustní aplikace pro náročné a slouží především tam, kde je třeba zajistit také týmovou spolupráci (používají je vývojářské a uživatelské wiki stránky projektů jako je Ubuntu, Debian a řada dalších). Výhodou jsou také bohaté možnosti konfigurace, práce s doplňky nebo možnost editovat stránky v řadě jazyků (DocBook, ReStructuredText či Creole).

ZIM (http://zim-wiki.org/) používá vlastního off-line klienta, který je k dispozici pro Windows, Linux i OS X. Díky tomu může předkládat bohatou nabídku funkcí jako např. podporu LaTeX rovnic a vzorců, tvorbu schémat a řadu dalších. Nabízí také dva základní modely práce – s kalendářem nebo (což je pro wiki systémy obvykle lepší) tzv. tematickou práci.

Podrobný seznam velkého množství wiki systémů lze nalézt na webu Personal Wiki. Pro práci s osobní wiki je možné použít také Evernote (http://evernote.com/), který sice nepodporuje wiki syntaxi, ale jde o hotové, jednoduché a přitom velice výkonné řešení pro práci s poznámkami. Umožnuje pracovat jak s poznámkami přímo v prohlížeči, tak také obsahuje aplikace pro Windows či mobilní platformy. Mimo obyčejné poznámky je součástí řešení řada dalších aplikací, takže je možné dělat výstřižky s poznámkami z webových stánek, organizovat recepty nebo třeba doplňovat informace na fotografii.

Motivace - význam a  principy využití

Zachycené informace je nutné správně začlenit, doplnit popisky či tagy a případně v nich mít možnost rychle vyhledávat. Právě možnost neuchovávat jen prostá data, ale vytvářet z informací propojený kontext je velice důležitá. Velká část problémové či projektové výuky, ale i některé formy alternativního vzdělávání kladou velký důraz na samostatnou práci jedince- na to, aby dokázal získávat informace, třídil je a pak s nimi pracoval. Možnost dlouhodobě tyto informace ukládat má zásadní význam pro efektivitu vzdělávacího procesu i v budoucnosti.

Další významnou oblastí je možnost sdílení a spolupráce na takových portfoliích. Ostatní se mohou nechat inspirovat, komentovat příspěvky a celkově pracovat s kontextem, který se v takovém případě snadno rozvíjí. Především u kreativních profesí a menších pracovních skupin jde téměř o nutnost. Takto organizovaná portfolia tedy rozvíjí spolupráci, což je další důvod, proč by jim měla škola věnovat náležitý prostor.

Z hlediska didaktického a pedagogického je zde možné učinit ještě dvě poznámky.

Zodpovědný přístup k organizaci informací představuje nejen nástroj pro lepší učení a umožňuje obstát v informační společnosti, ale jde především o jeden z projevů síťové gramotnosti, která má nahrazovat tu klasickou, digitální. Takto koncipované systémy by měly kopírovat informační chování jednotlivce. Takže například pokud používá mobilní telefon s připojením k datové síti, mělo by i toto zařízení být součástí ekosystému, které bude k rozvoji osobního řízení dat přispívat.

Druhou neméně významnou oblastí je téma role pedagoga jako informačního kurátora. Stále více je zřejmé, že prosté předávání fakt, která vedou k biflování, není perspektivní. Učitel má nejen učit a vychovávat, ale také nabízet svým svěřencům informační portfolia v určitém kontextu - uspořádaná, logicky propojená, verifikovaná a sledující nějaký výchovný či vzdělávací cíl. Spojení konceptu personal data managementu a sdílení či spolupráce může v této oblasti představovat významný krok kupředu.

Závěrem

Využívání technologií, které by umožňovaly trvalé uchovávání zajímavých informací z přednášek, zhlédnutých stránek nebo třeba z návštěv muzeí a galerií, se v dnešní době jeví jako nezbytné. Nejen z hlediska schopnosti jednotlivce efektivně se vzdělávat a žít v informační společnosti, ale představuje také jeden z nástrojů v boji proti informačnímu přetížení. Osobní wiki jsou pak jednou z možností, jak tento problém řešit rychle, efektivně a elegantně. Z řady výše uvedených důvodů jej lze jen doporučit.

Pro školní využití bych se osobně přikláněl buď k Evernote, který dobře kopíruje informační chování, je snadno použitelný, nebo mám velice dobrou zkušenost se ZIM. Více než kde jinde je ale potřeba, aby jednotlivci daný nástroj vyhovoval a rád jej používal. Jinak jde o technologii bez praktického významu, která vede k prokrastinaci či informačnímu stresu.


Příspěvek byl napsán v rámci řešení operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost: Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na MU (CEINVE), Reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0241

 

Literatura a použité zdroje

[1] – KLEON, Austin . Kraď jako umělec. 1. vydání. Praha : Melvil, 2012. 160 s. ISBN 978-80-87270-36-3.
[2] – TRAPANI, Gina. Geek to Live: Set up your personal Wikipedia. 2013. [cit. 2013-7-31]. Dostupný z WWW: [http://lifehacker.com/163707/geek-to-live--set-up-your-personal-wikipedia].
[3] – FALCONER, Joel. The Quick & Dirty Guide to Personal Wikis. 2013. [cit. 2013-7-31]. Dostupný z WWW: [http://www.lifehack.org/articles/technology/the-quick-dirty-guide-to-personal-wikis.html].
[4] – OREN, Eyal. SemperWiki: a semantic personal Wiki. 2005. [cit. 2013-7-31]. Dostupný z WWW: [http://www.eyaloren.org/pubs/semdesk2005.pdf].
[5] – RAZMERITA, Liana. et al. Personal knowledge management: The role of Web 2.0 tools for managing knowledge at individual and organisational levels. 2009. [cit. 2013-7-31]. Dostupný z WWW: [http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1827245&show=abstract].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Michal Černý Ph.D.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 9. 2013
Autor opět předkládá sérii programových nástrojů využitelných ve výuce. Jistě jde opět o inspirativní článek a lze předpokládat, že si v řadách pedagogů najde vděčné čtenáře.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Článek pro obor:

Informatika a informační a komunikační technologie