Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hry s hudbou a techniky muzikoterapie: Rytmus a řeč
Odborný článek

Hry s hudbou a techniky muzikoterapie: Rytmus a řeč

20. 6. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Zdeněk Šimanovský

Anotace

Publikace Hry s hudbou a techniky muzikoterapie od Zdeňka Šimanovského je souborem hudebně-terapeutických činností a dalších aktivit pro děti i dospělé. V ukázce se seznámíte s devíti hrami s rytmem. Rytmus je zde spojen s pohybem, slovem a fantazií. Rytmus, pravidelné střídání uvolnění a napětí, je jedním ze základních projevů hudby a života vůbec. Uvedené techniky a hry lze využít v hudební a dramatické výchově, ale i k prevenci problémových jevů.

Praktické ukázky a návody na hry jsou zaměřeny na rytmus a řeč. Hry s říkankami využívají rytmizované řeči ve spojení s pohybem, rozvíjí schopnost spolupráce, zpřítomňují prožívání hráčů.
Říkanky s předem danými pohyby rozvíjejí smysl pro rytmus a mluvní pohotovost.

Význam použitých ikon v ukázkách:

zleva doprava - míra hlučnosti ve škále od 1-5, kterou daná aktivita provází, doba trvání je uvedena v minutách, třetí ikona v pořadí naznačuje věk, od kterého je vhodné hru hrát, horní hranice věku neexistuje a poslední ikona znázorňuje, zda je hra vhodná pro jednotlivce, dvojice či skupiny.

1. Hana - Hana, Jan - Jan

Oblíbená a známá rytmická hra, která se často hraje na seznamovacích pobytech či při seznámení se jmény účastníků nově se vytvořené skupiny.
Uvedené varianty hru obohatí a některé rozvíjí i mimoslovní kontakt.

 

2. Rytmus slov a vět

Jednoduchá hra vhodná už i pro velmi malé děti, kdy vytleskávají či vyťukávají rytmus slov či otázek a odpovědí.

3. Rýmovánky

Hra určená pro starší a zkušenější hráče, kteří hledají rýmovanou odpověď na předcházející větu. Základní verze hry i uvedené varianty podporují tvořivost a obohacení slovní zásoby. Rýmy mohou hráči i zazpívat.

 

4. Čtyřverší

Tato hra v kruhu podporuje sepjatost mezi hráči, kteří opakují jednoduchá improvizovaná čtyřverší. Rytmus lze doprovodit jednoduchým pohybem.

5. Rýmy na jména

Pomocí rýmů na jednotlivá jména hráčů se zdůrazňují dobré vlastnosti jeho nositele.

 

6. ANO - NE

Tato hlučná hra odstraňuje napětí ve skupině, uvolňuje emoce. Každý hráč si skanduje svoji vlastní "pravdu", tzn. ANO nebo NE. Po uklidnění si hráči vymění role.

7. Hra na vlaky

Oblíbená hra především mladších dětí. Zrychlovaný pohyb je vystřídán uvolněním.

 

8. Dostihy

Hra Dostihy patří mezi tzv. rozehřívačky, odstraňuje napětí ve skupině a hráči při hře zažívají mnoho veselí. Důležitá je zde role vedoucího hry.

9. Na zvuk továrny

Hráči zvukem a rytmickým pohybem vybraného továrního stroje vytvoří zvukovou kulisu továrny.

 

Pozn.:

Hry jsou určeny nejen učitelům a vychovatelům, ale i rodičům a terapeutům.
Je třeba si uvědomit, že rytmické projevy našeho těla jako je pravidelný tep srdce, střídání nádechu, pravidelná peristaltika střev apod. nás udržují naživu.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Hry s hudbou a techniky muzikoterapie.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeněk Šimanovský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Psychohygiena

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Rozumová výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Vazby na materiály do výuky: