Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > QR kódy a jejich využití ve výuce
Odborný článek

QR kódy a jejich využití ve výuce

12. 6. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
RNDr. Michal Černý Ph.D.

Anotace

S tím, jak žáci stále více disponují chytrými mobilní telefony se objevuje možnost jejich využití ve výuce. Jednou z nejjednodušších cest je nasazení QR kódů. V následujícím článku se podíváme na to, co si pod tímto pojmem představit, jak funguje a jakým způsobem je možné ho použít v běžné výuce.

S čárovými kódy se ve svém životě setkal zřejmě každý. Pokladní systémy v hypermarketech snad již ani jinak nefungují. Podobně je můžeme nalézt na každé knize hned u vypsaného ISBN. Princip jejich činnosti je relativně jednoduchý a je založený na optickém snímání. Detektory v obchodních domech užívají obvykle červené světlo, což je dáno historickým vývojem a cenou. Obecně může být ke snímání užito jakékoli monochromatické světlo (ale jak uvidíme později, ani to již není nutné).

Vyšleme světelný paprsek na kód a odražené světlo má různou intenzitu tam, kde dopadlo na černou či bílou plochu. Zatímco na černé barvě se ho velká část absorbovala, na bílé dochází k nižší absorpci a více se od něj odráží. Díky detekované informaci o různých intenzitách podél osy je možné dekódovat informace.

Nejstarší (a v obchodních domech stále používané) jsou klasické kódy 2 z 5 (2/5), které umožňují pracovat s čísly od 0 do 9. Obsahují úvodní a koncovou značky, které jsou pro čtečku snadno identifikovatelné. Kód je ukládán jen v 1D, což zajišťuje možnost rychlého čtení i ve velkých úhlech natočení kódu vůči čtečce. Každému znaku je přisouzena petice čar – nule odpovídá tenká a jedničce tlustá (trojnásobně) čára. Výsledkem jejich pořadí je číslo. Každé číslo je určené dvěma jedničkami a třemi nulami. Mezery nenesou žádnou informaci.

Tyto kódy se postupně zdokonalovaly, takže například Codebar umí kromě deseti číslic také písmena A až D nebo některé další symboly. EAN umí sice jen čísla, ale je podstatně úspornější atp. Cenou za více uložených informací je menší robustnost a delší doba načítání. Zatím všechny kódy, o kterých jsme mluvili, jsou jednorozměrné – to že se užívá čar a ne třeba teček má jediný účel: lepší možnost snímání bez ohledu na úhel natočení. V současné době se ale stále více objevují kódy, které mají informaci uloženou dvourozměrně. A nejznámější z nich jsou právě QR kódy.

 

QR kódy

QR kódy neboli QR code pocházejí z Japonska. Jsou sice licencované a nesvobodné, ale právně není tato značka nijak vymáhána a dokonce je již i ISO normou, což je z hlediska dlouhodobého využití ve výuce velice praktické, zvláště s ohledem na výrobu tiskovin či učebnic. Kódování umožňuje dobře uložit japonské znaky, což bylo v 1D kódech dosti problematické. Velice rychle se ale tato technologie adaptovala také ve světě používajícím latinku, a je možné ji proto velice jednoduše používat také u nás.

Jde o 2D kód, který může obsahovat řadu různých informací. Obecně je možné do něj uložit 7000 číslic nebo text o délce 4300 znaků (bez háčků a čárek). Mimo to může QR kód obsahovat také URL odkaz, e-mail, možnost zaslání SMS či e-mailu, vizitku ve formátu vCard nebo GPS souřadnice. Mimo to existuje řada specifických informací, které jsou určené jen pro operační systém Android, jako je odkaz do obchodu s aplikacemi, konfigurace WiFi sítě, iCal (kalendář), informace pro YouTube přehrávač nebo možnost zaslání informace na chat či sociální síť (například na Twitter). Plný soupis včetně praktické implementace je možné nalézt na webu (http://code.google.com/p/zxing/wiki/BarcodeContents).

Pro školní využití je ale nejdůležitější text, GPS souřadnice a odkaz, případně video. V současné době se QR kódy používají běžně v marketingu či v médiích. Je možné je nalézt v řadě časopisů (Respekt) nebo novin (například MF Dnes jej uvádí u počasí – po přečtení je uživatel nasměrován na stránku s aktuální předpovědí).

QR kód s odkazem na web  RVP.cz vytvořený v http://qrcode.kaywa.com
1. QR kód s odkazem na web RVP.cz vytvořený v qrcode.kaywa.com
Autor díla: Mgr. Bc. Michal Černý

 

K tomu, aby mohl být kód přečten je potřeba, aby měl uživatel mobilní telefon, který má softwarově ovládanou kameru (všechny chytré mobilní telefony) a nainstalovanou čtečku (zřejmě nejpopulárnějším je Barcode scanner). Pro tvorbu kódu je pak možné užít jednoduchý software (například Kaywa (http://qrcode.kaywa.com/)). Výsledkem je obrázek, který je možné vložit do textového dokumentu nebo třeba na webové stránky.

 

Praktické příklady využití QR kódů ve výuce

Možností jak využít QR kódy ve výuce je samozřejmě mnoho a na tomto místě jistě nemůžeme zmínit všechny. Přesto se pokusíme alespoň o určitou inspiraci. Předně je třeba říci, že výhody QR kódů jsou mnohem větší, pokud je možné je spojit s připojením na internet. Velkou část aktivit je navíc možné vykonávat, jen pokud mají všichni žáci (či alespoň jeden ve skupině) příslušně vybavený telefon. Ač může využití těchto nástrojů představovat hendikep pro ty, co podobné zařízení nevlastní, je možné říci, že právě v těchto zařízeních je budoucnost vzdělávání a pedagog by měl umět podobné situace dobře řešit.

První možností je připojení textové informace k určitému objektu a jeho spojení s GPS. V zásadě to není nic obtíženého, pokud dostanou žáci pracovní list, na kterém bude QR kód, který je zavede k určitému místo pomocí GPS souřadnic. Na něm nebo vedle na papíru může být další QR kód s textovou informací. Může jít o hledání významných děl v galerii či vyprávění alternativního výkladu k těmto dílům. Díky přesnosti satelitní technologie je možné s těmito objekty velice pěkně pracovat. Návštěva muzea se tak může stát zábavnou hrou, hledáním důležitého a odhalováním příběhu.

Podobně je možné velice dobře inovovat pracovní listy. Aktuální údaje, jako jsou kurzy měn v matematické úloze, počet obyvatel státu v zeměpise nebo třeba aktuální teplota v Brně pro příklad z kalorimetrie ve fyzice, mohou být zadány QR kódem. Díky tomu budou řešené aktuální úlohy, které budou přímo spojené s praxí a životem kolem nás.

Další možností může být práce s doplňkovým textem – do pracovního listu ani učebnice se vše nevejde a 4300 znaků v jednom QR kódu je skutečně hodně. Díky této technologii je tak možné uvádět řadu zajímavých údajů nad rámec běžného výkladu. Snadno je možné také vytvořit spojení mezi výkladem v knize a animací či zajímavým videem.

Pěknou ukázkou je také tabulka chemických prvků, která je zadaná pomocí QR kódů (http://www.qr-kody.cz/qr/qr-kody-skola.html#more-599). Žáci si prvek v tabulce načtou telefonem a hned uvidí řadu informací nebo experiment s daným prvkem. Tím se celá výuka práce s prvky stává podstatně zajímavější a multinacionálnější.

Další možností je spojit například udílení diplomů s QR kódem – díky tomu se může žák podívat snadno na video, které je spojené s jeho výkonem, přečíst si reportáž ze sportovní akce, zápis z fyzikální olympiády nebo se kdykoli podívat na řešení svých úkolů. Také v této oblasti se ukazuje, jak moc lze tuto technologii ve škole používat.

QR kód nabízí také velice dobrou kompresi informací. Je tak možné například na jeden pracovní list vměstnat deset nebo dvacet kódů, se kterými pak mohou žáci v terénu pracovat. Velice efektivní může být takto koncipovaná prohlídka města, kde GPS souřadnice ukazuje místo a do popisku je možné vměstnat relativně hodně zajímavých informací.

Další využití se nabízí například v mediální výchově. Pokud škola vydává časopis v černobílé variantě, je možné do něj umístit kód, který odkáže na další barevné obrázky, video z akce nebo na delší texty. Takto pracují s QR kódy také profesionální média a je jistě užitečné a účelné se nechat inspirovat.

Díky QR kódům je možné snadno do výuky zavádět gamifikační prvkykteré budou vytvořeny právě touto metodou, jako je hledání informací ve škole, vložení osvěžujících informací do obyčejných textů  nebo udržování stále aktuálních dat. Je důležité, aby se podařilo spojit užitečné a smysluplné užití kódů a prvků hry a zábavy. QR kódy představují jeden z kroků směrem k rozšířené realitě a jistě by byla škoda, kdyby se je pedagog nesnažil použít formou hravou a zajímavou.

 

Závěrem

QR kódy jsou bezesporu technologií, která je velice snadná na použití a skrývá v sobě velký výukový potenciál. Díky množství chytrých telefonů, které mají žáci k dispozici, by se brzy měla stát integrální součástí edukačního procesu a jeho znalost nezbytnou výbavou každého inovativního pedagoga.

Na druhou stranu by se měli žáci jistě seznámit také s případnými nedostatky, které s sebou QR kódy přinášejí. Tím asi dnes největším je bezpečnost – je snadné na ulici přelepit plakát nebo vytvořit zcela falešný. Odkaz nás pak může zavést na stránky z různě nebezpečným obsahem – od pornografie, přes kradený software, až po viry, které mohou napadnout mobilní telefon. Tak jako u všech technologických prostředků také zde platí, že jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Michal Černý Ph.D.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 6. 2013
Článek je nejen informativní, ale je především inspirativní díky uvedeným námětům využití QR kódů ve výuce.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
13. 6. 2013, 10:03
O téže problematice jsme psali již před 2 lety. Možná by v tom článku zájemce mohl najít i nějaké rozšiřující informace a odkazy - 2D kódy ve výuce.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Článek pro obor:

Informatika a informační a komunikační technologie