Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak si uděláme zeměkouli
Odborný článek

Jak si uděláme zeměkouli

18. 4. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Milena Lukešová
Spoluautor
Jana Blažková

Anotace

Článek uvádí inspirace z knihy Mileny Lukešové Jak si uděláme zeměkouli. Odkazuje na různé webové stránky, které je možné využít ve výuce nejen předmětů z oblasti Člověk a svět.

Knihy Mileny Lukešové jsou na prvním stupni ZV jedny z nejvyužívanějších.

Její kreativita je pro pedagogy inspirativní a dětem otevírá dveře fantazie. 

V nakladatelství Portál vyšla v roce 2012 drobná publikace  Jak si uděláme zeměkouli, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou ilustrace Kataríny Ilkovičové. Možná si někteří ještě pamatují na první vydání této knihy. Komu se kniha kdysi dávno do rukou nedostala, má nyní příležitost si ji přečíst a případně použít ve výuce.

 

Na našem portále najdete spoustu konkrétních aktivit pro různé věkové kategorie, které doplní četbu knihy.  Můžete se zaměřit na Slunce a sluneční soustavu a náměty najdete zde:

Můžete zůstat nohama na Zemi:

Samozřejmě je spousta interaktivních stránek pro děti v angličtině. Vybírám ty, které můžete využít i pro mladší děti:

Animací je také plno:

Dále se můžete naučit či zopakovat si časové údaje, měřit vzdálenosti, pozorovat dění na zahradě, hrát si na planety, pouštět draky, vyrábět spirálu, která se točí díky teplému vzduchu atd. Tahle knížka je plná námětů téměř k celé oblasti Člověk a jeho svět.

Současně není možné pominout i kvality textu - můžeme si hrát jen tak se slovy jako autorka, můžeme zabrousit i do literární teorie, doplňovat příběh, hledat rýmy a nejen to. Docela určitě využijete výtvarný potenciál knihy - nejen k modelování z různých materiálů včetně přírodnin, ale i malování vesmíru či vzduchu pomocí bublifuku, různých otisků, frotáže, vyrábění koláže, fotografování, kresbě linií. 

Malá ochutnávka je v přílohách. Dobrou chuť!


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Jak si uděláme zeměkouli.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
2.41 MB
Dokument
Jak si uděláme zeměkouli 1
doc
2.18 MB
Dokument
Jak si uděláme zeměkouli 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Milena Lukešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy: