Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Tělesná výchova ve škole speciální - cvičební řady
Odborný článek

Tělesná výchova ve škole speciální - cvičební řady

16. 4. 2013 Speciální vzdělávání
Autor
Ludmila Míková
Spoluautor
Ing Renata Votavová

Anotace

Děti a žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem patří do skupiny osob, které mají v důsledku svého postižení omezené možnosti plného zapojení do vzdělávacího procesu a získání klíčových kompetencí vedoucích k jejich plnohodnotnému sociálnímu a pracovnímu zapojení do společnosti. Jedinou možnou cestou vzdělávání je ryze individualizované vyučování za podpory speciálních alternativních a podpůrných metod a terapií využívaných ve výchovně vzdělávacím procesu. Právě na tuto oblast péče o žáky se zdravotním postižením je zaměřen projekt ZŠ speciální a Praktické školy Černovice Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Pracovní listy v příloze obsahují kromě textů také návodné ilustrace.

Úvod

Úvodní materiál představují tři pracovní listy Zdravotní tělesné výchovy. Pedagogové chtěli vytvořit srozumitelný návod k tomu, co a jak cvičit s žáky ve zdravotní tělesné výchově. Pedagogové se totiž mnohdy bojí provádět tělesná cvičení s žáky s těžkým mentálním i kombinovaným postižením v obavě, aby jim neublížili. V příloze uvedené řady cviků žákům v žádném případě neublíží. Jsou tvořeny ve spolupráci se zkušenou fyzioterapeutkou, která má mnohaletou praxi s žáky se zdravotním postižením.
 
První cvičební řada je tvořena tak, aby cviky v ní obsažené mohly být cvičeny v podstatě se všemi žáky. Druhá cvičební řada je již náročnější a třetí cvičební řada obsahuje „náročná“ cvičení doplněná o několik cviků na míči. Využití cvičebních řad už záleží jen na pedagogovi. V jedné hodině může podle svého uvážení cvičit s různými žáky různé cvičební řady, samozřejmě s ohledem na stupeň a druh zdravotního postižení.
 
Součásti cvičebních řad je i záznamový arch pro každou cvičební řadu s příkladem měsíčního hodnocení každého žáka. Tento materiál považuji za velmi přínosný pro učitele i žáka. S pomocí hodnocení žáka učitel získá zpětnou vazbu o efektivitě výuky a vhodnosti použitých vyučovacích postupů a na základě této zpětné vazby flexibilně přizpůsobuje výuku individuálním potřebám žáka. Žákovi lze předat rady a doporučení, jak se nedopouštět podobných chyb v průběhu další výuky. Učební proces se stává pro žáky srozumitelnějším, protože vědí, co se od nich očekává.  Dojde k vytvoření vstřícného prostředí, které podporuje interakci a užívání hodnotících postupů. 

Cíl

Žák
 • získá kladný vztah k motorickému cvičení a pohybovým aktivitám
 • zvládne podle pokynu přípravu na pohybovou činnost
 • reaguje na pokyny a povely k dané pohybové činnosti
 • rozvíjí motoriku a koordinaci pohybů a poloh

Cvičební řada 1

Úvod:

 • „čapí“ chůze
 • „medvědí“ chůze
 • „žabí“ skoky
 • „kachní“ chůze
 • „račí“ pohyb (pozpátku)
 • plazení jako had

Hlavní část

Leh na zádech:

1. MOST – leh na zádech, pokrčené nohy s výdechem zvedáme pánev, nahoře nádech, dolů opět výdech

2. SKLÁPĚNÍ KOLEN – leh na zádech, ruce rozpažené, pokrčená kolena, plosky nohou na podložce, nádech, s výdechem kolena na jednu stranu, nádech zpátky, s výdechem na druhou stranu. BEDRA PŘITISKNUTÁ na podložce!!!

3. PŘITAHOVÁNÍ KOLEN – leh na zádech, pokrčené nohy, plosky na podložce, s výdechem koleno jedné DK uchopíme rukama a přiblížíme k hrudníku (pokud zvládne, může současně ke kolenu přiblížit hlavu); střídáme P – L

4. JÍZDA NA KOLE

ZP – leh na zádech, DK pokrčené, plosky nohou na podložce, s výdechem přiblížíme kolena k břichu, provádíme pohyb DK jako při jízdě na kole. S nádechem postavíme DK do ZP. BEDRA PŘITISKNUTÁ STÁLE k podložce!!!

5. PROPÍNÁNÍ ŠPIČEK – leh na zádech, ruce připažené k tělu – špičku pravého chodidla s nádechem přitáhneme k bérci, s výdechem povolíme – střídáme P – L

Leh na břiše:

1. KOPÁNÍ DO HÝŽDÍ – leh na břiše, nohy pokrčit v kolenou a snažíme se patami dotknout hýždí – oběma nohama/střídavě

2. ZVEDÁNÍ LOKTŮ – leh na břiše, hlava na podložce, ruce za hlavou, zvedáme lokty – odlepujeme je od podložky

3. ZVEDÁNÍ HLAVY – leh na břiše, hlava leží na sepnutých rukou na podložce, nohy co nejvíce roztažené; nádech – s výdechem se snažíme zvednout hlavu i s rukama od podložky (hlava je v prodloužení páteře –  nezaklánět!!!), s nádechem dolů 

4. PROTAHOVÁNÍ – leh na břiše, snažíme se, co nejvíce protáhnout ruce dopředu – děti se mohou třeba snažit dosáhnout na nějakou hračku,…, s výdechem střídáme ruce

Modifikace – protahujeme i nohy, potom můžeme diagonálně – pravá ruka, levá noha,…

5. PROPÍNÁNÍ KOLEN – leh na břiše, ruce pod čelem, zapřeme se za špičky a propínáme kolena 

6. ZVEDÁNÍ NATAŽENÉ NOHY – leh na břiše, ruce pod čelem, zanožujeme nataženou DK (pohyb v kyčelním kloubu), střídáme P – L

Závěr

Cvičení možno proložit nebo ukončit kontaktním dýcháním – leh na zádech, dáme dítěti dlaně na hrudník a při výdechu postupně lehce stlačujeme hrudník, při nádechu uvolňujeme tlak (v max. nádechu se ruce dotýkají jen zlehka).

Cvičební řada 2

Úvod

Stoj:

 • kroužky hlavou
 • upažit – kroužky zápěstí – na jednu stranu – na druhou stranu
  • kroužky předloktí – na jednu stranu – na druhou stranu
  • kruhy paží (celou rukou) - na jednu stranu – na druhou stranu
 • stoj na jedné noze, druhou pokrčíme v koleni
  • kroužky v kotníku
  • kroužky bércem
  • kroužky v kyčli

Vystřídáme nohy

Hlavní část

Leh na zádech:

1. Základní poloha – uvolněný leh na zádech; s výdechem zvedáme hlavu, přitahujeme špičky („díváme se na fajfky“); s nádechem vracíme zpátky

2. ZP – leh na zádech, nohy pokrčené do úhlu 90°. S výdechem přitáhneme kolena k břichu – bedra leží na podložce; s nádechem výchozí poloha – bedra udržet u podložky

3. ZP – leh na zádech, ruce s propletenými prsty obejmou kolena, HK natažené v loktech – bedra leží na podložce, s nádechem tlak nohou proti rukám. S výdechem povolíme tlak, s nádechem protitlak, opakujeme

4. ZP – leh na zádech, pokrčené nohy, plosky opřené o podložku, s výdechem zvedáme nohu – bérec tak, že kolena jsou ve stejné úrovni = pohyb v kolenním kloubu, bedra u podložky, s nádechem zpět

5. ZP – leh na zádech, nohy pokrčené, plosky na podložce, rozkročené na šířku pánve; zvedneme pánev (most) a oddalujeme kolena od sebe a k sobě

Leh na břiše:

1. „malá labuť“ – leh na břiše, ruce pokrčené v předloktí vodorovně s tělem; s výdechem zvedáme hlavu a trup do vzporu na předloktí (zvládne – li v max. výdechu, oddálí břišní stěnu od podložky), s nádechem zpět a podložku

2. leh na břiše, hlava položená na čele, ruce za zády spojené v oblasti beder, s výdechem zvedáme lokty od podložky

3. leh na břiše, ruce do pěstiček a vložit do třísel, s výdechem zvedáme obě DK od podložky; horní polovina těla uvolněná

Turecký sed:

1. zpevněné bříško, ruce dáme na ramena („křidýlka“) – kroužky oběma směry (volně dýchat)

2. zpevněné bříško, ruce dáme na ramena („křidýlka“) – s výdechem lokty dopředu (dotknou se), s nádechem tlačíme lokty dozadu (lopatky se přibližují)

3. „zvonička“ – ruce sepnuté dlaněmi nad hlavou, lokty tlačíme vzad, volně dýcháme – hlava dopředu – dozadu („zvoní zvoneček“)

Závěr

 • Kočka líže mléko
 • Králík – sed na paty, dýcháme do břicha
 • Trháme jablíčka – sed na paty – zvedneme zadeček, ruce nahoru a vytahujeme se za jablíčky

Cvičební řada 3 - cvičení s míčem

Úvod:

 • Chůze po špičkách, po patách, v „opičce“ (skrčit palce, váha na zevní straně chodidla)
 • Chůze po čáře, chůze pozpátku

Hlavní část:

1. pružení – hopsání na míči

2. kroužky pánví

3. „most“ – nohy na míči – zvedáme pánev

4. „žába“

5. „trakař“

6. „ježek“

7. „letadlo“

8. klopení míče nohama

Závěr:

1. leh na zádech, nohy pokrčené v kolenou, plosky opřené o podložku – nádech – vzpažit; výdech – připažit

2. leh na zádech, nohy pokrčené v kolenou, plosky opřené o podložku – ruce upažené – nádech upažit; výdech – zkřížit ruce na prsou

3. leh na zádech, nohy pokrčené, ruce složené pod hlavou – nádech – lokty k sobě; výdech – lokty na podložku

4. turecký sed – „motýlek“ – ruce položené na vnitřní straně kolen, s nádechem nebo i více dechy repetitivně kmitáme koleny v krátkých pohybech od podložky a zpět = „křídla“, s výdechem uvolnit obě DK a lehkým tlakem do vnitřní strany kolen protáhnout svalstvo na vnitřní straně stehen

5. turecký sed – ruce za záda, HK jsou natažené v loktech, proplést prsty, s nádechem oddálit do zapažení, s výdechem zpět do ZP

6. turecký sed – ruce s propletenými prsty za zády, s nádechem ‚jedou‘ propletené ruce po páteři směrem vzhůru, s výdechem zpět do ZP

7. turecký sed – horní končetiny vzpažit a „trháme jablíčka“

Reflexe

Ukázka z hodnotících listů:

Tomáš

Listopad

Rozcvičku Tomáš nezvládá, s danými cviky se seznamuje, snaží se podle nápodoby, ale cvik necvičí správně např. u cviku „medvědí“ chůze má pouze zvednuté ruce Leh na zádech: Nutná dopomoc u všech cviků, nesprávná poloha, špatné provedení. Seznamuje se s jednotlivými cviky.

Prosinec

Rozcvičku Tomáš stále nacvičuje a seznamuje se s danými cviky. Zvládá plazení jako had jinak se jeho postoj ke cvikům nezměnil, například u čapí chůze chodí po špičkách a u toho si tleská, u všech ostatních cviků pobíhá po tělocvičně a ani nevěnuje pozornost dospělému, který mu cvik předvádí.

Kristýna

Listopad

Rozcvičku nezvládá, ani náznak nápodoby, neporozumění úkolu. Leh na zádech: Nutná dopomoc, s přímým vedením,  cviky provádí pod napětím, zlepšila se spolupráce. 

Prosinec

Rozcvičku Kristýna nezvládá, například u cviku plazení jako had leze po čtyřech. Zbylé cviky se ani nesnaží napodobit, nevěnuje pozornost dospělému, který jí cvik názorně předvádí, žádná snaha nápodoby, cviky odmítá.

Klára

Listopad

Rozcvička kvůli  zdravotnímu stavu není možná. Leh na zádech: Cvičí s přímým vedením nebo nápodobou, snaží se. Seznamuje se s jednotlivými cviky.

Prosinec

Rozcvička kvůli zdravotnímu stavu prozatím není možná. Jediný možný cvik, který by mohla Klára zvládnou je plazení jako had ale i tento cvik odmítá a nesnaží se ho splnit.


Kromě zvyšování klíčových a odborných kompetencí všech pedagogických pracovníků školy dochází v rámci projektu k začlenění a ověření alternativních a podpůrných výchovně vzdělávacích metod při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Výstupy projektu představují metodiky práce s žáky se zdravotním postižením, zvláště potom metodiky podpůrných terapií realizovaných v terapeutické dílně zaměřené na rukodělné a výtvarné činnosti a metodiky zdravotní tělesné výchovy i snoezelenu.

Díky vstřícnému přístupu pracovníků školy ZŠ speciální a Praktické školy Černovice poskytujeme zájemcům k nahlédnutí vypracované metodické materiály, které jsou využitelné v praxi díky své systematičnosti a názornosti.


Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v ZŠ speciální a Praktické škole Černovice, reg. č. CZ 1.071.2.3701.0003.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
349.61 kB
PDF
Cvičební řada 1
pdf
352.54 kB
PDF
Cvičební řada 2
pdf
297.85 kB
PDF
Cvičební řada 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ludmila Míková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
 • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • chápe a plní jednoduché příkazy