Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání
Odborný článek

Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání

21. 11. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Zdeněk Brož

Anotace

Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání nám poskytuje východiska, jak strukturovaně přemýšlet o cílech, které si ve škole klademe, a o míře jejich dosažení v jednotlivých etapách postupné přeměny školy.

Při vlastním hodnocení školy se zaměřujeme na tyto základní oblasti:

 • sdílení vize a poslání školy
 • kvalita pedagogických pracovníků
 • podmínky vzdělávání
 • průběh vzdělávání
 • výsledky vzdělávání

Pro každou z oblastí používáme jiné hodnotící nástroje. Při hodnocení oblastí sdílení vize a poslání školy a podmínek vzdělávání nám již několik let velmi pomáhá nástroj nazvaný Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání. S tímto nástrojem, který vznikl adaptací britské předlohy, jsme se seznámili v projektu INCLUSIVE (mezinárodní projekt zaměřený na multikulturní vzdělávání).

Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání nám poskytuje východiska, jak strukturovaně přemýšlet o cílech, které si ve škole klademe, a o míře jejich dosažení v jednotlivých etapách postupné přeměny školy. Za jednu z jeho největších předností považujeme, že nás vede nejen k zamýšlení nad tím, zda se nám to či ono ve škole daří, ale zároveň i v jednotlivých oblastech k plánování a stanovování prostředků, pomocí kterých bychom mohli dosáhnout optimálního stavu.

Prostřednictvím Rámce pro sebehodnocení podmínek vzdělávání posuzujeme činnost školy ze tří hledisek:

 • vytváření kultury podporující sebeúctu a zapojení
 • princip maximální účasti
 • podpora nediskriminující praxe

Pro každé hledisko jsou vytvořeny sady základních výroků a u každého z nich jsou uvedena další tvrzení, která umožňují podrobný a přesný pohled na jednotlivé oblasti podmínek vzdělávání (předpokládáme, že doplňující sady tvrzení u jednotlivých výroků se mohou dále průběžně obměňovat podle získaných zkušeností a vzhledem k maximální smysluplnosti práce s Rámcem pro sebehodnocení podmínek vzdělávání).

Pro snadné a jednoduché doplňování je tabulka Rámce zpracována v programu Excel (viz příloha Rámec Excel). Pro větší přehlednost jsme využili možnosti rozdělit Rámec podle jednotlivých hledisek do tří listů jednoho sešitu Excelu:

 • list - část A: vytváření kultury podporující sebeúctu a zapojení
 • list - část B: princip maximální účasti
 • list - část C: podpora nediskriminující praxe

Základní tabulka Rámce je rozdělena na dva sloupce, které slouží k podrobnějšímu zamyšlení nad jednotlivými tvrzeními. Do levého sloupce, který je nazván Aktuální stav a jeho zdůvodnění, uvádíme popis aktuálního stavu a skutečnosti, které jej dokládají (jak to víme, podle čeho tak usuzujeme). Do pravého sloupce nazvaného Prostředky k dosažení optimálního stavu pak zapisujeme cíle, které bude škola sledovat v dalším období, a také uvádíme prostředky, které použijeme k jejich naplnění.

Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání aktualizujeme a doplňujeme nepravidelně jednou za dva až tři roky. Zabývá se tím vždy širší vedení školy a dalších 5 - 8 zájemců z pedagogického sboru. Do levého sloupce postupně zapisujeme ve všech třech hlediscích k jednotlivým tvrzením takové činnosti a aktivity, na kterých se při společném hodnocení shodneme, že dokládají faktické naplnění popsaného stavu. U každého výroku se zároveň hned snažíme do pravého sloupce uvést, prostřednictvím čeho bychom mohli dosáhnout zlepšení současného stavu.

Vyplněný Rámec je pak východiskem pro plánování dalšího rozvoje školy a úpravy školního vzdělávacího programu. Výstupy získané z Rámce jsou vždy na úvodní pedagogické radě společně probrány se všemi pedagogickými pracovníky, náležitě okomentovány a vysvětleny.

V průběhu školního roku se pak vedení školy (někdy i v širším zastoupení - ředitel, zástupce a obě pedagogicko-organizační vedoucí 1. a 2. stupně, výchovná poradkyně) k Rámci vrací a kriticky hodnotí, co se podařilo a co ne a eventuálně pozměňuje cíle nebo se pokouší najít jiné prostředky k jejich dosažení. Výstupy z Rámce používáme také při zpracování výroční zprávy o činnosti školy a při přípravě různých prezentací a informačních materiálů o škole (například internetové stránky školy, informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků Jdeme k zápisu). Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání pravděpodobně nebude vyhovovat každému. Ale určitě je zajímavé s ním pracovat, vyzkoušet, do jaké míry by mohl být užitečný, a pak jej případně modifikovat podle potřeb konkrétní školy.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
101.56 kB
Tabulka
Rámec pro sebehodnocení podmínek vzdělávání

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Autoevaluace školy