Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Evropské jazykové portfolio v roce 2012
Odborný článek

Evropské jazykové portfolio v roce 2012

20. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Kamila Sladkovská

Anotace

Od roku 2012 je plně k dispozici webová aplikace Evropského jazykového portfolia. V rámci projektu Evropské jazykové portfolio v praxi (CZ.1.07/1.1. 00/08.0014) byla vyvinuta nejenom tato aplikace a stejnojmenná příručka, ale byly i nabízeny semináře v rámci DVPP. V srpnu 2012 proběhlo Letní setkání lektorů EJP a v říjnu 2012 byla zorganizována závěrečná konference projektu, a to vše ve spolupráci s Evropským střediskem pro moderní jazyky Rady Evropy (ECML).

Česká republika se díky aktivní účasti Radky Perclové podílela na prvních evropských aktivitách vedoucích ke vzniku Evropského jazykového portfolia (EJP). Čeští učitelé mají možnost již od roku 2001 používat ve výuce českou národní verzi Evropského jazykového portfolia. V roce 2005 se naplno rozběhla česká školská reforma, která prosazuje principy jako klíčové kompetence, celoživotní a samostatné učení a osobnostní rozvoj. EJP se jeví být ideálním nástrojem pro realizaci těchto principů.

I přes zdánlivě ideální podmínky pro implementaci EJP v českém prostředí ukázaly dosavadní průzkumy, že EJP je využíváno v malém procentu škol. Evropské jazykové portfolio dostalo v českém prostředí novou šanci vytvořením webové aplikace www.evropskejazykoveportfolio.cz, která je od roku 2011 zdarma dostupná všem uživatelům. Jedná se o inovativní nástroj, který v přehledné a elektronické podobě nabízí prostředí, ve kterém si uživatel zaznamenává informace o studiu cizích jazyků a o zkušenostech s cizími jazyky.

Pomocí EJP se podporuje nejenom aktivní účast žáků na výuce a učebním procesu, ale i se žáci učí hodnotit své vlastní výsledky, uvědomují si lépe přítomnost a roli cizích jazyků a kultur, přemýšlejí o tom, jak se učí a vytvářením sebereflektivního dokumentu – Jazykového pasu, ve kterém se soustředí všechny potřebné informace o žákovi a cizích jazycích, dělají první kroky k uvědomění si budoucího profesního rozvoje.

V rámci projektu Evropské jazykové portfolio v praxi (CZ.1.07/1.1. 00/08.0014) byla nejenom vytvořena uvedená webová aplikace, ale jsou i školeni lektoři, kteří diseminují myšlenky Evropského jazykového portfolio a webovou aplikaci v rámci kurzů pro učitele. Ve spolupráci s Evropským střediskem pro moderní jazyky Rady Evropy (ECML) bylo nejprve v srpnu 2012 uspořádáno Letní setkání lektorů EJP v praxi, jehož cílem bylo podpořit lektory EJP kurzů v rámci DVPP a vylepšit jejich stávající koncepci, a dále v říjnu 2012 proběhla na pražském Goethe Institutu závěrečná konference výše uvedeného projektu. Obou akcí se za ECML zúčastnil profesor Michael Langner, který nabídl některé podnětné informace a zkušenosti s EJP a také příklady práce s EJP v zahraničí, a přispěl tak k vylepšení koncepce kurzů, dále prezentoval základní definici Evropského jazykového portfolia, naznačil, s jakými problémy se ve školách můžeme při zavádění portfolia setkat, vymezil rozdíl mezi papírovou a elektronickou podobou portfolia, přičemž pojmenoval konkrétní výhody a nevýhody elektronické verze portfolia.

Cílem konference bylo seznámit všechny klíčové osoby cizojazyčného vzdělávání v ČR nejenom s nově vytvořenou webovou aplikací Evropského jazykového portfolia a stejnojmennou příručkou, ale i s aktuálními českými a zahraničními zkušenostmi s jazykovými portfolii a v neposlední řadě ukázat potenciál EJP pro moderní jazykovou výuku.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kamila Sladkovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.