Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Multikulturní výchova – obor cukrář
Odborný článek

Multikulturní výchova – obor cukrář

20. 8. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Michaela Seibertová

Anotace

Vánoce jsou rituální biblické svátky, které se slaví v různých zemích různým způsobem. Všechny oslavy však spojuje posezení u svátečního stolu a výroba pokrmů všeho druhu. Tento projekt vede k poznání rozdílných sladkých vánočních pokrmů. Projekt, během něhož budou učni oboru cukrář Hotelové školy Plzeň formou skupinového vyučování poznávat a vytvářet cukrářské výrobky na téma Sladké Vánoce v Evropě, bude ukončen předáním cukrovinek do dětského domova. Zde proběhne ochutnávka s výkladem evropských vánočních zvyků a tradic.

Popis v krocích:

1. Na hodině Občanské nauky se učni oboru cukrář Hotelové školy Plzeň rozdělí do dvojic nebo trojic (dle počtu ve třídě). Skupinka si vybere jeden evropský stát: Francie, Anglie, Španělsko, Itálie, Řecko, Švédsko, Rakousko, Německo a na internetu nebo v knihovně zjistí informace o vánoční oslavě v dané zemi a tradičních pokrmech – Francie – vánoční polínko (le buche de Noël), Anglie – biskupský chlebíček, Španělsko – tříkrálové cukroví (kulaté koláčky zdobené ovocem a ořechy), Itálie – koláč panettone, Řecko – dort, Švédsko – vánoční tryffel, Rakousko – mandlové cukroví, Německo – máslová štola (s rozinkami, mandlemi a kandovaným ovocem). Formou referátu stručně seznámí ostatní s výběrem země (možnost na tričko si připevnit vlajku dané země, aby se skupinky odlišily), vánočními tradicemi, zvláštnostmi a menu. Následně seznámí ostatní s tradičním pečivem, které bude vyrábět. Jelikož učni budou již informováni o následné návštěvě dětského domova, ve svém referátu se mohou zaměřit na vzhled a jméno „Ježíška“ dané země, způsob předávání dárků a zvláštnosti Vánoc, které by děti mohly zajímat.

Cíl: podpora spolupráce, podpora samostatnosti, multikulturní informace, podpora rétorických dovedností

2. Na hodině předmětu Suroviny si učni (ve dvojici či trojici) připraví přesný recept vybrané pochoutky. Pokud se v receptu nachází neznámá surovina nebo koření, zjistí její původ a v hodině zkonzultují s vyučujícím možnost zakoupení nebo navrhnou možné nahrazení jinou dostupnou surovinou.

Cíl: podpora spolupráce, podpora samostatnosti, podpora flexibility,

3. Na hodině předmět Technologie si učni (ve dvojici či trojici) s vyučujícím rozeberou návrh postupu na výrobu vybrané evropské pochoutky a zkonzultují případné neznámé postupy při výrobě.

Cíl: podpora spolupráce, podpora flexibility, podpora tvořivosti

4. Při Odborném výcviku učni opět ve dvojicích či trojicích vyrobí, za podpory a odborného dozoru mistrových, dané pečivo.

Cíl: podpora spolupráce, podpora zručnosti, podpora tvořivosti

5. Vytvořené cukrovinky budou připraveny k expedici a učni je převezou s vedoucím projektu do dětského domova v Trnové (zde jsou umístěny děti ze sociálně rizikového prostředí, které potřebují velké množství pozitivních podnětů), krátce dětem přednesou tradici Vánoc ve vybraných zemích (mohou použít referát z předmětu občanská nauka, který bude upraven pro děti do 6 let), zaměří se na vzhled a jméno „Ježíška“ dané země, způsob předávání dárků a zvláštnosti Vánoc, které by děti  mohly zajímat. Jednotlivé cukrovinky děti ochutnají. Bude následovat hodnocení dětským publikem a děti předají učňům malé dárky, které samy vytvořily.

Cíl: podpora altruismu – dobročinnost, nesobeckost, nezištnost, podpora sociální interakce – dosažení prospěchu všech, kteří se na projektu podílejí (učni, škola, mistři odborného výcviku, učitelé odborných předmětů, děti v dětském domově)

6. Vedoucí projektu zdokumentuje fotografiemi a písemně návštěvu dětského domova a zajistí výsledky hodnocení jednotlivých cukrovinek dětmi. Tuto dokumentaci následně předá vedení Hotelové školy, která vše zveřejní na svých webových stránkách v oddílu aktualit, kde jsou pravidelně zveřejňovány akce školy. Aktivním učňům bude navržena pochvala.

Cíl: podpora prezentace školy, podpora aktivního přístupu, motivace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michaela Seibertová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 8. 2012
Dobře promyšlená metoda, jak zaktivizovat žáky oboru cukrář pro praktické předvedení získaných multikulturních informací o Vánocích v různých zemích světa se záměrem učitele podpořit týmovou práci žáků, kteří na konkrétním úkolu budou rozvíjet svoji tvořivost a zručnost. Dobré skloubení teoretických a praktických vědomostí, citlivě je vpravena prezentace prací žáků v dětském domově za účelem uvědomění si nutnosti podpory sociální interakce. Projektové vyučování tohoto typu je pro žáky velkou motivací pro zvolený obor.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence H
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;

Průřezová témata:

  • Odborné vzdělávání
  • Občan v demokratické společnosti

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída