Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kooperativní učení jako metoda výuky
Odborný článek

Kooperativní učení jako metoda výuky

17. 9. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Jana Nováčková
Spoluautoři
Pavel Kopřiva
Dobromila Nevolová

Anotace

Úvod do problematiky kooperativního učení

Příspěvek byl převzat z publikace nakladatelství Verlag Dashöfer "Školní vzdělávací program krok za krokem" (Kapitola 1/3.3., s. 1, aktualizace červenec 2005).
www.dashofer.cz


Když jsme nedávno navštívili vyučování v jedné první třídě, viděli jsme, že žáci pracují ve dvojicích. Občas se dají dvě dvojice dohromady a vytvoří dočasnou skupinku. Byli jsme tam na konci listopadu a paní učitelka nám říkala, že opravdová spolupráce ve třídě funguje tak posledních čtrnáct dní. Od začátku roku vedla žáky docela intenzívně k tomu, aby se nestarali jen o sebe, aby uměli ve dvojici pracovat společně s jedním zdrojem (třeba předlohou k doplnění), aby si nezakrývali svou práci před zrakem souseda atd.

Předpokládáme, že zde není třeba pedagogům vysvětlovat, k čemu je dobré umět spolupracovat (kromě toho, že to po nich chce RVP), a že tuto kapitolu budou číst hlavně ti, kteří chtějí vědět základní údaje o tom, jak vyučovat kooperativně (hlouběji se lze s touto problematikou seznámit v kurzech Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání). Výsledky výzkumů v zahraničí a dnes i zkušenosti řady našich učitelů hovoří stejnou řečí - žáci se naučí víc, když spolu mluví a spolupracují. Souvisí to s jedním základním principem učení - zapamatujeme si tím více, čím aktivnější jsme v procesu učení. Při kooperativní výuce se žáci učí nejen výuková témata, ale rozvíjejí se u nich také všechny klíčové kompetence podle RVP - k učení, k řešení problémů, komunikační, sociální, občanské, pracovní. Aby se to podařilo, nestačí dát žáky do skupin, ale také dosáhnout toho, aby v nich doopravdy spolupracovali - to je základní rozdíl mezi pouhou skupinovou výukou, kde přesto, že žáci sedí ve skupině, stejně pracuje každý osaměle, a skutečnou kooperativní výukou.

Ke kooperativní výuce je třeba řady dovedností na straně učitele i žáků. Celý proces se dá rozčlenit na tři fáze:

  • příprava podmínek
  • práce ve dvojicích
  • vlastní výuka ve stabilních kooperativních skupinkách

Na tento text navazují články Příprava na kooperativní výuku, Práce ve dvojicích, Sestavování stabilních kooperativních skupin a Reflexe procesu.


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Jana Nováčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Ostatní