Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Zpracování a tvorba videa online
Odborný článek

Zpracování a tvorba videa online

7. 6. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
RNDr. Michal Černý Ph.D.

Anotace

Video se stalo jedním z nejrozšířenějších formátů zachycení reality. Téměř každý žák má mobilní telefon nebo fotoaparát, který umí pracovat jako digitální kamera. Proto se jeho využití ve výuce jeví jako velice vhodné. V následujícím článku se podíváme na základní možnosti tvorby a zpracování videa za užití dostupných online ICT nástrojů.

Podle RVP by měl žák umět zacházet s multimediálními daty, a to nejen ve smyslu jejich pasivní konzumace, ale také je aktivně vytvářet, zpracovávat a používat pro prezentaci vlastních myšlenek, názorů či výsledků práce. Video se v poslední době stalo masivně rozšířeným médiem, které může pořizovat téměř každý, a díky specializovaným sociálním sítím (jako je například YouTube) je možné silně ovlivňovat společnost, ve které žijeme. S trochou nadsázky je možné říci, že se video stalo součástí nejen občanské žurnalistiky, ale obecně občanské společnosti.

Schopnost zpracovávat a tvořit video tak není jen dovedností, která souvisí s informatikou, ale je možné ji chápat podstatně šířeji, v kontextu výchovy výtvarné, dramatické, hudební, mediální či základů společenských věd. Proto je třeba mu během výuky věnovat náležitou pozornost. My se v následujícím článku budeme zabývat nástroji, které je možné v souvislosti s videem použít – od nástrojů pro editaci až po publikační platformy.

Zvláštní důraz budeme klást na aplikace, které jsou zdarma dostupné a online, což respektuje vývoj a trendy v oblasti ICT. Součástí výuky může být také práce s tzv. opensourcefilmem. Jde o přístup k tvorbě filmu či videa, kdy dá tvůrce k dispozici nejen výsledné video, ale také veškerý podkladový materiál – od natočených záběrů přes scénář až třeba po soubory s vymodelovanými scénami a hudební soubory. Tyto materiály pak může kdokoli použít k další tvorbě – film tak může docela zajímavě žít i poté, co je natočený a zveřejněný.

Online editory videa

V současné době je možné na internetu najít relativně velké množství nástrojů, které je možné použít pro online editaci videa. Následující část je třeba brát spíše jako soubor možností, které tyto aplikace nabízejí, než jako upoutávky na konkrétní aplikace.

YouTube

YouTube je největší videoserver na světě a na tomto místě se mu budeme věnovat trochu více, protože zasahuje také do dalších oblastí. Jeho primární funkcí je ukládání a sdílení videa. To je možné nahrát i v HD kvalitě a podporovány jsou také 3D formáty. V tomto ohledu nemá tato síť velkou konkurenci. Silný je také sociální prvek. Uživatelé mezi sebou videa sdílejí, hodnotí a komentují. Úspěšné snímky mohou mít sta tisíce či milióny diváků a mohou svým tvůrcům poměrně solidně vydělat. Důležité je vést žáky k tomu, aby využívali co možná nejvíce možností na vylepšení videa před tím, než jej publikují. Ať již jde o optimalizaci barev nebo třeba odstranění třesu obrazu. To vše umožňuje aplikace, která má na starosti editaci videa. Pozornost by měli věnovat také titulku a popisku videa, které má rozhodující podíl na míře návštěvnosti daného snímku.

Nástroj na editaci je rozdělen do tří základních karet. První z nich slouží pro všeobecné nastavení, jako je úprava barevnosti snímku (projasnění, kontrast, sytost či teplotu barev) a to včetně automatického vyvážení. Jedním kliknutím je možné také provést stabilizaci obrazu nebo jeho otočení o 90°. Díky několika vteřinám úprav je tak možné výsledný dojem podstatně vylepšit. Na první kartě jsou také nástroje pro jednoduchý lineární střih.

Druhá karta je věnována efektům, kterých jsou k dispozici desítky. Od převodu do černobílého snímku (různých druhů) přes kreslený film či HDR záběry až třeba snímky se zvláštní barevností. Na video je možné aplikovat vždy jen jeden filtr, pak je třeba jej uložit a v úpravách pokračovat. Poslední karta má na starosti zvuk – k dispozici je relativně pestrá paleta hudebních stop, ale je možné připojovat vlastní. Užitečný je nástroj pro optimalizaci zvuku pro konkrétní stopu, co se délky týče.

File Lab

Dalším užitečným nástrojem na práci s videem online je File Lab, který umožňuje také online zpracování zvuku. To může být užitečné tehdy, když žáci chtějí se zvukem pracovat v rámci videa intenzivněji, neboť mají oba editory na jednom místě. Obecně je možné říci, že jde o velice solidně vybavený nástroj, který má mimo základní nástroje, jako je korekce jasu, kontrastu, barev či ostření také řadu dalších pokročilejších filtrů (šum, sklo, barevné záběry atp.). Jednotlivé snímky mohou být spojené pomoci řady přechodových efektů. Právě nelinearita je, dle našeho soudu, jednou z hlavních výhod aplikace. Podporována je totiž práce s více stopami, ať již zvukovými nebo obrazovými, což značně rozšiřuje možnosti úprav. Také filtry jsou na vyšší úrovni.

Na tomto místě je ještě možné zmínit zajímavý projekt Moviemasher, což je open source aplikace, kterou je třeba nainstalovat na vlastní server, a pracuje z něj. Nabízí velice zajímavé a pokročilé možnosti, které si v ničem nezadají s klasickými instalovanými programy, včetně pokročilých efektů, více stop nebo práci s vrstvami.

Publikace videa

Další důležitou oblastí zpracování videa po jeho editaci je publikace. Dnes platí (nejen ve vědě) heslo publish or perish“, a proto je třeba také této závěrečné fázi práce s videem věnovat patřičnou pozornost. Zřejmě nejčastěji je video publikováno na YouTube, o kterém jsme již hovořili. Na tomto místě se jen zmíníme o tom, že pro pravidelně publikující uživatele je vhodné si zřídit vlastní kanál. Jde o místo, kde je možné mít pohromadě vlastní videa, informace o jejich publicistovi atp. Další uživatelé pak mohou být snadno informování o tom, že se na kanálu objevilo nové video. V případě školy se jeví varianta se školním kanálem jako optimální.

Vimeo

Významnou alternativou k YouTube je Vimeo, které nabízí velice podobné funkce, ale charakter jeho využívání je značně odlišný. Také podporuje HD záběry, tvorbu kanálů atp. Je však určený pro publikaci kreativních záběrů, filmů či dokumentů, nikoli pro krátké shoty nebo staré televizní záběry, které je možné najít na YouTube. Je tedy zaměřeno na uměleckou či kreativní komunitu, čímž získávají videa zcela jiný ráz. Mezi zajímavosti patří možnost realizace online přenosů nebo Vimeo Project, který slouží pro hledání spolupracovníků (různého druhu) na tvorbě filmu.

Dailymotion

Zřejmě po YouTube největší službou pro sdílení videa je Dailymotion. Zajímavostí je, že stránka byla zaregistrována pouhý měsíc po YouTube a že služba pochází z Francie. Je možné nahrávat HD videa neomezené délky, upravovat si vlastní profil nebo vytvářet ze snímků vlastní slideshow. Stejně jako v případě YouTube také Dailymotion je silně socializovanou sítí a důraz je kladen na profily uživatelů a interakci mezi nimi. Služba je v některých státech blokována. Pro přehrávání videa není standardně užíván Flash, což je možné považovat za výhodu.

Mezi další služby podobného charakteru patří například český Straem.cz, který nabízí spojení profesionálního a amatérského obsahu a je určený pro české diváky. Spolupracuje s ním například TV Prima či TV Metropol. Dále pak můžeme zmínit Blog.TV, což je služba, která umožňuje vedení blogu jako souboru videí. Je tedy určena pro relativně speciální oblasti práce s ním a může dobře posloužit především pro různé dokumentární účely. Publikace probíhá online obvykle pomocí webové kamery, což může být také užitečné. Z dalších služeb pak můžeme uvést sociální sítě, jako je MySpace, Facebook či další služby jako je MyVideo.

Závěrem

Práce s videem by měla patřit mezi základní dovednosti, které by jistě měl gymnazista bezpečně ovládat. V článku jsme se pokusili naznačit, jaké existují možnosti online editace videa a jeho následné publikace na síti. Tyto informace může žák použít v dalších předmětech, kde se bude s videem pracovat. Řada publikačních služeb nabízí možnosti dalšího využití videa – ať již formou ovlivňování veřejného mínění nebo umělecké spolupráce. Také toho by měli být žáci schopni využít.

Informační společnost dává velké možnosti oslovení širokého spektra osob, propagaci myšlenek a názorů. Žáci by si měli tyto věci uvědomovat a naučit se je využívat. Jestliže se dnes propaguje myšlení v globálních souvislostech, pak právě internet dává možnost pro tyto myšlenky získat skutečně globální publikum.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Michal Černý Ph.D.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 6. 2012
Inspirativní článek. Doporučuji čtenářům věnovat pozornost i autorovu článku na nějž je vytvořen odkaz ve třetím odstavci (opensourcefilmem nebo http://www.root.cz/clanky/open-source-neni-jen-software-jsou-to-i-filmy/).

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Video ve výuce.
Ostatní články seriálu:

Článek pro obor:

Informatika a informační a komunikační technologie