Odborný článek

Webnode pro školy

30. 5. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Otmar Němec

Anotace

Vytvořit si webové stránky bez znalosti programování není v dnešní době již žádný problém pro většinu z nás. Vlastní webové prezentace mají už i žáci na 1. stupni. Nabídku formou redakčních systémů, kde si uživatelé vytváří stránky pomocí předdefinovaných šablon, nabízí např. Webnode (http://www.webnode.cz), eStránky.cz (http://www.estranky.cz/), Webgarden (http://www.webgarden.cz/), WebSnadno (http://www.websnadno.cz/) či Google Sites (http://sites.google.com/). Jeden z výše uvedených systémů je uzpůsoben přímo pro školy, a to tak, že máte plnou kontrolu nad založením, editací a případným zakázáním žákovských účtů. Jak celý projekt funguje v praxi, se vám pokusím popsat z pozice učitele (Modul pro učitele) i žáka v následujícím článku.

Cíl

 • orientace, vyhledávání a zpracování informací moderním způsobem za přímé účasti učitele

Když jsem v říjnu 2011 psal článek „Snadná a rychlá tvorba webu přes WEBNODE“, ještě jsem netušil, že společnost Westcom, s .r. o., chystá pro školy zajímavý projekt s názvem „Webnode pro školy“ na stránkách http://skoly.webnode.cz/.

Hlavní výhody „Webnode pro školy“:

 • komplexní správa žákovských účtů (učitel – administrátor projektu – zakládá účty žákům, má přehled o žákovských pracích, může pomáhat s editací celého webu atd.),
 • každý žák získá 1000 MB prostoru na jednom projektu, což je oproti běžné bezplatné registraci (Free) o 900 MB více,
 • na projektu může pracovat i více žáků (práva jako editor a administrátor),
 • využití samotnými žáky např. pro školní projekty, žákovská portfolia, školní časopisy, fiktivní firmy, speciální projekty, ...,
 • využití samotnými učiteli např. pro třídní weby, školní weby, ...

Nyní si blíže přiblížíme „Webnode pro školy“ z pohledu učitele.

Modul pro učitele

Přihlášení

Správa tříd

Nacházíme se v administraci modulu pro učitele. Naše administrační pole zatím neobsahuje žádnou třídu. Zvolíme příkaz „Přidat novou třídu“.

Obr. 1: Příkaz pro přidání nové třídy
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Do zobrazeného pole „Název třídy“ zapíšeme název skupiny žákovských účtů (např. podle názvu předmětu  s ročníkem) a potvrdíme příkaz „Vytvořit“. Tříd můžeme vytvářet libovolný počet.

Obr. 2: Příkaz pro pojmenování nové třídy
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Třída je vytvořena. Přepneme se na úvodní stranu s přehledem tříd, viz příkaz „Moje třídy“.

Obr. 3: Příkaz pro návrat na úvodní stranu s přehledem tříd
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Správa žákovských účtů

Nyní již naše administrační pole obsahuje jednu či několik tříd. Třídu můžeme zobrazit příkazem „Zobrazit třídu“. Prozatím je prázdná, bez přidaných žákovských účtů. V případě, že s vytvořenou třídou již nechceme pracovat, můžeme ji odstranit příkazem „Odstranit třídu“. POZOR!!! Tímto krokem definitivně ztratíme kontrolu nad žákovskými projekty (v případě, že již třída obsahuje účty žáků).

Obr. 4: Příkazy pro práci s konkrétní třídou
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Přidávat jednotlivé žákovské účty lze příkazem „Přidat studenta“ nebo stejnojmenným příkazem, který se zobrazí společně s výpisem všech žákovských účtů dané třídy při kliknutí na „Zobrazit třídu“.

Obr. 5: Přehled žákovských účtů s možností přidáním nového studenta (nových studentů)
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Volbou příkazu „Přidat studenta“ dojde k zobrazení formuláře. V něm vyplníme jméno a příjmení žáka (dva povinné údaje) a potvrdíme příkaz „Přidat“. Tímto způsobem můžeme vytvořit účty dalších žáků. V případě, že máme v plánu vytvořit třídní web, můžeme založit také účet pro sebe.

Obr. 6: Formulář pro přidání nového studenta
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Po volbě příkazu „Přidat“ budeme přesměrováni na stránku s výpisem jednotlivých účtů (tj. se jmény žáků, internetovými adresami jejich školních projektů a dalšími informacemi). Jedná se o výpis žákovských účtů, kam bychom se dostali také příkazem „Zobrazit třídu“.

Větší množství studentů lze přidat rychlejším způsobem... příkazem „nahrát více studentů“ (viz obr. 5).

Nejdříve si musíme vytvořit tabulku v MS Excelu, viz příklad:

Obr. 7: Vzorová tabulka z MS Excelu
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

 

Soubor uložíme ve formátu „CSV (oddělený středníkem)“, např. Sešit.csv.

Zvolíme příkaz „nahrát více studentů“ a přidáme námi vytvořený soubor příkazem „Procházet“. Dalším příkazem „Nahrát soubor“ nahrajeme jména žáků do systému a během několika vteřin budou účty vytvořeny.

Obr. 8: Import souboru do systému konkrétní třídy
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Ve výpise jednotlivých žákovských účtů vidíme kromě jména a adresy žáka také sloupec označený jako „Možnosti“. U konkrétního účtu (v daném řádku) můžeme jako administrátoři:

 1. přejít přímo k zobrazení celého webu,
 2. vstoupit do editačního prostředí webu,
 3. zakázat studentův účet / povolit studentův účet (využití např. při termínu dokončení konkrétního projektu),
 4. odstranit projekt žáka ze svého administračního prostředí.

Obr. 9: Možnosti žákovského účtu pro administrátora
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Pod příkazem „Vytisknout seznam studentů“ (viz obr. 5) nalezneme přihlašovací údaje pro jednotlivé žáky k jejich nově vytvořeným účtům. Vše můžeme vytisknout a následně rozdat konkrétním žákům, kteří se na základě těchto údajů přihlásí na serveru www.webnode.cz. Z vlastní zkušenosti doporučuji vytisknout přihlašovací údaje i v jedné verzi pro učitele, protože žáci své údaje mohou ztratit a administrátor (učitel) se příště heslo žáka již nemusí dozvědět. Jakmile se totiž žák poprvé přihlásí na svůj účet, administrátorovi se ve výpisu přihlašovacích údajů zobrazí „student si heslo změnil“, a vidí tak již jen přihlašovací jméno.

Obr. 10: Údaje nutné k přihlášení pro konkrétního žáka
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

V této fázi modul pro učitele končí.

Modul pro žáky

Přihlášení

Na stránkách www.webnode.cz se žák přihlásí k svému účtu příkazem „Přihlášení“ (vpravo nahoře). Vepíše e-mail (přihlašovací jméno), heslo a potvrdí tlačítko „Přihlásit“.

Vstoupí do registrační části svého účtu, kde je požádán o zadání e-mailové adresy pro zaslání aktivačního e-mailu. Zadaná e-mailová adresa je současně brána jako nové přihlašovací jméno k jeho účtu.

POZOR!!! V této části jsme s žáky řešili asi nejčastěji problém s již použitou e-mailovou adresou. Pokud se totiž žák již dříve registroval do systému Webnode a použil svůj e-mail, nyní musí do prázdného pole zadat novou e-mailovou adresu. V opačném případě se setkáte s hlášením: „Zadaná e-mailová adresa má již aktivní projekty“.

Vzniklý problém jsme řešili rychlým založením nových e-mailových adres určených jen pro tento účel.

Obr. 11: Pole pro zadání e-mailové adresy
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

 

Zadáním e-mailové adresy a potvrzením příkazu „Odeslat“ dojde k zobrazení informace o aktivaci účtu. Žák pokračuje příkazem „Pokračujte zde“.

Žák se nachází na stránce Průvodce registrací, která se skládá ze tří kroků:

 1. Volba typu stránek (osobní, firemní, e-shop). Zobrazený formulář není nutné vyplňovat, žák potvrdí příkaz „Pokračovat“.
 2. Volba z nabídnutých šablon (později lze v editačním poli šablonu změnit a především vybírat z daleko většího množství šablon – tzv. Prémiových šablon). Příkazem „Pokračovat“ přejde žák do poslední části Průvodce registrací.
 3. Na poslední straně Průvodce registrací si žák navolí ty sekce, které by měla žákovská prezentace obsahovat (rovněž i zde lze později jednotlivé sekce v editačním poli přidávat či ubírat). Příkazem „Dokončit registraci“ se žák ocitne v editačním poli svého webu.

Seznámení s administračním prostředím

Po úspěšném přesunu žáka do editačního pole Webnode se mi ověřilo odhlášení se z účtu žáka a nové přihlášení. Tuto cestu doporučuji zvolit proto, aby si žák okamžitě vyzkoušel cestu, se kterou se bude setkávat vždy, když půjde publikovat přes Webnode.

Žák tedy zvolí v pravé části webu příkaz „Zavřít“. Provede odhlášení z webu příkazem „Odhlásit“ (opět vpravo nahoře) a přihlásí se do svého projektu od začátku:

 1. Na stránce www.webnode.cz klikne v pravém horním rohu na příkaz „Přihlášení“.
 2. Zobrazí se pole pro vyplnění přihlašovacích údajů. Žák zadá svůj e-mail (který si zvolil při registraci) a heslo. Pokračuje kliknutím na příkaz „Přihlásit“.
 3. Přihlášením přejde na stránku „Moje projekty“ s přehledem vytvořených webů.

Obr. 12: Administrační prostředí – stránka s přehledem vytvořených webů
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Změnu osobních údajů včetně hesla lze provést pod příkazem „Můj profil“.

Pro přechod na úpravu (editaci) webu zvolí žák příkaz „Administrace webu“.

Příkazem „Upravit stránky“ dojde k přechodu do samotného editoru webu. Než začne žák (či skupina žáků v rámci jednoho projektu) vytvářet webovou prezentaci, je možné v rámci žákovských projektů stanovit správu webu v týmu příkazem „Správa uživatelů“.

Obr. 13: Administrační prostředí – stránka se vstupem do editoru webu a dalšími možnostmi
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Web tedy může mít na starosti více žáků s právy:

 • Editor: uživatel má oprávnění editovat webovou prezentaci (měnit texty, přidávat články, nahrávat obrázky, ...)
 • Administrátor: uživatel může editovat webové stránky a smí také měnit nastavení projektu, včetně přidávání a odebírání uživatelů.

Příkazem „Upravit stránky“ může žák začít s tvorbou či editací svého webu.

Jelikož jsem o samotné editaci Webnode psal článek již dříve, přikládám nyní upravený a rozšířený manuál pro editaci webu v příloze.

Reflexe

S projektem „Webnode pro školy“ jsem byl seznámen v listopadu 2011.

U nás na škole vyučuji mimo jiné volitelné předměty z oblasti IT (7.–9. roč.) a již třetím rokem úspěšně zařazuji službu Webnode do výuky.

Cestu, kterou se vydal projekt „Webnode pro školy“, doporučuji zvolit zejména díky jednoduché a velmi přehledné správě účtů a také kontrole, kterou učitelé nad svými žáky při jejich práci mají.

Žáci touto cestou prezentují vlastní projekty, zakládají fiktivní firmy, tvoří osobní profily, ...

Pro větší motivaci žáků při tvorbě webů jsme na naší škole vyhlásili soutěž „Ukaž se!“, viz http://www.zstgmivancice.cz/souteze/index.php. Jak bude celá soutěž úspěšná, to se teprve ukáže. Důležité ale je, že žáky celá záležitost kolem tvorby webu zajímá a baví.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
170.9 kB
PDF
Manuál pro editaci Webnode

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 5. 2012
Tento článek je velice užitečný. Webnode mnoho z našich kolegů používá a jsou s ním spokojeni. Proto oceňuji informaci o variantě Webnode pro školy. Za všechny čtenáře děkuji - za grafické prvky článku i za srozumitelný manuál.

Hodnocení od uživatelů

Martin Rusek
30. 5. 2012, 10:47
Dobrý den, jsem jedním z uživatelů webnode, na kterém mi vadí jen nutnost placení dvoujazyčné verze stránek. Příspěvek je velice zajímavý a poučný pro tvůrce školních stránek. Postupně by školní stránky mohly být výhradně v režii žáků s pouhými zásahy učitelů a vedení. Jako projekt by to bylo jistě zajímavé.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí