Odborný článek

Webnode pro školy

30. 5. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Otmar Němec

Anotace

Vytvořit si webové stránky bez znalosti programování není v dnešní době již žádný problém pro většinu z nás. Vlastní webové prezentace mají už i žáci na 1. stupni. Nabídku formou redakčních systémů, kde si uživatelé vytváří stránky pomocí předdefinovaných šablon, nabízí např. Webnode (http://www.webnode.cz), eStránky.cz (http://www.estranky.cz/), Webgarden (http://www.webgarden.cz/), WebSnadno (http://www.websnadno.cz/) či Google Sites (http://sites.google.com/). Jeden z výše uvedených systémů je uzpůsoben přímo pro školy, a to tak, že máte plnou kontrolu nad založením, editací a případným zakázáním žákovských účtů. Jak celý projekt funguje v praxi, se vám pokusím popsat z pozice učitele (Modul pro učitele) i žáka v následujícím článku.

Když jsem v říjnu 2011 psal článek „Snadná a rychlá tvorba webu přes WEBNODE“, ještě jsem netušil, že společnost Westcom, s .r. o., chystá pro školy zajímavý projekt s názvem „Webnode pro školy“ na stránkách http://skoly.webnode.cz/.

Hlavní výhody „Webnode pro školy“:

 • komplexní správa žákovských účtů (učitel – administrátor projektu – zakládá účty žákům, má přehled o žákovských pracích, může pomáhat s editací celého webu atd.),
 • každý žák získá 1000 MB prostoru na jednom projektu, což je oproti běžné bezplatné registraci (Free) o 900 MB více,
 • na projektu může pracovat i více žáků (práva jako editor a administrátor),
 • využití samotnými žáky např. pro školní projekty, žákovská portfolia, školní časopisy, fiktivní firmy, speciální projekty, ...,
 • využití samotnými učiteli např. pro třídní weby, školní weby, ...

Nyní si blíže přiblížíme „Webnode pro školy“ z pohledu učitele.

Modul pro učitele

Přihlášení

Správa tříd

Nacházíme se v administraci modulu pro učitele. Naše administrační pole zatím neobsahuje žádnou třídu. Zvolíme příkaz „Přidat novou třídu“.

Obr. 1: Příkaz pro přidání nové třídy
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Do zobrazeného pole „Název třídy“ zapíšeme název skupiny žákovských účtů (např. podle názvu předmětu  s ročníkem) a potvrdíme příkaz „Vytvořit“. Tříd můžeme vytvářet libovolný počet.

Obr. 2: Příkaz pro pojmenování nové třídy
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Třída je vytvořena. Přepneme se na úvodní stranu s přehledem tříd, viz příkaz „Moje třídy“.

Obr. 3: Příkaz pro návrat na úvodní stranu s přehledem tříd
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Správa žákovských účtů

Nyní již naše administrační pole obsahuje jednu či několik tříd. Třídu můžeme zobrazit příkazem „Zobrazit třídu“. Prozatím je prázdná, bez přidaných žákovských účtů. V případě, že s vytvořenou třídou již nechceme pracovat, můžeme ji odstranit příkazem „Odstranit třídu“. POZOR!!! Tímto krokem definitivně ztratíme kontrolu nad žákovskými projekty (v případě, že již třída obsahuje účty žáků).

Obr. 4: Příkazy pro práci s konkrétní třídou
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Přidávat jednotlivé žákovské účty lze příkazem „Přidat studenta“ nebo stejnojmenným příkazem, který se zobrazí společně s výpisem všech žákovských účtů dané třídy při kliknutí na „Zobrazit třídu“.

Obr. 5: Přehled žákovských účtů s možností přidáním nového studenta (nových studentů)
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Volbou příkazu „Přidat studenta“ dojde k zobrazení formuláře. V něm vyplníme jméno a příjmení žáka (dva povinné údaje) a potvrdíme příkaz „Přidat“. Tímto způsobem můžeme vytvořit účty dalších žáků. V případě, že máme v plánu vytvořit třídní web, můžeme založit také účet pro sebe.

Obr. 6: Formulář pro přidání nového studenta
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Po volbě příkazu „Přidat“ budeme přesměrováni na stránku s výpisem jednotlivých účtů (tj. se jmény žáků, internetovými adresami jejich školních projektů a dalšími informacemi). Jedná se o výpis žákovských účtů, kam bychom se dostali také příkazem „Zobrazit třídu“.

Větší množství studentů lze přidat rychlejším způsobem... příkazem „nahrát více studentů“ (viz obr. 5).

Nejdříve si musíme vytvořit tabulku v MS Excelu, viz příklad:

Obr. 7: Vzorová tabulka z MS Excelu
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

 

Soubor uložíme ve formátu „CSV (oddělený středníkem)“, např. Sešit.csv.

Zvolíme příkaz „nahrát více studentů“ a přidáme námi vytvořený soubor příkazem „Procházet“. Dalším příkazem „Nahrát soubor“ nahrajeme jména žáků do systému a během několika vteřin budou účty vytvořeny.

Obr. 8: Import souboru do systému konkrétní třídy
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Ve výpise jednotlivých žákovských účtů vidíme kromě jména a adresy žáka také sloupec označený jako „Možnosti“. U konkrétního účtu (v daném řádku) můžeme jako administrátoři:

 1. přejít přímo k zobrazení celého webu,
 2. vstoupit do editačního prostředí webu,
 3. zakázat studentův účet / povolit studentův účet (využití např. při termínu dokončení konkrétního projektu),
 4. odstranit projekt žáka ze svého administračního prostředí.

Obr. 9: Možnosti žákovského účtu pro administrátora
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Pod příkazem „Vytisknout seznam studentů“ (viz obr. 5) nalezneme přihlašovací údaje pro jednotlivé žáky k jejich nově vytvořeným účtům. Vše můžeme vytisknout a následně rozdat konkrétním žákům, kteří se na základě těchto údajů přihlásí na serveru www.webnode.cz. Z vlastní zkušenosti doporučuji vytisknout přihlašovací údaje i v jedné verzi pro učitele, protože žáci své údaje mohou ztratit a administrátor (učitel) se příště heslo žáka již nemusí dozvědět. Jakmile se totiž žák poprvé přihlásí na svůj účet, administrátorovi se ve výpisu přihlašovacích údajů zobrazí „student si heslo změnil“, a vidí tak již jen přihlašovací jméno.

Obr. 10: Údaje nutné k přihlášení pro konkrétního žáka
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

V této fázi modul pro učitele končí.

Modul pro žáky

Přihlášení

Na stránkách www.webnode.cz se žák přihlásí k svému účtu příkazem „Přihlášení“ (vpravo nahoře). Vepíše e-mail (přihlašovací jméno), heslo a potvrdí tlačítko „Přihlásit“.

Vstoupí do registrační části svého účtu, kde je požádán o zadání e-mailové adresy pro zaslání aktivačního e-mailu. Zadaná e-mailová adresa je současně brána jako nové přihlašovací jméno k jeho účtu.

POZOR!!! V této části jsme s žáky řešili asi nejčastěji problém s již použitou e-mailovou adresou. Pokud se totiž žák již dříve registroval do systému Webnode a použil svůj e-mail, nyní musí do prázdného pole zadat novou e-mailovou adresu. V opačném případě se setkáte s hlášením: „Zadaná e-mailová adresa má již aktivní projekty“.

Vzniklý problém jsme řešili rychlým založením nových e-mailových adres určených jen pro tento účel.

Obr. 11: Pole pro zadání e-mailové adresy
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

 

Zadáním e-mailové adresy a potvrzením příkazu „Odeslat“ dojde k zobrazení informace o aktivaci účtu. Žák pokračuje příkazem „Pokračujte zde“.

Žák se nachází na stránce Průvodce registrací, která se skládá ze tří kroků:

 1. Volba typu stránek (osobní, firemní, e-shop). Zobrazený formulář není nutné vyplňovat, žák potvrdí příkaz „Pokračovat“.
 2. Volba z nabídnutých šablon (později lze v editačním poli šablonu změnit a především vybírat z daleko většího množství šablon – tzv. Prémiových šablon). Příkazem „Pokračovat“ přejde žák do poslední části Průvodce registrací.
 3. Na poslední straně Průvodce registrací si žák navolí ty sekce, které by měla žákovská prezentace obsahovat (rovněž i zde lze později jednotlivé sekce v editačním poli přidávat či ubírat). Příkazem „Dokončit registraci“ se žák ocitne v editačním poli svého webu.

Seznámení s administračním prostředím

Po úspěšném přesunu žáka do editačního pole Webnode se mi ověřilo odhlášení se z účtu žáka a nové přihlášení. Tuto cestu doporučuji zvolit proto, aby si žák okamžitě vyzkoušel cestu, se kterou se bude setkávat vždy, když půjde publikovat přes Webnode.

Žák tedy zvolí v pravé části webu příkaz „Zavřít“. Provede odhlášení z webu příkazem „Odhlásit“ (opět vpravo nahoře) a přihlásí se do svého projektu od začátku:

 1. Na stránce www.webnode.cz klikne v pravém horním rohu na příkaz „Přihlášení“.
 2. Zobrazí se pole pro vyplnění přihlašovacích údajů. Žák zadá svůj e-mail (který si zvolil při registraci) a heslo. Pokračuje kliknutím na příkaz „Přihlásit“.
 3. Přihlášením přejde na stránku „Moje projekty“ s přehledem vytvořených webů.

Obr. 12: Administrační prostředí – stránka s přehledem vytvořených webů
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Změnu osobních údajů včetně hesla lze provést pod příkazem „Můj profil“.

Pro přechod na úpravu (editaci) webu zvolí žák příkaz „Administrace webu“.

Příkazem „Upravit stránky“ dojde k přechodu do samotného editoru webu. Než začne žák (či skupina žáků v rámci jednoho projektu) vytvářet webovou prezentaci, je možné v rámci žákovských projektů stanovit správu webu v týmu příkazem „Správa uživatelů“.

Obr. 13: Administrační prostředí – stránka se vstupem do editoru webu a dalšími možnostmi
Autor díla: Mgr. Otmar Němec

Web tedy může mít na starosti více žáků s právy:

 • Editor: uživatel má oprávnění editovat webovou prezentaci (měnit texty, přidávat články, nahrávat obrázky, ...)
 • Administrátor: uživatel může editovat webové stránky a smí také měnit nastavení projektu, včetně přidávání a odebírání uživatelů.

Příkazem „Upravit stránky“ může žák začít s tvorbou či editací svého webu.

Jelikož jsem o samotné editaci Webnode psal článek již dříve, přikládám nyní upravený a rozšířený manuál pro editaci webu v příloze.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
170.9 kB
PDF
Manuál pro editaci Webnode

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Otmar Němec

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 5. 2012
Tento článek je velice užitečný. Webnode mnoho z našich kolegů používá a jsou s ním spokojeni. Proto oceňuji informaci o variantě Webnode pro školy. Za všechny čtenáře děkuji - za grafické prvky článku i za srozumitelný manuál.

Hodnocení od uživatelů

Martin Rusek
30. 5. 2012, 10:47
Dobrý den, jsem jedním z uživatelů webnode, na kterém mi vadí jen nutnost placení dvoujazyčné verze stránek. Příspěvek je velice zajímavý a poučný pro tvůrce školních stránek. Postupně by školní stránky mohly být výhradně v režii žáků s pouhými zásahy učitelů a vedení. Jako projekt by to bylo jistě zajímavé.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí