Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jídlověda: Bílkoviny
Odborný článek

Jídlověda: Bílkoviny

Anotace

Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání. Soubor článků a pracovních listů „Jídlověda“ je proto vhodný pro všechny pedagogické pracovníky zajímající se o zvýšení a rozšíření odborných kompetencí v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu pro získání vědomostí a dovedností důležitých pro výuku i v osobním životě.
Program nabízí: návrhy, jak lze popisované téma zařadit v několika různých vyučovacích předmětech, odkazy na zpracované materiály pro žáky (pracovní listy) v jednotlivých předmětech a odkazy na související články, díky kterým je výuka o výživě v rozsahu vhodném pro základní a střední školy kompletně zpracována. 
 
Vzhledem k možnosti zařadit předkládané informace do výuky v několika různých vyučovacích předmětech či ročnících za sebou se žáci mohou k učivu vracet a tak posilovat své vědomosti. Díky možnosti následného využití nabízených pracovních listů mohou žáci dále s tématem pracovat samostatně nebo s podporou rodičů doma a tak zapojit do vzdělávání i rodinu.
 

Bílkoviny, základní stavební materiál

Bílkoviny jsou beze sporu základním stavebním materiálem pro výstavbu a růst všech tělesných orgánů a tkání, stejně jako i některých hormonů, enzymů a protilátek.
 
V poválečných letech u nás mohl být po omezenou dobu běžný nedostatek bílkovin, který přetrvává v některých chudých zemích dodnes. V posledních desetiletích se však situace zásadně změnila a ve vyspělých zemích je už léta v jídelníčcích spíše nadbytek bílkovin, a to zejména těch živočišného původu. Současná mládež dnes přijímají zpravidla dostatek bílkovin, tuků i polysacharidů. Problémem moderní výživy je častěji nadbytek stravy nižší výživové kvality, jako jsou vysoce průmyslově upravované potraviny s mnoha jednoduchými cukry a nevýhodnými tuky s nedostatkem zdraví prospěšných živin, jako jsou například některé vitamíny, vláknina nebo omega-3 mastné kyseliny. 
 
Základní informace, které je vhodné v rámci tohoto programu žákům předat, je, že bílkoviny jsou naprosto nezbytné k životu a musíme je pravidelně přijímat. Není ale vhodné jejich doporučený příjem pravidelně překračovat, protože organismus nedokáže bílkoviny skladovat a odbourávání nadbytečně přijímaných bílkovin je pro organismus zatěžující. Vhodné je vysvětlit dva stále běžně rozšířené mýty týkající se bílkovin, a to že všichni musíme jíst maso a ti, co nejedí maso anebo dokonce žádné živočišné výrobky (vegetariáni a vegani), musí v každém jídle složitě kombinovat více rostlinných zdrojů bílkovin tak, aby získali všechny potřebné aminokyseliny. Obě teorie jsou už dlouho odbornou veřejností odmítnuty jako nepodložené a správně praktikované vegetariánství je považováno za plnohodnotný zdravý výživový způsob vhodný v každém věku. Zcela obecně v podstatě není možné při dostatku pestré smíšené anebo vegetariánské stravy trpět nedostatkem bílkovin. 
 
Zejména starším žákům lze výuku o bílkovinách doplnit i informací o budování svalové hmoty. Vyvrátit další mýtus, že pro přirozený růst svalů je nezbytné přijímat nadměrné koncentrované zdroje bílkovin, ale naopak upozornit na základní předpoklad růstu svalů, kterým je jejich odpovídající zatěžování. Lze proto doporučit pravidelný pohyb a zdravou stravu, ale ne ládování se hyperproteinovými koktejly. 
 
Je vhodné seznámit žáky s méně konzumovanými zdroji bílkovin, jako jsou luštěniny, ořechy a semínka. Podle posledních výživových doporučení se jedná o kvalitní zdroje bílkovin, jejichž konzumací navíc dodáváme i zdravé tuky, vlákninu a minerální látky.  
 
Rostlinné zdroje potravin navíc obsahují tzv. „phytochemicals“, ochranné látky s mnoha zdravotně prospěšnými funkcemi v organismu. Vědci odhadují existenci deseti tisíce fytochemikálií, u nichž předpokládají zdravotně prospěšné působení v prevenci chronických nemocí jako například rakoviny a srdečně cévních onemocnění. Některé z těchto fytochemikálií jsou už dostupné v suplementech, ale dosavadní výzkum prokazuje, že jejich ideální fungování je dáno příjmem kompletních potravin, kdy získáváme celou řadu vzájemně se podporujících fytochemikálií. 
 
Informace o výživových doporučeních lze předávat v rámci výuky celé řady vyučovacích předmětů, jak je navrhováno v jednotlivých pracovních listech, viz odkazy níže. Prakticky doporučuji na počátku hodiny stručné seznámení s probíraným tématem, zadání samostatné školní, anebo domácí práce, podle návrhu a individuální anebo skupinové společné vyhodnocení ve třídě. V jednotlivých pracovních listech se nachází vždy několik úkolů anebo návrhů projektů a je třeba žákům dát vědět, které jim zadáváte. Pro mladší žáky bude vhodnější texty procházet s pedagogem anebo rodičem, starší žáci mohou s textem pracovat samostatně. Další možnost pro mladší žáky je z textů vybrat jen některé informace a namísto psaní lze velkou část odpovědí kreslit. Většina listů je zpracována na zhruba 15 až 30minutovou práci (záleží na množství úkolů, které si vyberete a budete žákům zadávat), a to včetně času pro obecné uvedení do tematiky a zadání úkolu. Vyhodnocením může být pouze individuální ohodnocení připravené práce nebo společná diskuze o shromážděných informacích.  
 

Cíle výuky podle jednotlivých pracovních listů

Vždy uvádím příklady, možností je mnohem více. Úkoly a cíle lze upravovat podle věku žáků a času, který si pedagog přeje tomuto tématu věnovat, zájemcům ráda poradím s dalšími možnostmi. 
 
Prvouka, přírodopis a ekologie: vedle představení skupiny bílkovin, jejich stavby, zdrojů a funkcí také základní informace o vegetariánské stravě a probiotikách. V rámci ekologie navíc vyhledávání informací o velmi rozdílné spotřebě ekologických zdrojů země při získávání rostlinných a živočišných zdrojů potravin. Vysvětlení významu omezené konzumace masa z ekologických důvodů. 
 
Výtvarná výchova: vedle představení skupiny bílkovin, jejich stavby, zdrojů a funkcí také výtvarné zpracování tématu, co potřebuji k růstu a síle. 
 
Matematika: vedle představení skupiny bílkovin, jejich stavby, zdrojů a funkcí také matematické zpracování zdrojů přijímaných bílkovin, pro starší žáky i vyhledávání počtu přijímaných aminokyselin. 
 
Český jazyk: vedle představení skupiny bílkovin, jejich stavby, zdrojů a funkcí také využití textu k vyhledávání informací, pro starší žáky navíc vyhledávání pojmů omega-3 mastné kyseliny, probiotika a prebiotika, včetně jejich významu.
 
Zeměpis: vedle představení skupiny bílkovin, jejich stavby, zdrojů a funkcí také vyhledávání a srovnávání hlavních zdrojů bílkovin na jednotlivých kontinentech, pro starší žáky i srovnávání rozdílnosti zdrojů přijímaných bílkovin v bohatých a chudých zemích.
 

Odkaz na studii zabývající se výukou výživy na základních školách

Jak učit děti zdravé výživě, článek v českém jazyce a výběr z dizertační studie (anglicky)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
693.36 kB
Dokument
JV PL Vlastivěda, zeměpis 4
doc
787.11 kB
Dokument
JV PL Český jazyk 4
doc
696.29 kB
Dokument
JV PL Matematika 4
doc
787.11 kB
Dokument
JV PL Prvouka, přírodověda, ekologie 4
doc
692.38 kB
Dokument
JV PL Výtvarná výchova 4

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Margit Slimáková

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
5. 4. 2012, 22:03
"... Obě teorie jsou už dlouho odbornou veřejností odmítnuty jako nepodložené a správně praktikované vegetariánství je považováno za plnohodnotný zdravý výživový způsob vhodný v každém věku. ... "
Mám dojem, že by autorka toto tvrzení měla doložit nějakým obecněji platným zdrojem jako jsou oficiální výživová doporučení nebo např. VŠ učebnice pro odborníky zabývající se výživou. Konkrétněji veganská strava, která odmítá jakékoliv potraviny živočišného původu, bývá běžně považována za nevhodnou pro malou děti.
Margit Slimáková
17. 5. 2012, 20:57
Dovolím si zde uvést pozici ADA, kterou jsem citovala už před 20 lety při psaní své diplomové práce: klinické studie sledující zdravotní stav alternativně se stravujících dětí.
CHICAGO – The American Dietetic Association has released an updated position paper on vegetarian diets that concludes such diets, if well-planned, are healthful and nutritious for adults, infants, children and adolescents and can help prevent and treat chronic diseases including heart disease, cancer, obesity and diabetes.
ADA’s position, published in the July issue of the Journal of the American Dietetic Association, represents the Association’s official stance on vegetarian diets:
It is the position of the American Dietetic Association that appropriately planned vegetarian diets, including total vegetarian or vegan diets, are healthful, nutritionally adequate and may provide health benefits in the prevention and treatment of certain diseases. Well-planned vegetarian diets are appropriate for individuals during all stages of the life-cycle including pregnancy, lactation, infancy, childhood and adolescence and for athletes.
http://www.eatr…1233& ;terms=vegetarian
Miroslav Melichar
17. 5. 2012, 22:13
Děkuji za zajímavý odkaz. Nicméně se zdá, že čeští odborníci toto stanovisko stále nepřijímají za své. Viz např.: http://www.vyzi…eta.html  . Máte možná pravdu, že je na čase proti zdejším zastaralým názorům bojovat. Můžete oslovovat odbornou veřejnost a pokoušet se ovlivnit ji, můžete oslovovat laickou veřejnost, která má zájem o podobné poučení. Myslím, že ale to, co zde není oficiálně uznáváno (jinak: co je bráno jako okrajový, ne zcela prověřený pohled), nemůžete používat ve výchovném programu pro školní děti.
Miroslav Melichar
17. 5. 2012, 22:58
 Dodatečně si uvědomuji, že tohle samo o sobě je nepodstatné. Problém veganské stravy se týká případně velmi malých dětí (předškolního věku). Reagoval jsem proto, že článek nadepsaný Bílkoviny je převážně věnovaný vegetariánství. To má sice dostat prostor, ale většina z nás vegetariáni nejsou. A proto zaslouží zdroje živoč.bílkovin víc pozornosti.
Margit Slimáková
18. 5. 2012, 20:44
Osobně jsem se snažila zmínkou o vegetariánství jen právě uvést na správnou cestu u nás stále opakované nepodložené tvrzení o jeho škodlivosrti, ale také vegatariánství nepropaguji jako nejlepší stravovací způsob pro všechny.
Na čem se však už dnes většina odborníků (i když přiznávám, že stále ještě více těch zahraničních než našich) shoduje je prospěšnost tzv. plant based diet, tj. stravy s vyšším podílem rostlinných zdrojů, a to pro většinu z nás. V tomto duchu je text psán.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti