Odborný článek

Zima

8. 3. 2012 Speciální vzdělávání
Autor
Michaela Krajská

Anotace

Týdenní plán pro práci s mentálně postiženými dětmi. Když se řekne zima, jistě se většině z nás vybaví sníh a mráz. Zima je ale venku za oknem, a tak jsme spolu s dětmi ve speciální třídě místo sněhu využili obyčejný bílý papír. A taky nám pořádně nasněžilo.

Téma: Zima

Úvod: Týdenní až dvoutýdenní plán pro práci se středně těžce a těžce mentálně postiženými dětmi ve speciální třídě.

Cíl: Hlavním cílem je seznámení dětí se zimním obdobím, oblékáním v zimě, zimním počasím, zimní krajinou a vším, co nám zima nabízí.

Cílová skupina: věk žáků 6 až 9 let, středně těžké až těžké mentální postižení

Motivace: Už víme, že zvířátka v přírodě se musí na zimu připravit. I my, lidé, se musíme zimě venku přizpůsobit. Měníme své oblečení. Víte vůbec, jak se v zimě správně oblékat? A jak taková zima venku vůbec vypadá? Zahrajeme si na ni.          

Popis činností:

1. Zima, povídání o zimě

Pomůcky: bílý papír, čtvrtky, vodové barvy, noviny

V ranním bloku se pozdravíme, určíme den, zjistíme, kdo do školy přišel a kdo naopak chybí, a doplníme obrázek s počasím. Znak pro zimu: ruce v pěst jsou u ramen, jako bychom si drželi batoh na zádech. Zima je krásné roční období, které skrývá Vánoce, Nový rok a spoustu dalšího.

Když se řekne zima, jistě se většině z nás vybaví sníh a mráz. (Prohlížíme si obrázky se zasněženou krajinou.) Ne vždy to tak ale je. Když ale venku opravdu napadne bílý studený sníh, čeká nás s ním spousta zábavy. Teď jsme ale ve třídě, a tak si vyrobíme sníh jenom z papíru.

_________________________________________________________________________________________

Padá sníh                                                                             pracovní výchova

Natrháme bílý papír na kousky, sypeme ho na sebe z výšky, foukáme do něj, necháme ho padat po koberci a potom ho zvedneme a znovu sypeme na podlahu, do krabiček.

___________________________________________________________________________________________

Sníh studí                                                                             smyslová výchova

Studený nános námrazy v mrazničce dáme dětem do misky a postudíme si s ním ruce. Děti reagují většinou nelibě. Spolu si potom ruce zahřejeme třením o sebe a dýcháním do dlaní.

___________________________________________________________________________________________

Sněhové koule                                                                      pracovní výchova

Zmuchláme bílý papír do tvaru koulí, házíme je na koš, do prostoru, koulíme po místnosti, sbíráme ze země a ukládáme do krabice. Koule můžeme řadit vedle sebe, na sebe, třídit podle velikosti na malé, velké, menší, větší, nejmenší, největší, ...

___________________________________________________________________________________________

Sněhové vločky                                            matematika, rozumová výchova

Ukážeme dětem, jak vypadá sněhová vločka vystřižená z papíru. Není to jen takový puntík nebo tečka, jak vlastně vypadá. Spolu s dětmi kreslíme po papíře sněhové vločky (samostatně i s dopomocí, vedením tužky). Potom děti řadí připravené vločky za sebe, na sebe, po dvou, po třech, do kolečka, do tvaru velké vločky, do trojúhelníku, ... Opět záleží na schopnostech dětí.

______________________________________________________________________________________________

Říkanka                                                                               řečová výchova

Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka.
Děti si je chytají, koule si z nich dělají.

lidová říkanka

http://www.predskolaci.cz/?p=762

Při této říkance děti trhají papír na kousky, házejí je do vzduchu, chytají je a muchlají do koulí, spíše kuliček.

__________________________________________________________________________________________

Malujeme zimu                                                                    výtvarná výchova

Děti modrou temperou pomalují velké čtvrtky (modré nebe). Potom do podkladu tiskají prstíkem bílou bělobou jako bílé vločky puntíky (sněhové vločky).

Podobně pracujeme v pracovní výchově, kdy na modrý podklad lepíme zmuchlané kuličky (sněhové vločky).

____________________________________________________________________________________

Bílá barva                                                                            smyslová výchova

Čerstvě napadaný sníh má bílou barvu, tak jako prázdný bílý papír. Vezmeme si bílý kousek papíru do ruky, chodíme s ním po třídě a hledáme všechno, co má také bílou barvu. Používáme i znak pro bílou barvu – palec přejede po paži druhé ruky od ramene k loktu.

_________________________________________________________________________________________

Písničky o zimě                                                        hudební výchova

Všechny děti milují hudbu a písničky. Děti s mentální retardací snad ještě o něco více.

Pro tento týden jsme vybrali písničky uvedené v příloze.

_____________________________________________________________________________________________

Ušlapaná zimní cestička                                          tělesná výchova

Na podlahu si poskládáme za sebou noviny nebo bílé papíry. Tím máme vyznačenou cestičku, po které se děti procházejí. Cestičku můžeme v rámci procvičování hrubé motoriky neustále zužovat, rozšiřovat apod. Děti je většinou nutné vést za ruce. Mohou také přeskakovat z papíru na papír, přešlapovat překážky, které do cesty postavíme, zvedat papíry za sebou a pokládat je před sebe. Opět se rozmanitost činností a úkolů odvíjí od mentální retardace každého žáka.

_____________________________________________________________________________________________

Pokud se opravdového sněhu dočkáme, přineseme jej v lavoru do třídy. Během chvíle z něj bude voda, proto dětem vysvětlíme, že když se sníh ve třídě zahřál, roztál a je z něj nyní jen voda. Sníh totiž může být jen venku.

___________________________________________________________________________________________

2. Oblékání v zimě, zimní oblečení               

Pomůcky: části oblečení, čtvrtka, pastelky, různé dvojice předmětů nebo obrázků           

Pojmy nandat, sundat, nahoru, dolů                     pracovní výchova

Do třídy přineseme jednotlivé kousky zimního oblečení. Jedná se hlavně o bundu, zimní boty (dostatečně očištěné), čepici, rukavice a šálu. Ukazujeme si je a postupně sami i s dopomocí oblékáme. V této činnosti se snažíme o pochopení pojmů – nandej si čepici, obleč si rukavice, sundej si bundu, svleč si bundu, dej si dolů boty, ...

____________________________________________________________________________________________

Malování zimního oblečení                                     výtvarná výchova

Děti pomalují velkou čtvrtku různými barvami. S dopomocí učitelek obkreslí připravené šablony šály, čepice a rukavic. Tyto opět s dopomocí nebo úplnou pomocí vystřihneme.

____________________________________________________________________________________________

Hledáme dvě rukavice                                             rozumová výchova

Přineseme do třídy (podle možnosti) různé dvojice rukavic. Snažíme se, aby děti našly vždy dvojice. Vysvětlujeme si, že každý z nás má dvě ruce, proto rukavice jsou vždycky dvě. Rukavice si oblékáme. Některé rukavice mají pro každý prst svoje místo, některé mají vyznačený jenom palec. I takové si vyzkoušíme oblékat.

Potom děti hledají dvojice různých předmětů – například dva míčky, dvě kostky, dvě tužky, dva provázky, ... Při počtu dvojic se řídíme mentálními schopnostmi dětí. Některé dítě má problém s hledáním dvojic při počtu čtyři předměty, jiné vyhledá a roztřídí do dvojic plnou krabici. Nemusíme vždy hledat dvojice pouze předmětů, ale také třeba obrázků.

Literatura a použité zdroje

[1] – OPRAVILOVÁ, Eva; GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Zima v mateřské škole. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-268-8.
[2] – JAGLOVÁ, Jindřiška. Hudební výchova 2. 1.. vydání. Brno : Nová škola, 1998. 64 s. ISBN 80-85607-66-2.
[3] – Já písnička 1. 3.. vydání. Cheb : Music, 200. 116 s. ISBN ISMN M706517-7-0.
[4] – Zima, zima, zimička. [cit. 2012-2-17]. Dostupný z WWW: [www.predskolaci.cz].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
30.27 kB
Dokument
Příloha

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michaela Krajská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 3. 2012
Příspěvek vychází z praktických zkušeností autorky - pedagožky, která atraktivní formou seznamuje čtenáře se svými zkušenostmi, podněty a metodami rozvoje, výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvek je inspirativní, nápaditý, využívá moderní metody a formy práce při vyučování. Aktivně zapojuje žáky do výuky a realizované aktivity jim tak přinášejí množství rozmanitých podnětů k jejich všestrannému rozvoji. Příspěvek je velmi dobře a srozumitelně technicky zpracován,využívány jsou snadno dostupné a přitom efektivní pomůcky. Příloha obsahuje doprovodné texty, se kterými autorka s žáky v hodinách pracuje.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
  • Kompetence pracovní
  • pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly
  • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
  • Kompetence pracovní
  • využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

bílý papír, čtvrtky, vodové barvy, noviny, části oblečení, čtvrtka, pastelky, různé dvojice předmětů nebo obrázků