Odborný článek

Život na hradě

20. 6. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Markéta Šmydkeová
Spoluautor
Jana Šmydkeová

Anotace

Příspěvek seznamuje děti se středověkými hrady a zároveň nabízí aktivity pro procvičení řady kompetencí. V úvodu článku je navržena úvodní motivace a také zpracováno krátké povídaní o hradech, které děti poučí a zároveň navodí vhodnou atmosféru.

Úvodní motivace

Vhodná atmosféra pro téma věnující se životu na hradě může být navozena díky četbě nebo poslechu pohádky s tematikou hradu. Pro motivaci dětí je vhodné navštívit nějaký hrad v blízkém okolí nebo skanzen, kde budou mít možnost seznámit se s tradičními řemesly. Paní učitelka si rovněž pro děti může nachystat kostým princezny nebo královny, do kterého se při úvodní motivaci oblékne.

K tématu život na hradě existuje celá řada snadno dostupných materiálů, jako jsou mapy, brožury, pexesa, kalendáře a samozřejmě mnoho krásných knih o hradech a životě ve středověku. Z tištěné literatury bychom doporučily například následující tituly:

 • Pavel, J. Pověsti českých hradů a zámků. Melantrich 1995, ISBN 9788070231753
 • Drijverová, M.; Ježková, D. České pověsti pro malé děti. Sid & Nero 2002, ISBN 9788085886764
 • Durdík, T. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Libri 1999, ISBN 978-80-7277-489-0

Děti si také mohou přinést pohledy, fotky atd. ze svých výletů, o kterých si můžete povídat. Jaké hrady navštívily? Co si zapamatovali o životě na hradech?

Hrad

Kdysi dávno, před mnoha a mnoha lety, v době, které se říká středověk, žili králové a královny, princové a princezna, dokonce i rytíři. Ti všichni bydleli ve velkých stavbách, jimž se říkalo hrady. Nejlepší místo pro stavbu hradu byl kopec, který obtékala řeka. Ale už tehdy si lidé uměli poradit, pokud nikde v okolí takové místo neexistovalo. I bez traktorů, bagrů a jeřábů stavitelé dokázali navršit umělý kopec z hlíny a vykopat vodní příkop.

Aby byli všichni obyvatelé hradu v bezpečí, měly hrady velmi silné zdi z kamenů a vysoké věže s cimbuřím a děly. Té nejvyšší a nejsilnější, s výhledem na celé okolí, se říkalo strážná věž. Na ní stály ve dne v noci stráže, vždy připravené všechny varovat před možným ohrožením. V případě, že hrad přepadli nepřátelé, na pomoc jim přispěchali stateční obránci hradu. Ti zaujali svá místa u střílen, úzkých otvorů v mohutných zdech, a bránili hrad svými luky. V takovém případě stráže zvedla padací most, jedinou možnost překonání hlubokého vodního příkopu. Obrovská vstupní brána s těžkými železnými vraty se pevně zavřela a hrad byl v bezpečí.

V hradním paláci bývalo mnoho velkých komnat a pokojů. V zimě v nich však byla pořádná zima, jelikož je pouhé krby nedokázaly vytopit. V nejkrásnějších z nich bydlela královská rodina a další šlechta, která měla k dispozici také hodovní síně a rytířské sály. Mimo hlavní budovu stávala kuchyně, protože hrozilo, že při přípravě jídla dojde k nehodě a vypukne požár. Na hlavním nádvoří stávala studna, z níž do koupelen služebnictvo nosilo ve džberech vodu. Každý hrad měl také rozlehlé sklepení, v němž se skladovaly potraviny, ale také tam věznili zloděje a ostatní provinilce. Součástí hradu bývalo také podhradí, ze kterých se později vyvinuly vesnice a města.

Spolupráce při stavbě hradu

Pomůcky:

 • dřevěné kostky

Postup:

Ve dvojicích či trojicích dáme dětem za úkol postavit z kostek hrad, a to bez jediného slova. K dohodě musí dospět pouze pomocí neverbální komunikace. Tuto hru lze využít pro zklidnění příliš hlučné atmosféry ve třídě.

Stavění věže

Pomůcky:

 • dřevěné kostky
 • šátek

Postup:

Dítěti nachystáme dřevěných kostky, množství zvolíme adekvátně věku hráče. Zavážeme mu oči. Jeho úkolem je bez zraku postavit věž ze všech přidělených kostek.

Plán hradu

Pomůcky:

 • dřevěné kostky
 • kartičky
 • fólie
 • laminátor

Postup:

Pro tuto aktivitu je nezbytné předem si připravit výše zmíněné kartičky. Na každou z nich nakreslíme jinou předlohu hradu (viz příloha) a zafóliujeme je. Úkolem dítěte je podle tohoto návodu postavit hrad. Podle věku dítěte volíme obtížnost úkolu (počet kostek, barevné provedení atd.).

Obměna

Postavíme jeden z namalovaných hradů a úkolem dítěte je vybrat, kterému z plánků odpovídá. 

Jak se staví hrad

Pomůcky:

 • kartičky
 • fólie
 • laminátor

Postup:

Aktivita je postavena na využití předem připravených kartiček (viz příloha). Na nich je zachycen hrad v různých fázích stavby. Nejprve jedna kostka, později dvě atd. Úkolem dětí je seřadit kartičky dle posloupnosti děje.

Části hradu

Pomůcky:

 • předloha hradu
 • barevné papíry
 • bílá čtvrtka
 • fólie
 • laminátor

Postup:

Předlohu hradu obkreslíme na barevné papíry tak, aby byl výsledný hrad symetrický, například obě střechy věže stejnou barvou atd. Poté jej na bílé čtvrtce sestavíme a zalaminujeme, avšak některé části záměrně vynecháme, ty pak zatavíme zvlášť. Dětem pak dáme všechny části zhotovené pomůcky, jejich úkolem pak je volné části poskládat tak, aby byl hrad kompletní.

Kde je chyba

Pomůcky:

 • výkres
 • omalovánky
 • fólie
 • laminátor
 • fix
 • hadřík
 • bělítko
 • barvy
 • voda
 • štětec

Postup:

Na internetu či v omalovánkách vyhledáme obrázek hradu (princezny, rytíře, draka atd.), který dvakrát okopírujeme na tvrdý papír. Jeden z obrázků pozměníme tak, že buď bělítkem nějaký detail odstraníme, či naopak fixem domalujeme. Oba dva poté zafóliujeme. Úkolem dětí je rozdíly najít a fixem označit/domalovat. Díky tomu, že jsou obrázky chráněny fólií, je možné fix pomocí hadříku smazat a pomůcku používat stále znovu a znovu.

Obměna:

Úkol můžeme pozměnit tím, že místo dokreslování či umazávání detailů nahradíme rozdílným vybarvením obou obrázků. Obtížnost můžeme ztížit zkombinováním obou variant.

Největší hrad

Pomůcky:

 • omalovánka hradu
 • pastelky/voskovky
 • výkres
 • fólie
 • laminátor

Postup:

K následující aktivitě opět potřebujeme obrázek hradu z omalovánky či vytištěný z internetu. Několikrát jej na výkres okopírujeme a použijeme přitom funkci zmenšit tak, abychom získali každou kopii jiné velikosti. Poté je můžeme vybarvit a pro delší životnost také zafóliovat. Děti pak hrady seřazují od nejmenšího k největšímu a naopak.

Cesta ke hradu

Pomůcky:

 • prádelní šňůra
 • šátek

Postup:

Na zahradě najdeme bezpečné místo pro realizování aktivity. Mezi dva až tři stromy uvážeme prádelní šňůru tak, aby ji děti měly nad hlavou. Postupně jim zavážeme oči a děti se mohou vydat na dobrodružnou cestu k hradu.

Pohádkový hrad

Pomůcky:

 • karton (z velké krabice)
 • řezací nůž
 • fixy
 • lepidlo
 • barevné papíry
 • obrázky z pohádek

Postup:

Z kartonu vyřežeme velkou siluetu hradu a pomocí fixů jej dotvoříme. Myslíme přitom na to, že pro následující aktivitu budeme potřebovat, aby náš výtvor měl hodně oken. Do každého z nich poté vlepíme obrázek z pohádky (Dlouhý, Široký, Bystrozraký, Kocour v botách, Tři oříšky pro Popelku atd.). Děti poté dostávají úkoly k procvičení různých činností:

 • uhodnout pohádku podle obrázku
 • pojmenovat postavy – hodnotit jejich vlastnosti
 • říci děj
 • poslech písní z pohádek
 • doplňování slov do vyprávění učitelky

Zřícenina hradu

Pomůcky:

 • omalovánka hradu
 • pastelky/voskovky
 • výkres

Postup:

 1. Vyhledáme si omalovánku hradu či jeho části (nejhezčí výtvory vzniknou, pokud použijeme například jen hradní věž).
 2. Z obrázku vystřihneme jen část stavby a přilepíme na větší výkres (A2).
 3. Dětem připomeneme a na obrázcích ukážeme, jak vypadá středověký hrad.
 4. Vysvětlíme jim, že spousta hradů se do dnešních dnů nedochovala a zbyly z nich pouze zříceniny – jednu takovou mají přilepenou na svém výkresu a jejich úkolem je představit si, jak asi kdysi dávno vypadal, a poté je domalovat tak, aby vypadal jako tehdy.

Společná práce

Pomůcky:

 • výkres formátu A1
 • lepidlo
 • zbytky barevných papírů
 • obrázek hradu

Postup:

 1. Děti vytrhují z barevných papírů kousky dle své fantazie.
 2. Poté vymýšlí, co jim připomíná a co by se z nich dalo vytvořit – např. stromy, rybník, cestu, tráva, obloha a kameny na stavbu hradu.
 3. Za pomoci učitelky vytváří obraz.
 4. Doporučení – volily jsme podzimní krajinu, aby vynikla její barevnost, jelikož hrad je pouze kamenný, tudíž šedý. 

Literatura a použité zdroje

[1] – PAVEL , Jan. Pověsti českých hradů a zámků. Praha : Melantrich, 1995. ISBN 9788070231753.
[2] – DRIJVEROVÁ, Martina. České pověsti pro malé děti. Praha : Sid & Nero, 2006. ISBN 80-86753-04-2.
[3] – DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha : Libri , 1999. 733 s. ISBN 978-80-7277-402-9.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
869.14 kB
Dokument
Život na hradě – předlohy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Markéta Šmydkeová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 6. 2012
Článek přináší inspiraci pro učitele v mateřské škole. Zaměřuje se na možnosti poznávání historie naší země se zaměřením konkrétně na život na hradě. Autorka vybrala pro děti předškolního věku jistě zajímavé téma. V úvodu doporučuje motivaci spolu s dokreslením zážitku pomocí převleku učitele za princeznu. Jistě to může být účinné - můžeme si hrát s dětmi na to, že žijeme v dané době atp., nicméně se osobně domnívám, že kostým pro učitele je již poněkud navíc. Autorka také nabízí vybrané tematicky odpovídající aktivity. Škoda, že nepodpořila jejich význam didaktickým rozborem, který by mohl učitele ještě více podpořit ve vlastní odborné činnosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

dřevěné kostky, šátek, předpřipravené kartičky, fólie, laminátor, předloha hradu, barevné papíry, bílá čtvrtka, omalovánky, fix, hadřík, bělítko, barvy, voda, štětec, pastelky, voskovky, prádelní šňůra, karton (z velké krabice), lepidlo, řezací nůž, fixy, lepidlo, barevné papíry, obrázky z pohádek