Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Vyhledávací rozcvička pro češtinu
Odborný článek

Vyhledávací rozcvička pro češtinu

Anotace

Digitální učební materiál, který můžete využít pro zahájení mnoha různých témat z informatiky, zejména pro propojení informatiky a češtiny. Lze využít pro otestování základních znalostí žáků v práci s internetem. Hravá forma žáky baví. Jedná se o první článek ze série Čeština v informatice – informatika v češtině.

Na našem gymnáziu Praha 5 Na Zatlance učíme informatiku ve druhém ročníku čtyřletého studia nikoli jako „samostatný předmět o počítačích a programech“, ale jako nástroj.  Nástroj, který budeme potřebovat pro řešení praktických úkolů.

V prvním pololetí velmi úzce spolupracujeme s vyučujícími českého jazyka, lépe řečeno plníme jejich zadání. Učíme studenty rozumně, smysluplně a správně  využít softwarové nástroje pro splnění úkolů v práci s jazykem.

Tento článek je první ze série, kterou jsem nazvala Čeština v informatice – informatika v češtině, v níž budu postupně popisovat různé námi využívané formy a prostředky.

Doufám, že to bude inspirativní ...

 

Vyhledávací rozcvičku jsem použila v úvodní hodině, zejména jako motivační prvek. Protože žáky aktivita zaujala, řešili i zadání „Pro Experty“, takže celé to trvalo dvě vyučovací hodiny. Žáci dostanou k dispozici pracovní materiál (viz příloha) a samostatně řeší jednotlivé úkoly.  Poté promítám prezentaci a diskutujeme o jednotlivých řešeních. 

Metodické poznámky:

 
 

Otázky

Metodické náměty

1.

Najdi citát Marka Twaina o vzdělání.

http://citaty.net/

 

http://citaty.net/autori/mark-twain/

 

Cílem je ukázat studentům zajímavý web, který obsahuje citáty významných osobností.

Zároveň můžeme navázat problematikou citací jako takových a ukázkou způsobů, jak citace provádět. V zásadě doporučuji dvě metody:

  1. Ve Wordu od verze 7 v záložce Odkazy je k dispozici kompletní citační aparát (od vkládání poznámek pod čarou přes budování systému pramenů k citaci až po závěrečné seznamy odkazů, seznam obrázků a tvorbu rejstříků).
  2. Pokud tento software nepoužíváme, je vhodné využít alespoň server: http://www.citace.com/. Zde je možnost zadat seznam literatury, vygenerovat citaci ve správném formátu a vložit ji do vlastní práce.
Za důležité považuji i seznámení žáků s právními a morálními aspekty používání zdrojů.
2.

Zjisti, co je přesmyčka, a udělej přesmyčku za svého jména. 

http://anagrammer.org/

Anagram neboli přesmyčka je slovo, které vznikne z původního slova tak, že se použijí všechna písmena ve slově obsažená a změní se jejich pořadí.

Přesmyčky patří mezi oblíbené hlavolamy.

A lze je generovat i automaticky, právě na uvedeném serveru.

Hravá úloha, kterou vyřeší většina studentů.

K úvaze dávám otázku, jak je program asi vytvořen (slovník, užití kombinací).
3.  

Nač odkazuje reklama „Vem Boženu do metra“? 

http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/

Další slogan zní „Vem Aloise na kolo“. Odkazuje na webovou stránku, odkud můžete stahovat povinnou četbu ve formátu MP3, jako mluvené slovo. Jsou zde k dispozici takoví autoři, jako jsou Mácha, Němcová, Neruda, snad celý Karel Čapek a řada dalších. Vše v podání významných hereckých osobností.
Cílem je informovat žáky o zajímavém studijním materiálu, který je k dispozici v digitální podobě, jež jim je blízká. 
4.   

V knize Babička se mluví o devítiloketní cíše.

Co je to cícha? Kolik měla metrů (uvažujeme český loket)? 

http://www.slovnik-synonym.cz

http://www.jednotky.cz/

Cícha  = povlak, povlečení, břicho – zjistíme např. tak, že na slově cícha v programu Word vyvoláme místní volbu (pravé tlačítko) a vybereme synonyma. Divili byste se, kolik lidí tuto fintu nezná. Za zásadní pokládám její znalost zejména u žáků, pro které není čeština rodným jazykem. Dává jim možnost vyvarovat se při psaní vlastních textů opakování stejných slov z důvodu menší slovní zásoby. Takhle si ji, mimoděk, rozšíří.

Wikipedie cíchu nezná.

Lze ukázat další on-line zdroj, a to slovník synonym.

A odpověď na otázku, kolik centimetrů byl loket, lze zjistit na velmi užitečném serveru, umožňujícím převod jednotek ze všech možných oblastí.
5.  Přelož nějaké známé české přísloví nejdřív do ruštiny,
překlad pak do arabštiny a tento překlad pak zpátky do češtiny. Ulož původní přísloví a konečný překlad. 

http://translate.google.cz/

Ukázka použití překladače je zařazena ze dvou důvodů:

  1. Tuto otázku správně vyřeší většina žáků a umožní jim alespoň částečný úspěch v práci.
  2. Vyvoláme diskusi o důvodech, proč nelze zatím využít automatické překladače, např. k překladu textů z umělecké oblasti. Můžeme uvažovat o rozdílech mezi přirozenými jazyky a jazyky umělými. O rozdílech mezi inteligencí lidskou a počítačovou. O problematice hlasového ovládání přístrojů. Hovoříme o tom, jak je obtížné naprogramovat jazykový překladač. Jazykový překlad lidský mozek po pár letech cvičení lehce zvládne, ale vytvořit funkční počítačový program se zatím nedaří. 

Lze zmínit zajímavý vědecký obor Počítačová lingvistika, která se vyučuje na: http://www.kky.zcu.cz/cs. Na uvedených stránkách naleznete i základní vysvětlení problematiky a několik zajímavých ukázek – např. tlumočení do znakové řeči.

Podobné téma řeší i první otázka pro Experty.

6.

PRO EXPERTY:

Popovídej si s Elizou. Úryvek zkopíruj.

http://www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3

Nejasné zadání nutí studenty hledat, co je vlastně úkolem. ELIZA je jednoduchý počítačový program (vznik 1964!!!), který vede s uživatelem konverzaci (v angličtině) tak, že opakuje jeho vlastní výroky a klade jednoduché otázky založené na klíčových slovech zachycených z předcházející diskuze. V diskuzích vystupuje program jako psychoterapeut, vzhledem k principu, na němž pracuje, totiž není složité určit vhodné otázky. Na uvedené adrese je možné konverzaci vyzkoušet.

Je zajímavé, proč vznikl – jedná se o jeden z prvních testů umělé inteligence.

Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/ELIZA a http://cs.wikipedia.org/wiki/Turing%C5%AFv_test

Lze zmínit i řadu současných automatických „kecálků“. Moc přínosné mi nepřipadají, ale lze je využít pro pobavení třeba v anglickém jazyce.

http://www.cleverbot.com/

Alice (nebo kapitán Kirk) http://sheepridge.pandorabots.com/pandora/talk?botid=dee0624a5e345abd&skin=iframe

http://www.jabberwacky.com/

http://www.elbot.com/

Slovensky a česky (za moc nestojí a pozor: Pepa je občas vulgární): http://www.ludvik.sk/http://www.pepa.vyskup.com/index.php

7.

Vyhledej online nástroj na publikování časopisu

Např.: http://www.weespr.com/

http://www.joomag.com

Publikovat na webu lze různě:
  • psát webové stránky pomocí různých nástrojů (my používáme aplikaci Google weby),
  • blogovat,
  • využít nástroj na publikaci časopisu.

Na tuto třetí možnost otázka směřuje. Časopis se od ostatních variant liší svou uceleností a periodicitou. Ráda bych v tomto školním roce motivovala žáky k vydávání kulturního periodika, které by obsahovalo jejich vlastní práce z oblasti tvůrčího psaní, fotografie, výtvarných projevů, drobnějších klipů a filmů, popř. hudebních dílek. Chci využít Joomag. Uvidíme, jak se nám bude dařit.

8.

Zakresli do mapy trasu životní pouti Jana Amose Komenského.

mapa

 

Alternativní úlohy:

Cesta kolem světa za 80 dní:

Cesta kolem světa

Jan Eskymo Weltzel:

http://www.eskymo-welzl.cz/

Pro návaznosti výtvarné se hodí třeba Paul Gauguin

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gauguin

 

 

Praktičtější zadání může být třeba plán

školního výletu.

 

 

 

Úloha není těžká, ale je poměrně zdlouhavá, nicméně občas nutím žáky pracovat i tímto způsobem. Jejich přístup k počítačům totiž často vychází z toho, že když něco nejde na jedno kliknutí, tak to nechtějí řešit vůbec.

To, bohužel, v praxi tak nebývá – nestačí jen znát princip, ale také zadanou práci dodělat celou.

Řešení spočívá v užití funkce map k plánování trasy. Doporučuji využívat GoogleMaps. Zdroj informací – http://cs.wikipedia.org/wiki/Komensk%C3%BD

Možné řešení vidíte na obrázku: 

Životní pouť Jana Amose Komenského
Obr.: Životní pouť Jana Amose Komenského
Autor díla: Mira Friedrichová

Pokud máte instalovaný program Google Earth (doporučuji, je zdarma a umožňuje řadu aplikací), tak si danou trasu můžete přenést a třeba cestu sledovat jako video.

Je možné zvolit i jiná témata.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
1.04 MB
Prezentace
Vyhledávací rozcvička: prezentace pro kontrolu
doc
25.39 kB
Dokument
Vyhledávací rozcvička: zadání pro žáky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mira Friedrichová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
17. 4. 2012
Příspěvek uvádí velmi inspirativní formu pro naplnění uvedené kompetence a současně ukazuje, jak propojit výuku českého jazyka s prakticky zaměřenou výukou informační a komunikační technologie. V některých příspěvcích na tomto portále se již podobná metody objevila. To ukazuje na zcela samozřejmou potřebu propojení různých předmětů s výpočetní technikou. Také jsem zde četl prosté: "Nechť češtináři učí textové editory, výtvarkáři zásady počítačové grafiky, matematikáři užití tabulkových procesorů... No, prostě integrovat.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Ludmila Kovaříková
17. 4. 2012, 13:57
Děkuji za inspiraci. Sama bych orientovala češtinu v informatice spíše na čtení textů a vytvoření prezentací např. v Glogsteru. Nenapadlo by mě vyhledat cestu kolem světa za 80 dní. Článkem jste mi tedy rozšířila obzor češtináře i informatika. A také velmi obdivuji, že na některých školách učitelé spolupracují tímto způsobem.
Martin Siuda
14. 3. 2021, 10:07
Uvedeny odkaz anagrammer.org jiz nefunguje
Lze použít jiný, např.
https://wordgen…m.cz/cz/

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Informatika v češtině, čeština v informatice.
Ostatní články seriálu:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna