Odborný článek

Obyvatelé biotopů

1. 2. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Jana Přinosilová

Anotace

Tento krátkodobý projekt je zaměřený na upevnění a prohloubení znalostí jednotlivých životních prostředí, se kterými se žáci seznámí v přírodovědných předmětech. Žáci vytvářejí „mapy“ – pracovní listy v elektronické podobě pomocí jednoduchého grafickém editoru Paint.NET – osídlení vybraných biotopů konkrétními organismy. Žáci upravují obrázky a fotografie organismů, které zasadí do jednotlivých stanovišť – „map“, které si vytvoří v programu na přípravu prezentací jako pracovní listy v elektronické podobě. Jednotlivé mapy upraví tak, aby obsahovaly chyby. Ostatní žáci musí uhádnout, které organismy do jednotlivých biotopů patří, které ne. Žáci se naučí pracovat s objekty (fotografie, obrázky) v grafickém editoru a budou umět vytvořit jednoduchý pracovní list v elektronické podobě. Projekt mezipředmětově propojuje ICT, přírodopis a zeměpis. Žáci se naučí připravovat jednoduché pracovní listy v elektronické podobě a zároveň budou umět upravovat objekty v grafickém editoru Paint.NET Proč je následující ukázka příkladem dobré praxe? • protože propojuje technické zpracování elektronického pracovního listu s nácvikem prezentačních dovedností • protože dává možnost ověření účinků pracovních listů na publiku, pro které byly vytvořeny • protože ukazuje první možnosti využití základních znalostí v grafickém editoru jako přípravu pro tvorbu pracovních listů

ZŠ Ostrava Dubina je sídlištní škola v okrajové části Ostravy. Informatika se vyučuje v 8. ročníku jako povinný předmět. Skupinu tvořilo 15 žáků 8. ročníku. Počítačová učebna je velice dobře přizpůsobena příležitostnému promítání materiálů. Každý žák má svůj vlastní počítač. 

Výuka probíhala pět vyučovacích hodin. V prvních čtyřech hodinách žáci pracovali na tvorbě pracovních listů. Vybrali si kontinent nebo stát, popřípadě oblast, která jim byla blízká. Dalším důležitým krokem bylo zjistit, jaká fauna a flóra se v daném místě vyskytuje, a vybrat pár zástupců ve formě fotografií a obrázků. Dále žáci našli zástupce, kteří s danou oblastí nijak nesouviseli, a zařadili je jako falešné obrázky do výběru. Objekty žáci upravovali v programu Paint.NET a připravovali pracovní listy v programu na tvorbu prezentací. Žáci v průběhu přípravy pracovního listu nekomunikovali mezi sebou navzájem. V poslední hodině si žáci navzájem představili své pracovní listy a zkoušeli se ze znalostí obyvatel biotopů.

Pravidla, která měli žáci k dispozici:

 • mapa a všechny objekty musí být dobře rozeznatelné
 • nejsou přípustné objekty s pozadím
 • snímek (popřípadě snímky) v elektronickém pracovním listu na sebe musí plynule navazovat
 • na konci představení pracovního listu musí být zřejmé, které objekty do prezentace patří, které ne

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Přinosilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC, internet, dataprojektor, plátno, programy MS PowerPoint, Paint.NET