Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Netradiční tvorba prezentací online
Odborný článek

Netradiční tvorba prezentací online

16. 4. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Zuzana Černá
Spoluautor
RNDr. Michal Černý Ph.D.

Anotace

Řada lidí si myslí, že prezentace je možné tvořit jen s PowerPointem či Impress. V článku představíme řadu alternativních nástrojů, jako je Prezi, Spicynodes, Sliderocket, Projeqt či Empressr. Současně se pokusíme o stručné porovnání možností lineárního a nelineárního přístupu k tvorbě prezentací.

PowerPointové prezentace se postupně stávají integrální součástí vyučovacích metod. Vhodným způsobem obrazově doplňují výklad, pedagog má k dispozici vodítko výkladu a jednotlivé body mohou dobře posloužit pro zápis do sešitů. Vyučující má tak prostor pro větší interakci se třídou, místo toho, aby byl otočený zády ke třídě a psal na tabuli sám. Vyhne se také společensky problematickému mluvení ve chvíli, kdy je k posluchačům otočený zády.

Přesto se ukazuje, že nachystané prezentace mají řadu různých nedostatků, na které je možné narazit. Pokud vyučující zjistí, že jeho žáci mají zásadní neznalost v některé oblasti, musí prezentaci přerušit a pustit se do nějakého improvizovaného výkladu. Není úplně snadné dobře přizpůsobit výklad potřebám žáků, měnit tempo atp.

Na druhou stranu pro řadu činností se hodí tyto klasické prezentace velice dobře, ale je třeba myslet na to, že zde jsou významná omezení, která se překonávají jen velmi obtížně. Jistě je možné i do prezentací klasického střihu vkládat odkazy a tlačítka, ale úplné flexibility a dynamiky se tím nedosáhne. Výhodou nelineárního přístupu je také podobnost s myšlenkovými mapami, které se dnes stále silněji ve výuce prosazují. 

Instalované aplikace mají navíc nevýhodu v tom, není možné je přímo jednoduše dávat k dispozici studentům pro online prohlížení. Soubory si musí buď stáhnout a prohlížet až následně (což může být spojeno s problémy s kompatibilitou), a nebo pro jejich prohlížení přímo v okně prohlížeče je třeba použít externí službu jako Slideshare či Authorstream, což není právě nejpohodlnější a nejrychlejší.

V tomto kontextu se jako velice zajímavé nástroje pro školní použití jeví nelineární online aplikace, které spojují výhody online nástroje – většinou v základu nulová cena, online prohlížení, editace, přístup odkudkoli, kde je internet – a nelineární prezentace, kterou je možné jednoduše měnit téma a tempo výkladu.

Jistě také nelineární prezentace mají své nevýhody. Řadě lidí nevyhovuje již samotný princip tvorby, neboť si zvykli myslet a učit lineárně, což je trend, který v posledních letech ustupuje. Jisté potíže mohou mít také žáci, pokud je prezentace vyrobená čistě na míru vyučujícímu – díky své nelinearitě má daleko více šancí být nepřehledná.

V následujícím článku se pokusíme představit některé online nástroje, které slouží pro tvorbu online prezentací. Řada z nich se snaží o nekonvenční a netradiční přístup, což může mít na prezentace pozitivní vliv, neboť se svojí novostí a neokoukaností mohou stát pro žáky samy o sobě přitažlivé a zajímavé. Pak je již jen na pedagogovi, aby jejich zájmu dokázal využít.  

Prezi

Zřejmě nejznámějším zástupcem online nástrojů na tvorbu nelineárních prezentací je maďarský Prezi (http://prezi.com/). Jeho užívání je v základní variantě bezplatný, pro pokročilejší funkce je třeba si připlatit, ale částky nejsou nijak vysoké. Pro školy je navíc k dispozici velice výhodný balíček zdarma, takže není třeba mít z případných finančních nároků obavy.

Tvorba je založená na tom, že uživatel vytváří jednotlivé tematické obláčky, které pak může navzájem propojovat a nastavit si pořadí procházení, které je ale možné kdykoli změnit. Vše se odehrává na jedné pracovní ploše, což je výhodné především pro žáky. Ti se mohou na celý problém podívat z určitého nadhledu a hned vidí souvislosti mezi jednotlivými tématy či body. 

Samotná tvorba je velice jednoduchá. Po registraci se již můžete pustit do vytváření nové prezentace. K dispozici je dvanáct barevných schémat, řada fontů a samozřejmě také možnost různě formátovat text, vkládat obrázky či videa. Slabším místem je ale práce s tabulkami či diagramy či animace. Pokud potřebujete hojně využívat těchto funkcí, je vhodné se poohlédnout někde jinde. Celkově jde ale o velice silný a zajímavý nástroj, který se prosazuje stále více, a žáci by s ním měli být přinejmenším seznámeni.   

Projeqt

Dalším zajímavým nástrojem je Projeqt (http://projeqt.com/). Ten je založený na myšlence, že se člověk většinou věnuje jednomu tématu. Výsledkem je tedy vždy jedna velká prezentace. V zásadě jsou k dispozici dva základní mody tvorby – buď po jednotlivých slidech, nebo pomocí Stack, což jsou balíčky slidů, které spolu tematicky souvisí. Stacky je možné různě zanořovat do sebe. K využívání této služby je třeba se zaregistrovat, jinak je zcela zdarma. Jednotlivé stacky i slidy je možné různě organizovat a přeskupovat, takže je možné si pro různé účely vytvářet různě seskupené prezentace. Člověk se tak vyhne obvyklému kopírování dvou třetin nové prezentace ze svých starších zdrojů a tvorba celého projektu je tak jakýmsi celoživotním dílem.

Zajímavé je spojení s vnějšími zdroji. Mimo obrázků je možné vkládat také videa, mapy z Google Maps či Tweety, RSS, hudbu, ... Pokud se člověk k tvorbě postaví zodpovědně, může pomocí těchto nástrojů vytvořit prezentaci, která bude velice dlouho aktuální právě díky spojení s dynamickými zdroji. Projeqt je ideální pro každého, kdo se nebojí experimentovat, má rád dlouhodobou práci a vyhovuje mu spojení s externími zdroji. Řada informací může být spojena s určitým hashtagem (klíčové, diskutované slovo na Twitteru) nebo je možné sáhnout po specializovaných účtech pro různé oblasti.   

Spicynodes

Další zajímavou službou je Spicynodes (http://www.spicynodes.org/), který je určený na tvorbu myšlenkové mapy informací. Nachází se tak někde na pomezí mezi myšlenkovou mapou a prezentací. Opět zde není přítomná linearita informací. Základní verze je k dispozici po registraci zdarma a základním omezením je přítomné logo Spicynodes. Za příplatek je pak možné se loga zbavit a získat více vizuálních stylů a funkcí. To je ale pro školní prostředí zřejmě nepoužitelné.

Samotný proces tvorby je relativně jednoduchý. Po pojmenování nového projetu zvolíte vizuální styl a pak se již můžete pustit do samotné prezentace. Ta probíhá tak, že uživatel vytváří jednotlivé uzly s informacemi a vztahy mezi jednotlivými položkami. Samozřejmě s nimi může také libovolně manipulovat.  

Příjemnou vlastností projektu je poměrně bohaté nastavení toho, do jaké míry a komu bude prezentace dostupná. Službu je možné doporučit především pedagogům, kteří rádi užívají myšlenkové mapy. Jde o jejich inteligentní spojení s běžnými prezentacemi.   

Reel

Jednoduchou online aplikací na tvorbu prezentací je také Reel (http://www.reelapp.com/). Stačí do něj jen nahrát již vytvořené obrázky a dokumenty a on z nich vytvoří jednoduchou prezentaci. K jednotlivým slidům je možné zadávat také různé popisky či nadpisy. Výsledná prezentace je uložena online a je možné na ni komukoli poslat odkaz. Nevýhodou je, že již vytvořenou prezentaci nelze upravovat a také nahrávání jiných než obrázkových souborů je velice pomalé.  

Sliderocket

Nástrojem, který může do velké míry konkurovat PowerPointu, je Sliderocket (http://www.sliderocket.com), jenž ke klasickým prezentacím umí připojit i něco navíc. Základem je klasická lineární prezentace, které nechybí možnost vkládat video, fotografie či přechodové efekty. Je možné samozřejmě vybírat s řady grafických stylů. Nechybí nástroj na tvorbu jednodušších grafů nebo možnost vkládat Twitterové pole. 

Aplikace je dostupná v několika variantách - ta bezplatná nabízí 250 MB prostoru a možnost vyzkoušet si placené funkce. Mezi ty patří například možnost sledovat statistiky návštěvnosti prezentace nebo integrace dotazníků – jednoduše je možné například otestovat, zda studenti pochopili určitou pasáž, nebo zda je třeba se k ní ještě vrátit, ale varianty využití jsou podstatně širší. 

Sliderocket je vhodný především pro konzervativnější uživatele, kteří by ale rádi využili možnosti online komunikace a tvořit prezentace online.

 

Závěrem

Plejáda online nástrojů na tvorbu prezentací je ale podstatně bohatší než zde zveřejněný výběr. Jen namátkou lze zmínit nástroj na tvorbu prezentací z balíčku Zoho, který se snaží funkčně i ovládáním napodobit MS PowerPoint 2000 a u kterého potěší také ODF. Najdete zde také automatické tvary, velké množství šablon nebo nástroj pro interaktivní prezentování. 

Ještě dále jde aplikace Prezetace od Google. Nejen že je funkčně zcela srovnatelná s poslední verzí PowerPointu, ale dokonale využívá možností online prezentování včetně moderované diskuse nebo pohodlného publikování na webu. Využít je možné také spojení s Google Formulářem, pomocí kterého je možné snadno vytvořit kontrolní otázky. 

S podobným výčtem bychom mohli pokračovat ještě dlouho – 280 slides, Empressr či Slidestax. Výběr je skutečně bohatý a zajímavý a vybere si zřejmě téměř každý. Z didaktických důvodů bych nejvýše hodnotil především Prezi, které má zdarma dostupnou verzi pro školy, velké množství funkcí a pohodlné ovládání. Současně je právě tento nástroj možné považovat za určitého průkopníka v oblasti nelineárních prezentací.

Další možnosti se nabízejí například také při využití různých nástrojů na tvorbu myšlenkových map, které jsou již ze svého samotného principu nelineární. Právě pokud se naučí žáci pracovat s nimi, mohou velice dobře ocenit nelineárně pojaté prezentace, neboť ty ukazují data (a současně umožňují tvorbu) tak, jak člověk obvykle myslí. 

Považuji za vhodné, aby se během gymnaziálního kurzu žáci seznámili nejen s MS PowerPoint či Impress, ale také s dalšími nástroji, které jsou pojaté zcela odlišným způsobem. Tento způsob prezentování zažívá velký rozmach, může být studentům více výrazově blízký a naučí je o prezentacích uvažovat jiným, netradičním způsobem.

Pro pedagogy pak mohou být tyto nástroje možností, jak učinit výuku zajímavější a zábavnější. Jistě nejde jen o laciné pozlátko barevných hýbajících se objektů bez obsahu, ale o nabídnutí kvalitně zpracovaného učiva zajímavým a žákům blízkým způsobem. Jde také o velice dobrou aktivizační metodu, kterou se nemusí bát vyučující použít.

Osobně se domnívám, že pro samotnou práci pedagoga lze ze zmíněné prezentace doporučit buď jeden ze dvojce Google Prezentace a Sliderocket, pokud jde o klasické lineární prezentace, či Prezi a Projeqt, jde-li o tvorbu nelineární.  

Literatura a použité zdroje

[1] – Nástroje.knihovna.cz. 2011. [cit. 2011-12-30]. Dostupný z WWW: [http://nastroje.knihovna.cz/katalog-nastroju/prezentace-informaci/prezentacni-nastroje/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 4. 2012
V článku vnímám tři důležité momenty. Za prvé poskytuje popis nástrojů pro tvorbu prezentací přístupných online pro tvůrce i publikum. Za druhé upozorňuje na možnost vytvářet vedle lineárních prezentací i prezentace nelineární. Doporučuji vyzkoušet a zamyslet se, zda pro některá témata, problémy a účely se nehodí lépe. A za třetí, přestože je primárně určen jako informace pedagogům, nezapomíná, že učitel jde žákům příkladem a že je vhodné ukázat studentům i jiné možnosti, jak přiblížit zpracovávanou problematiku. Pěkné.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Téma článku:

Informační a komunikační technologie