Odborný článek

Divadlo fórum

16. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Vladimíra Neužilová
Spoluautor
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Anotace

Předkládáme scénář, který byl realizován. Protože se jedná o tematiku velmi aktuální v době lyžařských školních výcvikových kurzů, nabízeli jsme toto DF jako preventivní program.

Cílem DF je, aby diváci (pro nás učitele žáci) na základě zhlédnutého představení a zde nabytých zkušeností dokázali lépe se orientovat a řešit  analogické životní situace; aby pochopili, že každý člověk může svým jednáním ovlivnit a změnit situaci; aby lépe pochopili a porozuměli názorům a jednání druhých lidí, dokázali se do nich vcítit; aby si uvědomili, že žádná situace nemá jen jedno řešení, že těch správných může být více; aby nezůstávali lhostejní k problémům jiných lidí; aby našli odvahu postavit se konfliktu a řešit ho.

Obsahem krátkých her bývají běžné životní situace, do kterých se kdokoliv z nás může kdykoliv dostat, obsahující problémy týkající se vztahů jak mezi vrstevníky, tak mezi rodiči a dětmi či partnery. Témata pak vycházejí z potřeb skupiny, které se představení hraje.

Divadlo fórum má tři základní zásady:

 • Skupinou „herců“ jsou žákům-divákům přehrávány různé životní situace, které obsahují konflikt.
 • Žáci-diváci mají možnost zastavit herce slovem STOP v situaci, kdy mají pocit, že lze konfliktu určitým jednáním předejít, a tím danou situaci řešit, toto jednání navrhnou a nechají danou situaci zahrát znovu.
 • Žáci-diváci mají možnost sami vstoupit do herního prostoru, převzít některou z rolí a nechat přehrát situaci znovu.

Pravidla DF:

 • nemělo by dojít k zásadní proměně charakteru postavy;
 • nesmí být použito kouzlo (míníme tím např. milionovou výhru v loterii, která zachrání protagonistu před finančním krachem);
 • nesmí se objevit fyzické násilí a sex
 • nikdo z diváků nebude přemlouván ke vstupu do role, pokud sám nechce.

Ústřední postavou DF je tzv. protagonista, utlačovaný. Je to on, kdo se dostává do větších a větších problémů (vztahových, komunikačních…), které sám nedokáže řešit. Vztahy mezi jednotlivými postavami jsou založeny na principu podřízenosti a nadřízenosti a na hledání způsobu, jak se vlastním jednáním z podřízeného postavení vymanit. 

Důležitou postavou DF je „Joker“, který zprostředkovává kontakt mezi herci a diváky, řídí celou akci, uvádí ji, vysvětluje princip DF, představuje postavy, má za úkol motivovat diváky, vnímat jejich připomínky, zastavovat děj podle jejich pokynů a umožňovat jim vstup na jeviště. Jeho úkolem je tedy udržet linii celé akce, vést diskusi a směřovat ji i vracet k řešenému problému. Role jokera vyžaduje velké soustředění a schopnost rychle reagovat na vzniklé situace, na vzniklou atmosféru, kdy jednou musí povzbuzovat, jindy tlumit aktivitu diváků, často je nucen na místě improvizovat a vytvářet nové postupy pro aktuální skupinu.

Vedlejší role ztvárňují „herci“. Ti vystupují v rolích a jejich úkolem je přesně přehrát situaci, jež musí být zafixována tak, aby ji herci mohli na přání diváků téměř přesně zopakovat. Herci hrají postavu určitého charakteru a jejich úkolem je udržet charakter postavy a jednat vždy v rámci tohoto charakteru. Diváci mají za úkol najít řešení pro konkrétní postavu tak, aby nezměnili její charakter, naproti tomu herci mají za úkol improvizovat a v rámci postavy reagovat na nově se vyvíjející situaci, přijmout nového partnera, reagovat na něj a pomoci mu při hraní. Dále herci podle pokynů Jokera komunikují s diváky v roli, odpovídají na otázky kladené postavám, diskutují o nabízeném řešení, odmítají ho, jde-li proti charakteru postavy, nebo dokonce mohou vystoupit z role a komunikovat sami za sebe. Znakem jejich postavy bývá tzv. zástupná rekvizita (šátek, sklenice, bunda …). Jsou vždy podřízeni Jokerovi.

Aktivními účastníky celé akce jsou diváci-žáci. Diváky zůstávají pouze při prvním provedení. Při druhém si již mohou vybrat, zda zůstanou diváky a budou pouze navrhovat hercům změny v jednání postav, kteří je podle těchto pokynů zrealizují, nebo se stanou herci, vstoupí na jeviště, převezmou roli a pokusí se změnu zahrát sami. Ostatní diváci tyto změny schvalují a vyjadřují se k nim. Akci zastavují vykřiknutím slova STOP. Pro diváky platí totéž co pro herce, že akci řídí Joker, který má i poslední slovo.

Klíčové kompetence: kompetence k řešení problému, občanské, osobnostní

Výstupy:

 • Žák je schopen řešit předložený problém.
 • Žák se aktivně podílí na hledání řešení problému.
 • Žák je schopen aktivně komunikovat ve skupině.

Průběh představení

Celá akce se skládá ze dvou částí.

V první části jde o tzv. nažhavení publika pomocí několika průpravných cvičení a her, které se týkají jednak způsobu práce, jednak navozují dané téma. Následuje určitá forma diskuse, kdy Joker vysloví několik názorů a otázek týkajících se tématu představení. Diváci se k těmto problémům vyjadřují, Joker oslovuje jednotlivé diváky, aby rozvedli své názory apod. Po této diskusi se rozdělí prostor na jeviště a hlediště a Joker informuje diváky o pravidlech.

Následuje druhá část, kdy je divákům přehráno připravené představení. Po jeho zhlédnutí Joker iniciuje potlesk u publika a ukazuje zájem o téma tím, že se nejprve diváků ptá, zda to bylo realistické, zda se to tak mohlo odehrát či ne, které postavy jim bylo líto, zda by bylo možné něco změnit apod. Dále je upozorňuje na to, aby při přehrávání vyhledávali situace, kde by byla možná změna a kde by akci mohli zastavit slovem stop. Dále Joker upozorní diváky, že mohou navrhovat změny v jednání postav, kterou realizují herci, nebo oni sami mohou vstoupit do role postavy a improvizovaně scénu zahrát s herci. Postava však nesmí vybočovat z rámce daného charakterem postavy. Při předávání postavy dochází k předání zástupné rekvizity. Novým přehráním situace se prověřuje, zda změny vedou k řešení problému. Joker může pro hladký průběh akce zařadit doplňující činnosti, např. klade otázky jednotlivým postavám, využije techniku horkého křesla, vnitřní monolog postavy. Práce pokračuje tak dlouho, dokud není nalezeno přijatelné řešení problémových situací.

Na závěr DF by neměla chybět reflexe. Podle situace joker zvolí vhodnou formu.

LYŽAŘSKÝ  KURZ   

SCÉNÁŘ DIVADLA FÓRUM

Téma: alkohol (pro 7.–8. třídu)

POSTAVY          

Matka:      (svetr) zaneprázdněná sama sebou, lhostejný přístup k ke škole
Učitel:     (blok) tělocvikář, oblíbený, s demokratickým přístupem k žákům
Láďa:        (kšiltovka) problémový kluk, vůdčí typ
Honza:      (čelenka nebo šátek) kamarád Ládi a Franty, přátelský, lehce ovlivnitelný
Franta:      (bunda) kamarád Ládi a Honzy, nevyhraněná osobnost
Prodavač: (zástěra nebo plášť) unavený, nevšímavý
Joker:        provází celým příběhem

SCÉNA S MATKOU

Matka: čte návratku na lyžařský výcvik  „…desatery ponožky, nó... to je zajímavý, svetr…“
Láďa: vpadne jí do řeči  „Tady dole mi to podepiš.“
Matka: „Hm… Prohlašuji, že zavazadla mého syna/dcery neobsahují věci, které na lyžařský výcvik nepatří (alkohol, cigarety atd.).“
„Co to je za nesmysl?“ …a návratku podepíše

SCÉNA NA POKOJI

Láďa, Honza a Franta si vybalují věci, sklánějí se nad batohem.
Láďa: vytahuje láhev s alkoholem „Kluci, doufám, že jste taky něco dovezli!“
H +F:  „Ty brďo, to je paráda. To si dáme.“
Láďa dá láhev vedle židle, přichází učitel, Láďa se snaží láhev skrýt, nechtěně do ní kopne – láhev padá.
Učitel: vrhne významný  pohled  směrem k Láďovi „Co to je?“
H+F: „To není naše…“
Láďa: „To tady bylo, pane učiteli. Vážně. My jsme vám to zrovna chtěli říct – donést.“
Učitel: nesouhlasně kýve hlavou „Podej mi tu láhev, Láďo!“
Láďa: provinile podává láhev „…ale vážně, pane učiteli…..“
Učitel: „Kluci, jasně jsme se na něčem domluvili, kdo bude mít alkohol, jede domů. Přijdu za deset minut a chci slyšet, čí to je.
H+F: „To je průšvih…! Ty jó..!“
Láďa: „No to je vopruz….!“

VÝLET DO MĚSTA

rozchod na náměstí, kluci stojí před obchodem a hecují se…
Láďa: „Tak koupíme to, nebo ne?“
Honza: „Vždyť ti to neprodá, bude z toho jen průser…“
Franta: (znechuceně) „Nech toho, ty srabe, vždyť Láďa vypadá na dvacet…“
Láďa: (k Honzovi) „Vsaď se, že to koupím…“ plácnou si a Láďa odchází do obchodu

V OBCHODĚ 

rozhovor prodavače a Ládi
Láďa: „Dobrý den….“
Prodavač: „Dobrý den, co to bude?“
Láďa: dívá se po  policích „Jeden rum.“
Prodavač: podává Láďovi láhev rumu „Ty patříš k tomu lyžařskému výcviku?“
Láďa: (ohlídne se přes výlohu ven)  „K těmhle prckům??? Ne!“
Prodavač: (váhá) „No dobře, 85 korun..!“
Láďa: odchází, láhev pod bundou. Jde jako hrdina, prodavač se za ním otáčí…

V PARKU 

H + F čekají nervózně v parku
Franta: „Už aby přišel… To je kosa….!“
Honza: „Hmmm…“
Láďa: křičí z dálky „Mám to…!“ otvírá láhev, napije se… „Ten je…!!! Dej si ..!“
podává láhev Frantovi
Franta: „Super.“  láhev koluje dál
Honza: „No, pane jo.“
Láďa: napije se znovu „Máte žvejkačku?“
Franta: pije a podává Honzovi, ten váhá
Láďa: nabádá Honzu  „Dej si.“
Honza: „Já nevím… Mně je nějak blbě.“
Láďa: „Ale dej si. Na mě, né, vždyť jsem vyhrál sázku.“
Honza: „No tak jo.“    

AŽ BYLA LÁHEV SKORO PRÁZDNÁ

Honza: sedá si na lavičku „Mě je fakt blbě.“
Láďa: „To chce ještě jednoho frťana.“  vnucuje Honzovi láhev
Honza: napije se a skulí se na lavičku
Láďa: žduchá do něho, sám sotva stojí na nohou „Co je, vole…“
Honza: svalí se a nehýbe se
L + F:  Láďa se podívá na hodinky „To bude průser… Za pět minut je sraz… Poď, jdeme…“
náznak, že odcházejí a Honzu nechávají na lavičce
Štronzo. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Vladimíra Neužilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy