Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince č. 21 – Kdo co dělá
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince č. 21 – Kdo co dělá

16. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Iva Hlůžeová

Anotace

Příspěvek je ukázkou, jak seznámit žáky-cizince s tvořením podstatných jmen nesoucích názvy povolání. Záměrně jsou zvoleny různé slovotvorné skupiny, k nimž jsou přiřazována tzv. analogická slova – tj. slova tvořená stejnými příponami. Pozornost je věnována i problematice přechylování. Do tohoto vzorku deseti povolání byla semanticky zvolena slova, se kterými žáci přicházejí do styku a která jsou snadno znázornitelná při pohybových aktivitách.

Návaznost na témata: č. 14 – Co rád dělám, děláme (slovesa), č. 15 – V obchodě (instituce, pracoviště), č. 12 – Denní režim (aktivita práce). 

Časový nárok: blok 2 × 90 minut 

Příprava 

Na téma Kdo co dělá je potřeba větší předběžná příprava. Musíme si ke každé kartě sehnat názorné pomůcky – typické atributy té které činnosti, převleky pro dramatické znázornění, případně si vyrobit jejich obrázky. Dále se musíme rozhodnout, zda a o kolik činností soubor rozšíříme (je vhodné), nebo zda použijeme jen deset karet pro malou ukázku. 

Metodika 

Blok věnovaný tématu Kdo co dělá uvedeme malou scénkou v převleku. Pantomimicky přehrajeme některou z činností – nejlépe kartu č. 1 – Učitel nebo č. 2 – Lékař a záměrně přeháníme v mimice i v gestech (stačí 3 minuty). Po té se žáků zeptáme: Kdo jsem já? Co dělám? A která je moje profese? Pokud žáci uhodnou, rozdáme příslušnou kartu.

Následuje práce s kartou – přečíst slovo, dopsat, nakreslit atributy, přečíst věty, poukázat na skloňování. Po splnění úkolu vytvoŘí žáci dvojice, ve kterých se navzájem budou představovat tak, aby využili maximálně možnosti tvarosloví i vlastní kreativity. Například: Já jsem vaše nová učitelka Jana Chytrá. - Dovolte mi představit paní učitelku Janu Chytrou (20 minut – karta a hra).

Po nácviku první karty žáky vyzveme, aby si opět ve dvojicích vybrali z námi připravených pomůcek a pokusili se o znázornění typické profese. Zároveň budou na jedné lavici vyloženy pracovní karty, na které vidí všichni žáci. Ten žák, který rozezná z pantomimy profesi, si může vybrat kartu, o které si myslí, že se k profesi vztahuje.

Pomocí diskuse se dobíráme správných odpovědí (30 minut).

Následuje práce s kartami (30 minut). Pokud máme čas, věnujeme se odlišnostem typu: učitelka – hudebnice a hledání analogických slov. Pokud nemáme dostatek času, můžeme věnovat profesím další vyučovací hodinu či blok s tím, že si za domácí úkol mohou žáci sami připravit pracovní karty nebo obrázky profesí, jímž společně přiřadíme slova.

Vděčné je i vytvořit kartičky s názvy profesí a pomocí popisu s použitím slov příbuzných nechat žáky hádat: Uklizeč/ka uklízí nepořádek, myje okna, zametá podlahu, čistí nábytek… 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
122.07 kB
PDF
1. Učitel
pdf
102.54 kB
PDF
2. Lékař
pdf
109.38 kB
PDF
3. Kuchař
pdf
106.45 kB
PDF
4. Pekař
pdf
125.98 kB
PDF
5. Kominík
pdf
162.11 kB
PDF
6. Kadeřnice
pdf
120.12 kB
PDF
7. Prodavačka
pdf
127.93 kB
PDF
8. Hasič
pdf
125 kB
PDF
9. Automechanik
pdf
99.61 kB
PDF
10. Zpěvák
doc
35.16 kB
Dokument
Citace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Iva Hlůžeová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 12. 2011
Příspěvek považujeme za vhodný nástroj zapojení žáků do běžného chodu školy a do běžných komunikačních situací. Vedle kvalitního zpracování a metodiky lze ocenit i vysokou kvalitu rozlišení pracovních karet (kvůli tisku). To může ale činit i potíže: pokud škola nemá kvalitní připojení k internetu, stahování karet může trvat dost dlouhou dobu.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní karty profesí