Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pracovní list jako inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Odborný článek

Pracovní list jako inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti

13. 4. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lukáš Hejsek

Anotace

Článek se zabývá čtenářskou gramotností a praktickými úlohami k jejímu rozvoji.

Metodické pokyny

Cílem těchto pracovních listů je rozvoj čtenářských kompetencí žáků od 6. do 9. ročníků základních škol. Pracovní listy mohou být  součástí vyučovací hodiny českého jazyka a literatury nebo mohou být použity pro domácí vypracování. V úlohách si žáci ověří porozumění textu, orientaci v něm, práci s informacemi i posouzení obsahu a formy textu.

Každý žák dostane všechny pracovní listy, nebo vyučující vybere vždy jeden list na každou hodinu a s tím ve třídě pracují. Vyučující s žáky projde úlohu/y a zodpoví případné dotazy, žáci poté pracují samostatně. Následně vyučující s žáky projde pracovní list/y a sdělí správná řešení a také to, kde bylo možné konkrétní informace v textu nalézt. Pokud jsou pracovní listy zadány ve výuce a ne jako domácí úkol, je nutné rozvrhnout čas tak, aby zbyl prostor na vyhodnocení.

Text v pracovním listu č. 1 je příkladem souvislého popisu. Jde o charakteristiku druhu papouška, jeho chování, potřeby, informace pro chovatele a potravě. Otázky jsou zaměřeny na výběr odpovědí ze čtyř možností. V textu jde o obecné porozumění a získávání informací.

Pracovní list č. 2 slouží k rozvoji orientace v textu – v našem případě otvírací doby fitness center. Jde o nesouvislý text – tabulku, ve které jsou údaje zaznamenány. Žáci mají za úkol vyhledat z tabulky potřebné informace a na jejich základě zodpovědět na otázky k textu.

Pracovní list č. 3 je dalším příkladem nesouvislého textu. Jde o obchodní leták s nabídkou výhodného telefonování. Opět zde procvičujeme orientaci v textu, ale tentokrát v odlišné formě. Žáci získávají informace z letáku, zjišťují, co je účelem reklamy, jaké informace jsou více a méně důležité, a rovněž posuzují text z hlediska útvaru.

Úlohy v pracovním listu č. 4 jsou propojeny a navazují na sebe. V první části (část A) je dlouhý souvislý text – pověst o Blanických rytířích; jde o vyprávění. Žáci mají za úkol text přečíst a pochopit a na jeho základě zodpovědět na dané otázky. Opět jde o obecné porozumění, získávání informací a také vytvoření interpretace. V druhé části (část B) žáci vysvětlují zvýrazněná slova z předchozího textu a rozšiřují si slovní zásobu.

Závěr

Pracovní listy jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti. Slouží ke zlepšení orientace, vyhledávání informací, tvorbě volných odpovědí nebo pochopení významů slov v textu. Úlohy mohou být použity a obměňovány podle potřeb vyučujícího. Je možné je zařadit od 6. do 9. ročníků (záleží na vyučujícím a na úrovni znalostí žáků) základních škol i na nižších stupních gymnázií a středních škol.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
26.37 kB
Dokument
Klíč správných řešení
doc
31.25 kB
Dokument
Pracovní list č. 1 – Žako
doc
39.06 kB
Dokument
Pracovní list č. 2 – Fitness centra
doc
256.84 kB
Dokument
Pracovní list č. 3 – Reklamní leták
doc
36.13 kB
Dokument
Pracovní list č. 4 – Blaničtí rytíři

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lukáš Hejsek

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
13. 4. 2012
Článek přispívá ke zdokonalování čt. gramotnosti, což je téma velice aktuální, a díky připraveným pracovním listům může být využit bez dalších nutných úprav či adaptací při výuce, především jako samostatná práce žáka. Praktické zaměření pracovních listů jistě ocení mnozí vyučující, obzvl. českého jazyka.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: