Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Maminko, poletíme do vesmíru!
Odborný článek

Maminko, poletíme do vesmíru!

28. 11. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Marcela Zajícová

Anotace

Článek seznamuje pedagogy s netradičním spojením tematického bloku zaměřeného na poznávání vesmíru s oslavou Dne matek.

Cíl

 1. Seznámit se s vesmírem, jeho dobývání člověkem, stroji vynalezenými k dobývání vesmíru.
 2. Posílit spolupráci MŠ a rodiny, vtáhnout rodiče do dění v MŠ.

OSNOVA:

1. Úvod

2. Vesmírné putování

A. Aktivity použité při besídce ke Dni matek

B. Další aktivity tematického bloku Vesmírné putování

3. Besídka ke Dni matek

1. Úvod

Na konci dubna jsme si s dětmi povídali o vesmíru. Protože se nezadržitelně blížila oslava Dne matek, která je v naší MŠ každoročně spojena s besídkou (nejen) pro maminky, rozhodli jsme se, že diváky pozveme na výlet do vesmíru.

Nejsem zastáncem drilování básniček a písniček před besídkou. Proto jsme se rozhodli, že využijeme nejoblíbenější aktivity, které jsme se s dětmi za celý rok naučili. V centru naší pozornosti byly samozřejmě aktivity u dětí nejoblíbenější.

2. Vesmírné putování

V tematickém bloku Vesmírné putování jsme si povídali o vesmíru.

A. Aktivity použité při besídce ke Dni matek

Předkládám aktivity, které jsme následně využili při besídce ke Dni matek. Pomůcky jsou uvedeny u jednotlivých aktivit.

 • Výroba vesmírné rakety

Pomůcky: velká krabice, kartony, lepidlo, papír, temperové barvy, houbičky

Velkou papírovou krabici obalíme papírem. Přilepíme křídla a dotvoříme raketoplán. S výrobou rakety jsem dětem pomohla, její výzdobu jsem však nechala na nich. Využili jsme techniku tupování. Raketě můžeme vymyslet jméno. Raketa nás bude provázet celým tematickým blokem i besídkou.

Děti při výrobě rakety
1. Děti při výrobě rakety
Autor díla: Marcela Zajícová
Vesmírná raketa

2. Vesmírná raket
Autor díla: Marcela Zajícová

 • Výroba planet

Pomůcky: tvrdý papír vystřižený do tvaru kruhu (znázorňující planetu), výtvarné potřeby – voskovky, vodové barvy aj.

Děti rozdělené do skupin kreslí jednotlivé planety – kytičkovou, indiánskou, planetu dětí, planetu zvířátek a Měsíc. Lepí na ni obrázky, vybarvují aj.

Planeta dětí
                 3. Měsíc
                 Autor díla: Marcela Zajícová
Planeta dětí

4. Planeta kytiček
Autor díla: Marcela Zajícová

 • Básnička Let do vesmíru

V básničce jsme využili část textu písničky Letem světem Soni Minolové z CD Letem světem [1]. Další část textu je vlastní tvorba autorky. Básničku jsme se naučili tak, že otázku vždy kladla učitelka a děti odpovídaly a odpověď doprovázely pohybem.

Učitelka: Můžeme jít pěšky?  
Děti: To je život těžký. (Otráveně, mávnou rukou, předstírají nezájem.)
Učitelka: Nebo chvíli běžet? (Snaží se děti nadchnout.)
Děti: A co takhle ležet. (Stále otráveně, lehnou si na zem, předstírají spánek.)
Učitelka: Plout po vodě lodí? (Stále se snaží děti nadchnout.)
Děti: Jó, tak to se hodí. (Radostněji, začínají předstírat zájem, sednou si do tureckého sedu a předstírají pádlování.)
Učitelka: A co velké letadlo?  
Děti: To nás také napadlo! (Postaví se, roztáhnou ruce a znázorňují křídla letadla.)
  My chcem letět raketou,  (Ruce spojí nad hlavou do tvaru špice rakety.)
  objevit zem dalekou.  
  Mimozemští lidé přeci,  
  umí jistě velké věci.  
  Nevěříte? No tak ať,  
  vy znáte jen náklaďák!  

 Předstírat nudu a nezájem děti velice bavilo, stejně jako část věty „vy znáte jen náklaďák“.

 • Básnička Gagarin

S dětmi jsme si povídali o tom, co to vesmír je, jak vznikl, jak vypadá. Po zodpovězení otázek se můžeme do vesmíru vydat. Ale pozor! Správní kosmonauti, než se vydají do vesmíru, musí projít těžkým výcvikem. Musí umět zdolat kdejakou překážku. Své by vám o tom mohl vyprávět první člověk ve vesmíru. Kdo to byl? No přece Gagarin!

Gagarinem chci já být, Provádíme dohodnuté cviky.
svoje tělo otužit.  
Levá, pravá, vpřed a vzad, Poskoky podle směru v říkance – vlevo, vpravo, vpřed, vzad.
nesmím výcvik vůbec vzdát. Poskoky vlevo, vpravo, vpřed, vzad.

 

 

 

 

 

 • Básnička Startujeme raketu

Tuto básničku jsme využili jako motivační, opakovali jsme si ji každý den u všech aktivit týkajících se vesmíru. Přistávali jsme vždy na různých planetách (kytičkové, indiánské aj.).

Startujeme co by dup,
letíme, už ani muk.
Vesmírem fičíme,
galaxie míjíme.
Pozor! Nikdo ať nelení.
Je tu první (druhé, třetí atd.) přistání.

 • Taneček Chvátám, chvátám

Pomůcky: CD Příběhy včelích medvídků, CD přehrávač.

Kosmonauti se trénují také ve vytrvalosti, ale jeden kosmonaut ostatním bohužel nestačí, ten do vesmíru letět nemůže. Taneček si můžeme vymyslet podle vlastních představ.

Přátelé – chvátám, chvátám, Dva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vlevo.
nemám chvíli klid. Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vpravo.
Já tam, já tam Dva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vlevo u kolen.
dávno už měl být. Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vpravo u kolen.
Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím,  
nestihnu to nestačím. Rychle běžíme na místě.
Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. Dřep, schoulit do klubíčka.
Bez dechu, ve spěchu, Ruce v bok, stoj na místě. Levou nohou výpad vpřed.
ženu si to po mechu. Ruce v bok, stoj na místě. Pravou nohou výpad vpřed.
Pověřen úkoly, Ruce v bok, stoj na místě. Levou nohou výpad vpřed.
ženu si to po poli. Ruce v bok, stoj na místě. Pravou nohou výpad vpřed.
Přátelé – chvátám, chvátám, Dva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vlevo.
nemám chvíli klid. Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát nad hlavou vpravo.
Já tam, já tam Dva kroky vlevo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vlevo u kolen.
dávno už měl být. Dva kroky vpravo, zároveň rukama švihnout dvakrát dole vpravo u kolen.
Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím,  Rychle běžíme na místě.
nestihnu to nestačím.  
Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. Dřep, schoulit do klubíčka.
 • Písničky Houpající měsíc, Uspávanka.

Houpající měsíc: CD Město klaunů od Inky Rybářové.

Uspávanka: CD Ryba z Havaje od Zory Jandové (případně zpěvník Ryba z Havaje) [2].

Obě písničky jsme zpívali během celého roku před odpoledním odpočinkem.

B. Další aktivity tematického bloku Vesmírné putování

Další aktivity, které jsme během tematického bloku Vesmírné putování prováděli:

 • Výroba raket

Pomůcky: Polykarpova stavebnice, látky, Lego, Seva, papír, pastelky, dřevěné kostky

Děti rozdělíme do skupin (rozdělit děti do skupin může učitelka, nebo se děti můžou rozdělit zcela náhodně, například pomocí losování, děti si skupinu můžou volit, počet dětí ve skupině může nebo nemusí být omezen aj. Vše záleží na vyspělosti skupiny a její schopnosti pracovat ve skupině).

  • První skupina vyrábí raketu z Polykarpovy stavebnice, látek a dalšího materiálu dle výběru dětí.
  • Druhá skupina staví raketu u stolečku z Lega.
Planeta Indiánů
5. Stavba rakety z Lega
Autor díla: Marcela Zajícová
  • Třetí skupina staví raketu u stolečku ze Sevy.
  • Čtvrtá skupina raketu kreslí na velký papír na zemi.
Planeta kytiček

6. Kresba rakety
Autor díla: Marcela Zajícová

  • Pátá skupina staví raketu z malých dřevěných kostek.

Zdůrazníme dětem, aby vytvořily vždy jednu raketu. Děti jsou tak vedeny ke spolupráci, toleranci, komunikaci mezi sebou. Své raketě vymyslí jméno. Hotové rakety si všechny děti prohlédnou. Tvůrci nám vysvětlí, jak raketu stavěli, co na ní umístili a proč jí dali určité jméno. Hotové rakety musí zkontrolovat bezpečnostní technik. To mu dá jistě spoustu práce!

 • Moje planeta

Pomůcky: vodové barvy, papír, štětce

Kresba planety vodovými barvami. Co vše bych chtěl mít na své planetě. Bude moje planeta velká, nebo malá? Děti si samy nakreslí planetu. Kreslíme z obou stran.

 • Let na Měsíc

Pomůcky: provázek

Děti opět ve skupinách sedí v raketoplánu a letí na Měsíc. Můžeme využít básničku Startujeme raketu. Kdo chce na Měsíci z rakety vystoupit, musí být k raketě pevně připoután. Děti dostanou do každé skupiny jeden provázek a připoutají se k sobě: musí si provázek provléknout skrz tričko, kalhoty, sukni, tak aby byl každý nějakým způsobem připoután k raketoplánu. Jsou „nuceni“ si pomáhat. Dramatizujeme první kroky člověka na měsíci, není zde velká gravitace, proto se kosmonauti na měsíci „vznášejí“.

 • Hra na mimozemšťany

Učitelka nebo dítě rozloží slova na jednotlivé hlásky a představuje mimozemšťana (např. A-U-T-O). Ostatní „lidé“ se snaží porozumět mimozemské řeči. Hru můžeme obrátit – dítě se snaží rozložit dané slovo na hlásky. Procvičujeme tak sluchovou analýzu a syntézu.

 • Hra na gravitaci

A) Učitelka: „Jsem Zeměkoule a svou gravitační silou přitahuji děti, které začínají na hlásku J, K aj.“ Děti, jejichž jméno začíná na danou hlásku, přijdou k učitelce. Procvičujeme první hlásku ve slově.

B) Učitelka: „Jsem Zeměkoule a svou gravitační silou přitahuji děti, které mají na sobě červenou barvu.“ Děti, které mají na sobě jakoukoliv červenou věc, přijdou k učitelce. Procvičujeme barvy.

 • Hra na nekonečno

Pomůcky: lavička

Vesmír je nekonečný, proto jsme si zahráli na nekonečno. Děti sedí na lavičce obkročmo. První dítě přeběhne ke konci lavičky, pohladí (či předá jiný dohodnutý signál) dítě před sebou. Pohlazení putuje „vesmírem“ až k prvnímu dítěti, to, aby mohlo pohlazení předat dál, běží zase na konec řady a pohlazení předá před sebe. Pohlazení (signál) tak nikde nekončí – je nekonečné.

 • Hra na velký třesk

Pomůcky: CD přehrávač, CD Písničky ze země dětí od Inky Rybářové, činely (buben), velké kruhy.

Vesmír vznikl velkým třeskem. Děti představují planety nebo hvězdy, volně se pohybují po prostoru. Tanečně improvizují na píseň Kometa (Inka Rybářová). Když však zazní „velký třesk“ (činely, buben), tak si děti rychle (ale opatrně, aby se planety nesrazily) hledají své místo v určité galaxii (velký kruh položený na zemi).

 • Cvičení s míči (planetami)

Pomůcky: malé míče

Cvičíme s míči podle vzoru učitelky. Improvizujeme na písničku Kometa z CD Písničky ze země dětí Inky Rybářové.

 • Probouzení hvězdiček

Pomůcky: CD s relaxační hudbou

Děti  hvězdičky leží volně v prostoru, mají zavřené oči, hraje vesmírná hudba (relaxační). Učitelka nebo dítě pohladí hvězdičku, ta se probudí a přebírá její úkol. Učitelka si lehá na místo probuzené hvězdičky, probuzená hvězdička jde probudit další hvězdičku. Hra se opakuje podle zájmu dětí. Hra je vhodná ke zklidnění. Hru můžeme motivovat písničkou Houpající měsíc  ten uspal všechny hvězdičky.

 • Pohádka O smutné hvězdičce
 • Spolupráce s rodiči – pozorování noční oblohy

Děti dostanou za úkol pozorovat večer noční oblohu a hledat smutnou (veselou) hvězdičku. Můžou jí společně s rodiči vymyslet jméno.

 • Stopy na měsíci – činnost venku (podle počasí)

Pomůcky: židlička, tácy s barvou (barva naředěná a připravená ve velkých láhvích), velká role tvrdého papíru, ručníky, lavor s čistou vodou

Děti sedí na židličce hned vedle velké role papíru. Učitelka (kamarád) štětcem namaže sedícímu dítěti plosky nohou. Dítě se projde po velkém papíře. Dětem pomáhá učitelka nebo kamarád bezpečně vstát. Stopy na papíře zůstanou navěky stejně jako stopy kosmonautů na měsíci.

 • Povrch planety – činnost venku (podle počasí)

Pomůcky: barvy, štětce

Děti ve skupinách vytváří speciální povrch planety s využitím všelijakých materiálů (písek, jehličí, listí, tráva, voda atd.) dostupných na školní zahradě (parku, lese). Povrch vytvářejí na připravené tácky. Své planety si děti pojmenují a zdůvodní jejich pojmenování.

3. Besídka ke Dni matek

Nezadržitelně se blížil den D, na který se všechny děti velmi těšily, a to den, kdy maminky pozveme na výlet do vesmíru. V některých školkách besídky pro rodiče nerealizují, aby děti nebyly z vystoupení stresované. Myslím si, že pokud příprava na besídku neproběhne jako drilování, ale je vedena zábavnou formou a děti jsou dostatečně motivované, ke stresu u nich nedochází. Má zkušenost je spíše opačná. Děti se besídky nemůžou dočkat, neustále se ptají, kolikrát se ještě vyspí, než bude besídka, a samotnou besídku si užívají. S dětmi jsme se domluvili, že nebudeme maminkám vůbec říkat, co je na besídce čeká, nebudeme jim doma recitovat básničky, zpívat písničky, aby maminky v den D zažily velké překvapení. Na besídku si děti měly z domova přinést různé pomůcky, ovšem maminkám nesměly prozradit, na co pomůcky budou potřebovat. Toto děti velice motivovalo k samostatnosti. Rodiče mě zpětně informovali, že děti si doma opravdu pomůcky hledaly samy a maminkám nechtěli vůbec nic prozradit. O pomoc mohly požádat například tatínka, staršího sourozence nebo prarodiče.

V dalším textu načrtnu, jak probíhal samotný výlet do vesmíru.

Maminky (babičky, tatínci, dědečkové) sedí v hledišti (ve třídě na lavičkách, židličkách). Děti jsou připraveny na jevišti (v herně) v půlkruhu.

1. Přivítání diváků

Diváky jsme přivítali společným zpěvem písničky Přání mámě a tátovi (M. Maťáková) [6].

Proč je tu dnes tolik veselých tváří,
to naše maminky přišly si hrát,
my jim dnes přejeme, ať se jim daří
a k tomu dáreček chceme jim dát.
Pár hezkých slovíček a písničku,
která by zahřála na srdíčku,
řekla by mé mámě, jak ji mám rád,
celý svět chtěl bych jí dát.

V písničce se zpívá, že bychom maminkám chtěli dát „celý svět“. My však maminkám nechceme dát pouze celý svět, ale rovnou celý vesmír.

Učitelka (směrem k divákům): „K vašemu svátku maminek vás chceme pozvat na výlet. Ale kam? A jak? No, uvidíme…“

2. Básnička Let do vesmíru 

Učitelka se otočí k dětem a pokládá jim první otázky básničky Let do vesmíru. Děti odpovídají a dramatizují.

3. Básnička Gagarin 

Učitelka: „Správní kosmonauti, než se vydají do vesmíru, musí projít těžkým výcvikem. Své by vám o tom mohl vyprávět první člověk, který letěl do vesmíru. Kdo to byl?“ (Učitelka hraje, že zapomněla.)

Děti: „Gagarin!“

Učitelka: „Takže rychle na značky, začínáme.“ Děti se rozmístí po jevišti na značky.

Recitují a dramatizují básničku Gagarin.

4. Taneček Chvátám, chvátám 

Učitelka: „Jeden kosmonaut se při výcviku zapomněl a teď chce vše dohnat, ale nevím, nevím, jak to dopadne…“

Děti předvádějí taneček Chvátám, chvátám.

Učitelka: „Tento kosmonaut s námi do vesmíru asi nepoletí, ale ostatní jste testy prošli, takže nasadit skafandry a letíme!“

5. Básnička Startujeme raketu 

Před touto básničkou učitelka po jevišti rozprostře papírové planety, které jsme si s dětmi vyrobili. Každé dítě ví, na kterou planetu má letět.

Učitelka vezme vyrobenou papírovou raketu a předvádí let. Děti recitují básničku Startujeme raketu (ruce mají spojené nad hlavou, představují raketu) a letí na „svou“ planetu. Po příletu na určenou planetu se dostrojí (děti z planety kytiček si nasadí papírové květiny na hlavu, děti z planety zvířátek si nasadí masky apod.). Na konci básničky učitelka přistane u první planety – planety kytiček.

6. Planeta kytiček

První přistání je na planetě kytiček. U této planety stojí papírová raketa, aby všem bylo jasné, na které planetě jsme. Planeta je pokryta papírovými květinami. Děti z této planety měly za úkol si z domova donést zelené oblečení (popřípadě oblečení, na kterém jsou namalované kytičky). Tyto děti si také vyrobily papírové květiny, které jim pomocí gumy drží na hlavě. Děti mají na obličeji barvami na obličej nakreslené kytičky. Děti se z planety kytiček přesunou doprostřed jeviště, aby je bylo dobře vidět, a recitují básničku Náruč kvítí.

Náruč kvítí (Zuzana Kopecká) [3]

Nesu, nesu náruč kvítí,
trhal jsem je všechna sám.
Pro koho mi očka svítí?
Až je mojí z nejmilejších
maminečce dám.

Po dokončení básničky se dětí vrátí zpět na planetu kytiček. Učitelka určí dvě děti, které vezmou raketu a letí s ní na druhou planetu (planetu indiánů). Ostatní děti recitují básničku Startujeme raketu. (Nezapomeneme v poslední větě říct: Je tu DRUHÉ přistání. Učitelka napoví počtem zdvižených prstů.) Děti položí raketu u planety indiánů a vrátí se zpět a planetu kytiček.

7. Planeta indiánů

Druhé přistání probíhá na planetě indiánů. Planetu indiánů jsme zvolili proto, že děti velice zaujal tematický blok, ve kterém jsme putovali po světě a navštívili jsme mimo jiné i indiány. Rozhodli jsme se tedy známou básničku využít i při besídce pro maminky. Planeta je pokryta obrázky indiánů. Děti si měly z domova přinést hnědé oblečení, v MŠ si vyrobily indiánské čelenky, indiánské korále apod. Některé děti si z domova donesly indiánský kostým včetně luku a šípů. Obličej mají nalíčený jako praví indiáni. Když u jejich planety přistane raketa, přesunou se doprostřed jeviště. Recitují básničku Indiáni.

Indiáni (Josef Kainar) (zkráceno) [4]

Indiáni, ti se mají!
Celý den si jenom hrají.
Skáčou hejsa, hopsasa,
chytají se do lasa.
Potom vlezou do vigvamu,
zavolají na svou mámu:
„Mámo, mámo, máme hlad.“
Snědí vlka a jdou spát.
Děti básničku doprovázejí pohybem.

Děti se pak opět vrátí na planetu indiánů, učitelka vybere dvě děti, které vezmou raketu a letí na třetí planetu (planetu dětí). Ostatní opět recitují básničku Startujeme raketu. (Nezapomeneme v poslední větě říct: Je tu TŘETÍ přistání.) Děti položí raketu u planety dětí a vrátí se zpět a planetu indiánů.

8. Planeta dětí

Třetí přistání probíhá na planetě dětí. Na planetě dětí jsme využili básničku, kterou dobře známe z tematického bloku zaměřeného na rodinu. Planeta je pokryta obrázky dětí. Děti si z domova přinesly staré, nejlépe roztrhané oblečení, obličeje, ruce a nohy jsme dětem „zašpinili“ barvami na obličej. Vypadají jako praví rošťáci. Když u planety dětí přistane raketa, přesunou se doprostřed jeviště.

Učitelka: „Další přistání je na planetě Dětí. Jestli jsou to hodné děti, nebo děti, které občas zazlobí, posuďte sami.“

Mamince k svátku (Jiří Havel) [5]

Maminko, nevím co ti přát,
jsem totiž hrozně nerozhodný.
A tak ti přeju tisíckrát,
abych byl alespoň jednou hodný.

Poté se děti opět vrátí na svou planetu a dvě děti letí raketou tentokrát přímo na Měsíc, děti samozřejmě let rakety opět doprovázejí básničkou Startujeme raketu. (Nezapomeneme v poslední větě říct: Je tu ČTVRTÉ přistání.)

9. Měsíc

Čtvrté přistání probíhá přímo na Měsíci (bílý papírový kruh s krátery). Děti si přinesly bílé oblečení, obličeje mají natřené na bílo. Děti z Měsíce zpívají všem dobře známou písničku Houpající měsíc od Inky Rybářové, kterou vždy zpíváme před odpoledním odpočinkem. Ostatní děti se pohupují v rytmu písničky zleva doprava, učitelka zpěv doprovází hrou na kytaru.

Co se ale nestalo: Měsíc nám tou pomalou písničkou uspal všechny zvířátka na planetě zvířátek (děti předstírají spánek)! Co s tím uděláme? Pomůže nám možná vesmírná hudba, která se line vesmírem.

10. Klavírní vystoupení

Jeden chlapec z naší třídy dochází na hodiny klavíru. Rozhodli jsme se toho využít. Zahrál dvě lidové písně, jednu píseň děti doprovodily zpěvem. Tato vesmírná hudba určitě probudí všechna zvířátka z planety zvířátek.

Děti z planety zvířátek

7. Klavírní vystoupení
Autor díla: Marcela Zajícová

11. Planeta zvířátek

Vybrané děti z Měsíce opět v doprovodu básničky Startujeme raketu „letí“ na planetu zvířátek, která je pokryta obrázky zvířat. Děti si přinesly oblečení podle toho, které zvířátko znázorňují (myška šedé apod.), na hlavách mají zvířecí čepičky a na obličeji nakreslený čumáček. Zpívají písničku Uspávanka od Zory Jandové, kterou důvěrně znají; zpíváme ji před odpoledním odpočinkem. V ruce drží látku pokrytou hvězdičkami a pohybují s ní v rytmu hudby. Učitelka zpěv doprovází hrou na metalofon.

Výroba rakety z lega
8. Děti z planety zvířátek
Autor díla: Marcela Zajícová
Stavba rakety ze sevy
9. Uspávanka
Autor díla: Marcela Zajícová

12. Písnička Mamince

Učitelka: „Kosmonauti jsou už moc unavení, a protože to je z planety Zvířátek na naši planetu Zemi coby kamenem dohodil, rozhodli se, že se vrátí zpět. A proč zrovna na planetu Zemi?“

Děti: „Protože tady jsou ty nejlepší mámy ze všech.“

Učitelka: „A proč?“ (nechápavě)

Děti: „Protože jsou naše!“

Děti zpívají za doprovodu kytary písničku Mamince.

Mamince (Marie Kružíková) [7]

1. Mám ráda svoji maminku,
má náruč jako peřinku,
kdo se v ní jednou schová –
schová se příště znova.
2. Stejně si vybral tatínek
nejhezčí ze všech maminek,
já bych jí dal cokoli,
jen ať ji nic nebolí.
3. Pro všechny mamky na zemi –
a je jich hodně, věřte mi –
písničku zazpíváme
a pozdrav posíláme. (Maminkám jsme poslali vzdušnou pusu.)

Po skončení děti předají maminkám dáreček (korále z těstovin) a přáníčko, které vlastnoručně vyrobily, a popřejí maminkám vše nejlepší k svátku.

ZÁVĚR: 

Celá besídka trvala přibližně 20 minut. Děti sklidily bouřlivý potlesk, což je jistě zahřálo u srdíčka. Mohlo by se zdát, že děti, které zrovna nevystupovaly, se na svých planetách nudily. S kázní jsme však žádný problém neměli. Děti se chtěly před všemi rodiči vytáhnout a hrát jako opravdoví herci. Některé děti se přirozeně přidaly k recitování a zpívání dětí z jiných planet. Výslovně jsem jim v tom nebránila.

Výhodou takto realizované besídky je, že můžeme využít aktivity, které jsme se naučili během celého roku. Není hloupé recitovat zimní básničky v květnu, přistaneme-li například na zimní planetě. Právě druh planet můžeme volit podle nejoblíbenějších aktivit dětí. Vhodné je před besídkou realizovat tematický blok zaměřený na vesmír.

Reflexe

Celý tematický blok Vesmírné putování byl realizován ve třídě nejstarších dětí (5–7letých). Děti velice zaujal, do všech činností se s nadšením zapojovaly. Z domova nosily encyklopedie o vesmíru, plakáty planet, dokumentární DVD o vesmíru. Rodiče zpětně učitelku informovali, jak děti doma vyprávěly o vesmíru, o tom, co se dozvěděly.

Vhodné bylo zopakovat aktivity, které se děti naučily během celého roku, a využít je při besídce.

Celou besídku hodnotím jako velice vydařenou. Svědčilo o tom zaujetí dětí, bouřlivý potlesk rodičů a pochvaly od diváků, kteří besídku hodnotili velice pozitivně.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – MINOLOVÁ, Soňa. Letem světem s písničkou. 2009. [cit. 2011-10-10]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2894/LETEM-SVETEM-S-PISNICKOU.html].
[2] – JANDOVÁ, Zora; MERTA, Zdenek. Ryba z Havaje. 1. vydání. Praha : Mladá Fronta, 2007. 76 s. ISBN 978-80-204-1590-5.
[3] – KOPECKÁ, Zuzana. Básničky od srdíčka. 12. vydání. Brno : Schneider, 2002. 84 s. ISBN 80-7307-012-x.
[4] – KAINAR, Josef. Indiáni. 1. vydání. Praha : SiD & NERo, 1993. ISBN 80-90147-6-8.
[5] – HILČR, Jindřich. U maminky, u tatínka. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1968. 109 s. ISBN 13-142-68.
[6] – BURIÁNOVÁ, Jana; JAKOUBKOVÁ, Věra; NÁDVORNÍKOVÁ, Hana. RAAdce předškolního vzdělávání pro celý rok. 15. vydání. Praha : Raabe, 2011. 98 s. ISBN 1802-8179.
[7] – KRUŽÍKOVÁ, Marie. Písníček. 1. vydání. Třebíč : Infra, 2003. 62 s. ISBN 80-86666-22-0.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marcela Zajícová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 11. 2011
Velmi pěkná demonstrace toho, jak je možné kombinovat různé aktivity a různě tematické básničky do jednoho komplexního celku. Autorka prezentuje bezbřehé možnosti a kouzlo motivace. Velmi hodnotím nápaditost netradiční besídky pro rodiče.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

Pomůcky jsou uvedeny u jednotlivých aktivit.