Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pracovní sešit pro žáky prvních tříd
Odborný článek

Pracovní sešit pro žáky prvních tříd

31. 5. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Pavlína Drtilová

Anotace

Ucelený soubor aktivit pro žáky prvních tříd

Tento pracovní sešit byl vytvořen v době studia pro seminář Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Není určen pro souvislou práci, protože je koncipován tak, aby pokryl všechny činnosti, které si mají žáci v první třídě osvojit. Proto zde doporučuji používání pracovního sešitu průběžně nebo až na konci školního roku, kdy by měli žáci zvládnout všechny úkoly. Při průběžném používání je zpočátku nezbytné žákům pokyny číst.

Pracovní sešit má jednotnou motivaci - putování pejska za pokladem hromadou kostiček. Úkoly jsou ke konci složitější a vyžadují čím dál větší koncentraci a přemýšlení. Jsou zde zařazeny úkoly pro rozličnou činnost - třídění, přiřazování, spojování, doplňování, cvičení na odlehčení ruky apod. Je možné dílčí úkoly doplňovat, případně některé těžší vynechat (nesmí se však ztratit souvislost) nebo využít jen některých částí.

Příloha: pracovní sešit

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
737.3 kB
PDF
Pracovní sešit

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavlína Drtilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Psací potřeby, nůžky, pastelky, hrací kostka