Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině
Odborný článek

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

23. 1. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Jaroslav Reichl
Spoluautor
Jaroslav Skala

Anotace

Tlumené kmitavé pohyby nás provázejí jak v praktickém životě, tak při studiu fyziky a dalších předmětů. Proto je nutné, aby žáci zejména technicky zaměřených škol pochopili základní principy tlumeného kmitání a byli schopni vysvětlit, na čem útlum závisí. S využitím dataloggeru firmy Vernier lze experiment zaměřený na tlumené mechanické kmitání provést, proměřit a analyzovat.

Kmitavý pohyb patří mezi relativně důležité jevy spadající nejen do fyziky, protože pomocí tohoto typu pohybu je možné modelovat řadu dalších fyzikálních jevů. V praxi ovšem žádný oscilátor (ať už mechanický nebo elektromagnetický) nekmitá stále (není-li buzen vnější silou). Po určitém čase se oscilátor zastaví, protože na něj v běžných podmínkách působí odporové síly, které jeho pohyb tlumí. Proto by se žáci (resp. studenti) měli seznámit také s tlumeným kmitavým pohybem, neboť s ním se v běžném životě i v technických aplikacích setkají velmi často.

Průběh tlumeného kmitání lze poměrně dobře sledovat s využitím dataloggerů, kterých je na trhu poměrně dost. Jedním z nich je i datalogger LabQuest firmy Vernier, který spolu s čidlem polohy dokáže zobrazit průběh tlumeného kmitání. Naměřená data je poté možné v programu LoggerPro analyzovat a matematicky popsat.

Popis experimentu je uveden v příloze tohoto článku v souboru ve formátu PDF. Ve formě textu pro internetový prohlížeč je poměrně komplikované zadávat matematické vztahy, číslovat je,… Proto jsem zvolil formát souboru PDF, který lze otevřít na většině počítačů a u něhož je zaručeno, že všechny jeho prvky zůstanou v původní podobě.

Literatura a použité zdroje

[1] – Firma Vernier v České republice. [cit. 2012-01-23]. Dostupný z WWW: [http://www.vernier.cz/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.07 MB
PDF
Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jaroslav Reichl

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 1. 2012
Autor opět nabízí velmi efektivní a potřebné využití digitálních technologií při realizaci fyzikálního experimentu.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pružina, těleso, které na ní bude dobře kmitat, datalogger LabQuest a čidlo polohy firmy Vernier, program LoggerPro