Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Poznej bydliště svého učitele aneb stručná geografie obce
Odborný článek

Poznej bydliště svého učitele aneb stručná geografie obce

1. 9. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Pavel Červený

Anotace

Článek obsahuje metodický popis pracovního listu zaměřeného na využití geoinformačních technologií ve výuce v souvislosti s prací v rámci vybraných mapových portálů. Pracovní list naleznete v příloze.

Žijeme v informační společnosti, ve které vznikají nebo se rozvíjejí nejrůznější technologie. Tyto trendy je třeba zohledňovat také ve vzdělávání tak, aby žák, který opouští vzdělávací systém, měl dostatečný přehled a byl vybaven znalostmi či dovednostmi, která by mu pomohly při uplatnění v běžném životě. Vzdělávání v rámci geoinformačních technologií bývá často z nejrůznějších důvodů (časových, technických, odborných, ...) na školách opomíjeno. Tento pracovní list by mohl být příkladem, jak realizovat geoinformační technologie v rámci zeměpisného vzdělávání na příkladu stručné geografie obce.

Cíle pracovního listu:

 1. využít geoinformační technologie ve výuce;
 2. prezentovat možnosti využití mapových portálů;
 3. získat přehled o základních mapových portálech;
 4. osvojit si způsoby hledání informací (čtení mapy) na mapových portálech, informace třídit a hodnotit;
 5. získané dovednosti a znalosti aplikovat v dalších oborech vzdělávání. 

Organizační formy: samostatná práce

Ročník: 8. nebo 9.

Organizace: 1 vyučovací hodina (např. počítačová učebna) 

Popis:

Pracovní list je zaměřen na využití geoinformačních technologií ve výuce v souvislosti s prací v rámci vybraných mapových portálů. Tématem je Geografie obce tak, aby žák musel při práci využít mapových portálů, které prezentují jak přírodní, tak i společenské poměry. Kromě těchto charakteristik obsahuje pracovní list dotazy týkající se polohy nebo informací vyplývajících z historické ortofotomapy.

Pracovní list je možné obměnit pro práci s dalšími mapovými portály (např. Národním geoportálem http://geoportal.gov.cz) nebo je možné využít dalších služeb, které mapové portály nabízejí (např. WMS služeb).

Stejným způsobem může žák získané znalosti a dovednosti využít pro zjišťování informací o místě, kde bydlí nebo by chtěl bydlet. Obec učitele je volena pro snazší hodnocení. 

Výstupy:

 • vyhledává příslušné mapové portály;
 • s využitím mapových portálů získává potřebné informace;
 • informace třídí a hodnotí;
 • na základě získaných informací vytváří závěry. 

Pozn.: Pracovní list vznikl v rámci studia (e-learning) Využití geoinformačních technologií ve výuce (Metodický portál www.rvp.cz).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
43.95 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavel Červený

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 9. 2011
Jedna z možností jak uchopit regionální geografii pomocí internetových serverů. Snadno aplikovatelné i na jiné regiony.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

internet, pracovní list