Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příběh bizona z Lascaux
Odborný článek

Příběh bizona z Lascaux

23. 9. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Lukáš Tvrďoch

Anotace

Příběh bizona z Lascaux je strukturované drama, které je zaměřeno na prohloubení a lepší fixaci poznatků žáků o starší době kamenné (konkrétně mladším paleolitu) a o vzniku, formách a účelu umění v této době.

Cíl

Cílem lekce je prohloubení a lepší fixace poznatků žáků o starší době kamenné a vzniku, formách a účelu umění v této době. Studenti si v různých fázích tohoto projektu zkusí prožít některé situace v roli bizona i v roli lovce, který ho ulovil a poté zvěčnil na stěně jeskyně v Lascaux. Kromě toho, že se obohatí jejich emocionální prožívání, zopakují si mnoho informací z dějepisu. Například materiály používané k výrobě nástrojů v paleolitu, způsoby obživy a zpracovávání úlovku a další. To vše formou her a interaktivních činností.

Tato lekce je strukturovaným dramatem, které je zaměřeno na prohloubení a lepší fixaci poznatků žáků o starší době kamenné (konkrétně mladším paleolitu) a vzniku, formách a účelu umění v této době. 

Příběh bizona z Lascaux (bodový scénář)

Příprava:

 •  odklidit lavice a židle;
 •  koberec, aby si žáci mohli lehnout na zem;
 •  balicí papír/papíry;
 •  kreslicí uhly, rudky/ křídy.
 1. Nejprve se stanoví pravidla a požadavky na žáky: bude to hra, takže se nemusí bát těžkého učení ani zkoušení, ale je důležité, aby hráli naplno, jinak si hru neužijí, je třeba, aby dělali přesně to, co se jim řekne jako instrukce. Pokud by někdo měl problémy a něco dělat nechtěl, může se posadit bokem a přidat se, až bude chtít. Dá se to využít i tak, že když bude někdo rušit, dělat něco jiného, učitel mu dá „možnost“ se posadit bokem a rozmyslet si, kdy se chce znovu zapojit, ale teď už podle pravidel. 
 2. Motivace – hra na honěnou na zvířata („honící" si vymyslí zvíře a nebezpečí, které od něj hrozí, sdělí  nahlas ostatním a pak i při honění předvádí. Př.: „Jsem včela a píchnu Tě.“ Nebo: „Jsem had a uštknu Tě.“)
 3. Seznámení s obrazem bizona z Lascaux (Pijoan – Dějiny umění 1, s. 15) i s obrazem lovce (tamtéž, s. 29). Ukáže se žákům + informace, že s těmito obrázky projdeme dnešní hrou.
 4. Nastolení výchozí situace. Myšlenkový kruh. Stáváte se mladým členem tlupy pralidí (Homo sapiens sapiens), nacházíme se v mladším paleolitu.“ (Žáci mohou doplnit, že je to období přibližně před 40 000–10 000 let. Učitel upřesní, že se nacházíme v období přibližně před 25 000 lety.)

Kurzívou je návrh přibližného obsahu učitelových instrukcí. „Tento náš hrdina je chlapec, který se má stát lovcem. Ale nejprve musí složit nejtěžší zkoušku ve svém životě, ulovit velké zvíře, aby dokázal, že se lovcem může stát. S postem lovce souvisí vyšší postavení v tlupě, nejlepší kusy masa, nejlepší ženy, nejlepší místo u ohně, velká zodpovědnost za přežití tlupy atd. Každý kluk se chce stát lovcem. Tento náš hrdina má zkoušku složit zítra. Je večer, všichni se uložili ke spánku.“ (Žáci si lehli už předtím, každý sám na zem, zavřené oči.) „Lovec nemůže usnout, v hlavě se mu honí mnoho myšlenek.“ Teď je prostor pro žáky, aby ty myšlenky vyslovili.

Je důležité mluvit nahlas, aby je ostatní mohli slyšet, poslouchat se navzájem, neskákat si do řeči, uvažovat o tom, co řekli ostatní. Tvoří se tím společný obraz lovcovy mysli. Nemusí každý souhlasit se vším, co se řeklo, každý by měl přinést nějakou myšlenku. Je třeba to korigovat, ale ne moc, aby žáci spíše mluvili sami. Mají tendenci se hlásit a čekat na vyvolání, ale měli by mít zavřené oči a reagovat na ostatní. Jindy si zase skáčou do řeči a neposlouchají se. Učitel pronese na závěr: „Toto všechno proběhlo lovci hlavou.“

 • Synchronní pantomimická improvizace. Každý bude hrát tohoto lovce; žáci budou opravdu hrát, co jim učitel bude postupně říkat, nikdo si nevšímá ostatních, každý hraje jen pro sebe, dávají jen pozor, aby si nepřekáželi. „Je ráno, lovec se budí, vstává, protahuje se, ostatních členů tlupy si vůbec nevšímá (oni asi ještě spí), protože tohle je jeho den a on se musí stoprocentně koncentrovat. Vezme zbraň (oštěp, luk), zkontroluje ji, všechno je v pořádku, se zbraní odchází z jeskyně, jde sám na lov. Slyšel od dětí, že v nedalekém lese viděly velké zvíře, nevěděly, co to je, ale lovec to zkusí. Blíží se k lesu, už je tam, prodírá se mezi stromy a keři. Po chvíli dochází na kraj mýtiny. Na její druhé straně se pase veliký bizon. Lovec se schová za keř. Přikrčen, skoro nedýchá, čeká, jestli ho bizon neviděl. Zkouší vítr. Je to dobré, vane od bizona, takže ho nemůže ani zvětřit. Je však ještě daleko, nemůže použít oštěp (luk). Plíží se schován za keře. Ještě kousek a už je na dostřel. Opatrně se zvedá, napřahuje, vší silou hodí (vystřelí), oštěp letí a zabodává se přímo do bizonova srdce.“ (Je třeba to vygradovat, většinou se žáci zklidní a naplno zapojí do hraní ve chvíli, kdy se schovávají za keř. Když se to povede, začnou po zásahu všichni spontánně křičet. Pokud tomu tak je, může se učitel přidat, čímž naznačí žákům, že můžou a že je to tak správně.)
 • Střih. Bizon je odtažen do jeskyně – všichni ze svých aktovek postaví uprostřed místnosti bizona (nezáleží na tvaru, prostě hromada). Pak tlupa porcuje bizona, každý řekne, co by si vzal a co by s tím udělal. (Samozřejmě první je napadne maso, ale nic by se nemělo opakovat dvakrát, aby našli co nejvíce věcí, které se dají s bizonem dělat; využijí se rohy, kopyta, kosti, šlachy, kůže, měchýře atd., učitel pak doplní, co nezaznělo.)
 • Mladý lovec však nemá z úlovku takovou radost, protože mu hlavou běží něco jiného. Odchází stranou tlupy. Střih: myšlenkový kruh – žáci si lehnou si na zem tak, aby neměli kontakt s ostatními, aby se nerušili. Najednou se vžívají (tak jako lovec) do bizona. Je krásné ráno, slunce svítí, jde vyzkoušet trávu na krásné louce, kam by chtěl odpoledne přivést svou rodinu, své stádo...“ Se zavřenýma očima vyřknou žáci myšlenky, které jim běží v hlavě jako bizonovi.
 • „Takto podobně snad mohl přemýšlet i ten náš lovec. A proto se rozhodl, že bizon, který mu poskytl možnost stát se mužem a pomohl mu v jeho životě, by neměl skončit jen tak rozporcován. Co tedy vymyslel?“ Žáci by měli mezi jinými návrhy říct i to, že ho namaloval. Učitel zdůrazní, že tím v jistém smyslu daroval bizonovi nový život a vlastně nesmrtelnost, protože i my ještě po 25 000 let se o tom bizonovi bavíme.
 • Balicí papír (papíry) – nejlépe barevnými křídami a kreslicími uhly (v barvách nejvíce podobných hlinkám, kterými malovali pralidé) namalují žáci společně bizona (příp. bizony), dobré je vymyslet různé techniky, může to být koláž, každý nakreslí své zvíře a pak se nalepí na jeden papír jako na stěnu jeskyně, dají se využít různé textury papíru, různé povrchy.
 • Kolem obrázku bizona ještě může celá tlupa zatančit rituální tanec spojený s rituálním zpěvem. Tím se objasní i další informace, že umění vznikalo především kvůli rituálním účelům a také se žáci seznámí s dalšími druhy pravěkého umění. Je třeba si pro ten případ nachystat jednoduchý text rituální písně (nesrozumitelné slabiky, zvuky) a také pár jednoduchých pohybů kruhového tance. (Pro přesnost je třeba žákům říct, že účel pravěkého umění je pouze domnělý. Ani odborníci nemohou s jistotou říci, jestli vznikalo k rituálním účelům, kterým také nemůžeme porozumět přesně, nebo jestli byly malby cvičnými terči pro výcvik lovu, apod.)
 • Zápis do sešitu: Před 25 000 let se u Homo sapiens sapiens objevují první umělecké projevy, jejich účel je prpod. rituální, jsou to malby na stěny jeskyní, řezby do kostí a paroží a rytiny do kamene (náměty jsou především zvířata a lov, ženy, ...), dále tanec a hudba (bez dokladů); nejznámější jeskyně Altamira (Šp.) a Lascaux (Fr.).
 • Nakonec si můžeme prohlédnout další pravěké malby, sošky apod. v Dějinách umění I.

Na tuto lekci se dá navázat v hodině výtvarné / hudební výchovy případně v českém jazyce (slohová práce – vypravování – Příběh lovce / Příběh bizona).

Reflexe

Tato lekce byla vyzkoušena v primě víceletého gymnázia i v prvních ročnících gymnázia čtyřletého. Prváci jsou mnohem soustředěnější a ukázněnější, zato méně spontánní. U obou věkových kategoriích jsem však měl pocit, že hodina byla úspěšná a i zpětně s výrazným časovým odstupem si ji žáci vybavovali a vzpomínali na ni. Ve fázi kreslení bizona se mi osvědčilo a líbí se mi malovat společně jednoho bizona na balicí papír (musí se alespoň trochu podílet všichni) a ten obrázek po namalování zmačkat a zase narovnat, vypadá to pak jako nerovný povrch jeskyně. Podařilo se mi k tomu někdy dovést žáky tak, že si mysleli, že na to přišli sami. Potom je možno vše nalepit na stěnu a vevnitř vycpat, vznikne vyboulená stěna jeskyně.

Literatura a použité zdroje

[1] – PIJOAN, José. Dějiny umění 1. 4. vydání. Praha : Knižní klub a Balios, 1998. 336 s. ISBN 80-7176-765-4.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
1.05 MB
Dokument
Bizon - obrázek
doc
24.41 kB
Dokument
Strukturované drama v dějepisu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 9. 2011
Velmi pěkný, inspirativní příspěvěk, který otevírá mnoho prostoru pro tvůrčí práci žáků i učitele.

Hodnocení od uživatelů

Miloš Mlčoch
26. 9. 2011, 19:14
Velmi dobře připravené a jak píše autor, s úspěchem vyzkoušené. Zážitková pedagogika v praxi!
Jana Petrů
26. 9. 2011, 19:41
Skvělé. Gratuluji!

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

balicí papíry, barevné křídy, kreslicí uhly, (koberec)