Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodovědná gramotnost – Úvod
Odborný článek

Přírodovědná gramotnost – Úvod

16. 6. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Anotace

Úvod ke kapitole Přírodovědná gramotnost, která je součástí publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. Uvedená kapitola i celá publikace bude postupně zveřejněna na Metodickém portále www.rvp.cz ve formě seriálu článků.

„Rozmanitost věcí vědu vyžaduje, jejich podobnost ji umožňuje.“

Mario Bunge

Denně se setkáváme s výsledky či aplikacemi přírodovědného výzkumu a poznání nejen v podobě rozličných moderních technologií, ale také prakticky ve všech médiích v podobě různých (často i kontroverzních) informací. V této podobě se s nimi setkávají i naše děti a mladí lidé. Proto v jejich životech hraje stále větší roli kvalitní přírodovědné vzdělání.

To jim umožní porozumět výsledkům či aplikacím přírodních věd a efektivně je využívat ve svém každodenním, školním i budoucím profesním životě. Umožní jim rovněž zapojovat se díky získaným přírodovědným vědomostem a dovednostem do veřejných diskuzí o důležitých problémech zahrnujících přírodní vědy a technologie. V neposlední řadě jim poskytne i argumenty při kritickém hodnocení informací, s nimiž se často setkávají v médiích a které jsou v některých případech v přímém rozporu s dosaženými a nezpochybnitelně potvrzenými postuláty přírodních věd o našem materiálním světě.

Dosahování výše uvedených cílů přírodovědného vzdělávání žáků se nyní stále častěji interpretuje jako dosahování, resp. získávání jejich přírodovědné gramotnosti. S tímto pojmem se běžně pracuje v odborné literatuře, v masmédiích, ale i v dokumentech některých škol. To je do velké míry především důsledek různých debat o výsledcích našich žáků v mezinárodních výzkumech PISA a TIMSS.

Musí se školy obávat nového pojmu přírodovědná gramotnost?

Školy se pojmu přírodovědná gramotnost obávat v žádném případě nemusí. Právě naopak. Nejedná se totiž o pojem, který by měl práci škol v oblasti přírodovědné výuky nějak komplikovat. Pokud školy poskytují žákům ty aspekty přírodovědného vzdělávání, o nichž jsme se zmiňovali, pak žáky přírodovědnou gramotností spolehlivě vybavují. Přírodovědná gramotnost se tak stává integrující ideou, která zastřešuje cílové, obsahové a kompetenční složky přírodovědného vzdělávání a explicitně zdůrazňuje jejich vzájemnou souvislost.


Tento text byl převzat z publikace Gramotnosti ve vzděláváníPraha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.

Na přípravě textů v kapitole Přírodovědná gramotnost se podíleli členové odborného panelu, který vznikl při Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze:

RNDr. Bohumil Černocký – Gymnázium Oty Pavla, Praha;
Mgr. Pavel Červený – Pedagogická fakulta ZUČ, Plzeň;
Mgr. Hana Hedbávná – Základní škola Nádražní, Vyškov;
RNDr. Josef Herink – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Praha;
RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. – Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze;
RNDr. Iva Kubištová, Ph.D. – Gymnázium Slovanské náměstí, Brno;
RNDr. Jan Maršák, CSc. – VÚP v Praze;
RNDr. Jana Palečková – Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha;
PhDr. Václav Pumpr, CSc. – Pedagogická fakulta UK Praha;
RNDr. Jiřina Svobodová – VÚP v Praze.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.