Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pokusné ověřování provozu lesní mateřské školy Lesníček
Odborný článek

Pokusné ověřování provozu lesní mateřské školy Lesníček

14. 7. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Magdaléna Kapuciánová

Anotace

Příspěvek informuje o zřízení lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s. Seznamuje s časovým harmonogramem založení školky, konkrétních podmínkách v Lesníčku a s cíly pokusného ověřování.

4. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s. (MŠMT č. j. 10886/2010-22)

Cílem pokusného ověřování je zjistit, zda a za jakých podmínek je možné integrování lesní mateřské školy do provozu klasické mateřské školy.

Zpracované výstupy budou prezentovány na internetových stránkách ministerstva a MŠS a v průběžných zprávách – přístupné všem zájemcům a využitelné pro multiplikaci LMŠ v ČR.

Na základě výsledků ověřování, resp. pokud se tato možnost osvědčí, by měl být zahájen legislativní proces novelizace právních předpisů, kterou by bylo umožněno integrování LMŠ do provozu klasické mateřské školy. Stanovení podmínek pro provoz LMŠ bude předmětem závěrečné zprávy pokusného ověřování.

Mateřská škola Semínko je zařazena do rejstříku škol od roku 2004. Na podzim roku 2010 otevřela třídu po vzoru lesní mateřské školy – Lesníček. Myšlenka výchovy venku navazuje na provoz a zkušenosti pedagogů Mateřské školy Semínko. Program školy je vypracován tak, aby vedl děti k harmonii s přírodou a aby co nejvíce činností mohlo probíhat venku, na čerstvém vzduchu, v přírodě. A to za každého počasí.

Výchova a vzdělávání v Lesníčku

Lesníček nabízí dopolední péči pro děti předškolního věku 3–6 (7) let zaměřenou na harmonický, tělesný i duševní rozvoj dětí. Pobyt venku probíhá pod vedením kvalifikované učitelky a asistentky. Ve skupině je max. 15 dětí.

Vzdělávání v Lesníčku probíhá podle RVP PV, podle školního vzdělávacího programu a třídního vzdělávacího programu. Lesníček představuje formu integrované LMŠ, která v případě potřeby využívá zázemí Mateřské školy Semínko, o.p.s. v areálu Toulcova dvora.

Aby učitelky mohly být s dětmi venku za každého počasí, je třeba, aby děti měly dobré vybavení. U nás k nejdůležitějšímu patří dobré obutí a oblečení, které je vhodné do chladnějšího počasí. Když dětem není zima, nebo naopak horko, netáhne jim na záda, mohou se pohodlně pohybovat, je jim veselo.

Lesní mateřská škola Lesníček využívá rozsáhlý areál Toulcova dvora a jeho okolí. Pro případ potřeby schovat se, je v Toulcově dvoře mnoho vnitřních prostor a Lesníček také bude mít k dispozici vlastní přístřešek – maringotku. Maringotka je jako zázemí v lesních školkách často používána, zvláště pro jednoduchost instalace a eventuelní rychlé přemístění na nové místo. Při umístění maringotky není třeba žádat o stavební povolení, což je také velkou předností.

LMŠ nepředstavují pro mateřské školy konkurenci, jsou alternativou ke stávajícím možnostem předškolní výchovy dětí. Stejně jako si třeba tenisovou školku vyberou jen někteří rodiče, pro které je tenis neodmyslitelnou součástí života, tak si i lesní školku vyberou jen rodiče, pro které je neodmyslitelnou součástí života příroda.

Zkušenosti s pokusným ověřovánímprovozu lesní mateřské školy v zahraničí

Při zakládání Waldkindergarten am Ith v Německu bylo též nejdříve navrhnuto pokusné ověřování provozu. Tentokrát tříleté. Po jednom roce provozu se ukázalo, že děti nejsou více nemocné, nemají častěji úrazy a jsou dobře připraveny na školu. Pokusné ověřování tak bylo po roce ukončeno a škola přijata do sítě škol mezi ty, které mohou čerpat finanční podporu od státu.[1]

Příprava založení Lesní mateřské školy

Pedagogické zajištění LMŠ vyžadovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků, proto ještě před zahájením provozu lesní třídy probíhal sběr informací, zkušeností a poznatků. O prázdninách 2010 uskutečnili naši učitelé návštěvy LMŠ v Německu, aby získali praxi a mohli si uvědomit výhody i rizika. Dále byli v rámci studijního programu Univerzity ve Freiburgu proškoleni v lesní pedagogice. Pro lesní třídu byl vytvořen třídní vzdělávací program.

Časový harmonogram založení Lesní mateřské školy Lesníček při mateřské škole Semínko

O založení lesní třídy, která bude stále venku, je uvažováno již od doby, kdy byla založena MŠS. Pedagogové a zřizovatelé lesních mateřských škol byli zváni na mezinárodní semináře o ekologické výchově. Semináře, které ukazovaly českým pedagogům a zřizovatelům cesty.

V roce 2004 byla navázána spolupráce s Mateřskou školou Wackelzahn v Hamburku. Školka není lesního typu, ale pobyt zde je hodně na venkovní prostředí orientový.

V roce 2005 byl uspořádán mezinárodní seminář Jak se řeší ekologická výchova v Hamburku a v Praze.

V roce 2008 jedna z učitelek naší mateřské školy odjela na týdenní cestu do Švýcarska. Zde pobývala v LMŠ několik dnů. Přivezla fotografie a informace. Podařilo se získat film o LMŠ v SRN.

V roce 2008 byla na Ministerstvu životního prostředí založena mezirezortní skupina Proti odcizování dětí přírodě.

V roce 2009 proběhla na Magistrátu hlavního města Prahy konference Dobrá praxe ekoškolek. 

V roce 2009 byla navázána spolupráce s německou Univerzitou ve Freiburgu. Spolupráce se týká založení LMŠ právě v Semínku jako pilotního projektu pro multiplikování v ČR.

V dubnu 2010 proběhlo další setkání mezirezortní skupiny MŽP. Skupina přijala nový název Pro kontakt dětí s přírodou. Dubnové setkání neslo společné téma Lesní mateřské školy. Setkání se účastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva kultury, Ministertva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Asociace předškolní výchovy a zástupci Dětského klubu Šárynka a Mateřské školy Semínko. 

Mateřská škola Semínko požádala MŠMT o povolení pokusného ověřování.

V červnu 2010 MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s.

V červenci 2010 proběhla pedagogická praxe učitelek MŠS ve čtyřech Lesních mateřských školách ve Freiburgu a v Emmendingen v Německu, zemi Baden-Wuttenburg.

V srpnu 2010 byl v MŠ Semínko uspořádán workshop pro pedagogy lesních mateřských škol Les, jako třída pro předškoláky. Workshop vedli pedagogové z Univerzity Freiburg a Univerzity Kiel. Workshop byl veřejný. Zúčastnili se jej pedagogové z mateřských škol i z občanských sdružení, které provozují kluby po vzoru lesních mateřských škol.

23. 8. Proběhla pedagogická porada, na které byly doladěny poslední úpravy.

24. 8. Se konala třídní schůzka s rodiči budoucích dětí lesní školky. Přihlásilo se poměrně hodně rodičů. Pedagogové rodičům podrobně objasnili koncept, zodpověděli otázky, které rodičům přišly na mysl. Zároveň byly promítnuty fotografie ze semínkovských výletních dnů, z německých lesních mateřských škol i film natočený v LMŠ v Německu.

2. 9. 2010 Proběhl první den provozu lesní třídy Lesníček. Den byl poměrně chladný, většinu dne pršelo. Ačkoli to byl pro děti první den v mateřské škole (v odloučení od rodičů), děti neplakaly, nesháněly se po rodičích, kteří by odešli za dveře. Venku toho bylo tolik na koukání, že ani nebyl čas. Provoz v tomto duchu trvá stále.

Náměty pro lesní mateřské školy a pro inspiraci mateřských škol běžných je možné nalézt na:

české zdroje

německé zdroje

 


[1] Zdroj: Anne Gerhard na workshopu Les jako třída pro předškoláky, 2010

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Magdaléna Kapuciánová

Hodnocení od uživatelů

Michaela Gondeková
14. 7. 2011, 13:31
To je můj tajný sen, zprovoznit při MŠ jednu takovou lesní třídu (-:
Jana Kneřová
14. 7. 2011, 17:26
k lesním školkám jsem otevřeli také u nás na portále diskuzi. Chcete-li se na něco zeptata nebo se o něco podělit, přijďte sem.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.