Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příručka Klíčové kompetence v základním vzdělávání
Odborný článek

Příručka Klíčové kompetence v základním vzdělávání

23. 2. 2007 Základní vzdělávání
Autor
VÚP Praha

Anotace

Ukázky z nově vydané publikace, jež je využitelná i na nižších stupních víceletých gymnáziích.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze vydal publikaci, ve které můžete nalézt jeden z možných způsobů rozpracování klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou rozpracovány do hladin na úrovni 5. a 9. ročníku. Vše je doplněno praktickými ukázkami a příklady konkrétních činností žáků ve vyučování i v mimovýukových aktivitách, které ukazují, jakým způsobem je možné definované hladiny klíčových kompetencí naplňovat.

Příručka představuje jednu z možností, jak lze s klíčovými kompetencemi pracovat, jak je pochopit a úspěšně rozvíjet u žáků během vzdělávacího procesu. Materiál může zároveň sloužit jako inspirativní zásobník formulací při "rozbalování" klíčových kompetencí.

Příručka byla vydána v rámci systémového projektu Pilot Z a je spolufinancována z Evropského sociálního fondu.


Ukázky z publikace:

Hladiny klíčových kompetencí s ilustrativními příklady

Kompetence občanská
5. ročník 9. ročník
Pravidla
5.5
  • s pomocí dospělého vytváří a formuluje pravidla soužití jednotlivého společenství (třídy, kroužku), pravidla dodržuje nebo přijímá důsledky vyplývající z jejich nedodržení; ve sporech se dovolává pravidel
Na začátku každého ročníku spolu s druhými (na výzvu učitele) reviduje dosud platná pravidla. Sám navrhuje podle dohodnutých sankcí, čím napraví svůj přestupek proti společným pravidlům. Obrací se při sporu k pravidlům třídy, která si vytvořili, a vysvětluje, co z nich bylo v dané situaci porušeno.
  • se skupinou vrstevníků vytváří a formuluje pravidla potřebná pro danou situaci, v případě potřeby tvorbu pravidel sám navrhuje; pravidla dodržuje nebo přijímá důsledky vyplývající z jejich nedodržení; ve sporu se dovolává pravidel
Před společným výletem dohodne s druhými organizační role a kdo bude co mít na starost během výletu, příspěvek do společné kasy. Uzná, že při nesplnění svého úkolu na výlet nepojede.

 

Aktivní pomoc
5.9
  • pomáhá spolužákům, i když nejsou kamarádi, učiteli, rodičům, bližním; pod vedením dospělých promýšlí možnosti pomoci druhým a zapojuje se do podpory vzdálených lidí
Přidává se k akcím školy na podporu dětí v chudých oblastech nebo do hnutí Stonožka apod.
  • aktivně pomáhá slovem i činem spolužákům i spoluobčanům, podle svých možností se zapojuje do obecně prospěšných akcí na místní i širší úrovni
Navrhuje akce, které prospějí obci, sousedům, třídě a škole, v kulturním životě nebo v péči o životní prostředí. Vyzývá druhé k podpoře ušlechtilých aktivit celosvětových, např. fair trade, "adopce na dálku".
Samostatné jednání
5.11
  • za pomoci učitele žák ve skupině posuzuje, zda má dost informací k tomu, aby se mohl rozhodnout
Učitel nechává na žácích, aby samostatně sbírali informace, a pomáhá jim k samostatné úvaze poznámkami typu "Nezapomněli jste taky na...", "formulovali jste zatím pět věcí proti, a jen jednu pro" apod.
  • samostatně posuzuje, zda už má dost informací, aby se mohl rozhodovat; zvažuje pro i proti v daném problému, odmítá zaujmout konečné stanovisko, pokud neměl dost času k rozvaze
Při rozhodování o věcech třídy (ve výuce, v pořádku, v aktivitách mimo výuku) vyžaduje, aby si před hlasováním o věci řádně porozprávěli.

 

Respekt k právům jednotlivce
5.12
  • nad návrhy ostatních o společných záležitostech uvažuje a neodmítá je rovnou, podává své osobní návrhy k diskusi a zvážení, neodmítá realizovat přijatá řešení, i když nejsou jeho, netrucuje
Při návrhu sportovní akce žák nezapomíná, že hoši by možná chtěli jiný druh aktivity než dívky, a ptá se druhé skupiny na jejich přání. Vyptává se více než jednoho spolužáka.
  • při rozhodování o společných záležitostech hledá a prosazuje řešení přijatelné pro všechny, hlasování přijímá jen jako východisko z nouze, i když dojde k hlasování, snaží se, aby se přehlasovaná menšina necítila při realizaci řešení špatně; v diskusi připomíná, že většinová vůle nemá ukřivdit názorové menšině ani znemožnit soužití s ní


Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
91.8 kB
PDF
Ukázková lekce - Anežka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Klíčové kompetence