Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Osvícenský absolutismus v Rakousku aneb Lepší časy pro nevolníky
Odborný článek

Osvícenský absolutismus v Rakousku aneb Lepší časy pro nevolníky

22. 2. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Eva Špačková

Anotace

Čtená dramatizace textu ukáže situaci 2. poloviny 18. století, vylepšení postavení nevolníků a zavedení povinné školní docházky.

Článek je součástí cyklu Dějiny jako hra.


Příspěvek předkládá příklad motivační aktivity formou zdramatizované ukázky. Žáci se seznámí se situací v českých zemích v dobách habsburské monarchie v 2. polovině 18. století. Ústředním motivem této dramatizace je vylepšení podmínek pro nevolníky za Josefa II. a zavedení povinné školní docházky za Marie Terezie. Zaveden je též pojem osvícenství.

Informační zdroje:

České země v době osvícenství (edice Dějiny v obrazech)
Čornej, P.: Dějiny českých zemí. Vlastivěda pro 5. ročník, Alter.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
48.83 kB
PDF
Scénář

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Špačková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Oděv (např. kabát pro drába, košile, kalhoty, sukně, šátek pro nevolníky), motyčka, bramborový koš, proutek, obrázky obličejů Marie Terezie a Josefa II, mapa Francie, klobouk pro Josefa II.