Odborný článek

Husité

21. 2. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Eva Špačková

Anotace

Čtená dramatizace textu přiblíží období po smrti Mistra Jana Husa, myšlenky Husitů a založení města Tábor.

Článek je součástí cyklu Dějiny jako hra.


Příspěvek předkládá příklad motivační aktivity formou zdramatizované ukázky. V tomto případě se jedná o přiblížení období po smrti Mistra Jana Husa. Žáci se seznámí s Husovými stoupenci a jejich myšlenkami, zmíněno bude i město Tábor.

Informační zdroje:

Vlastivěda pro 4. ročník, Alter.

České země v době husitské (edice Dějiny v obrazech)

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
42.97 kB
PDF
Scénář

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Špačková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Oděv, v tomto případě dlouhé velké triko, sukně, pokrývka hlavy, cokoli pro přiblížení husitské doby, odpadkový koš jako káď, kalich (např. papírový)