Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Obrození českého jazyka
Odborný článek

Obrození českého jazyka

21. 2. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Eva Špačková

Anotace

Čtená dramatizace textu ukáže počátky obrození českého národa.

Článek je součástí cyklu Dějiny jako hra.


Příspěvek předkládá příklad motivační aktivity formou zdramatizované ukázky. Žáci si tak budou moci prožít atmosféru počátku obrození českého národa, založení České Expedice a postavení divadla Bouda.

Informační zdroje:

České země v době osvícenství (edice Dějiny v obrazech)

Čornej, P.: Dějiny českých zemí.Vlastivěda pro 5. ročník, Alter.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
47.85 kB
PDF
Scénář

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Špačková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Nápisy ČESKÁ EXPEDICE, BOUDA, několik knih, kalendář, krabice či něco vhodného na stavbu divadla, oděv - např. kabát, klobouk.