Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Výtvarné setkání v MŠ III.
Odborný článek

Výtvarné setkání v MŠ III.

15. 4. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Radmila Michlíčková

Anotace

Třetí část seriálu Výtvarné setkání v MŠ přináší praktický námět pro výtvarnou činnost.

„Jedině děti vědí, co hledají.“
Antoine de Saint-Exupéry

Věková skupina: 4,5–6,5 let

Integrovaný blok: SVĚT KOLEM NÁS

Tématický celek: PODZIM ČARUJE

Námět činnosti: JAKÉ ŠATY MAJÍ STROMY

Hlavní zacílená činnost

druh výtvarné techniky

 • vymývaná technika

materiálně didaktické prostředky zacílené činnosti

pro pedagoga:

 • reprodukce autorů podzimních obrazů (Schölnammer - Podzimní les, Veselov – Na podzim IV.)
 • ilustrace českých autorů
  • SVOBODOVÁ J. Jak si hraje příroda
  • ŠTEFEK P. Sbírka motýlů
  • ZMATLÍKOVÁ H. Kam se schoval nůž
  motivační prostředí – kout podzimní přírody
  • CD přehrávač
  • CD relaxační hudba – Harfa I.

pro dítě:  

 • výkresy SD - A3, MD - A4 (dle volby dětí)
 • akvarelové barvy
 • ploché štětce č. 12–14
 • pracovní hadříky
 • sklenice s vodou
 • omyvatelné ubrusy
 • pracovní zástěry
 • sprchový kout

1. Motivace

 • úvodní prožitkové činnosti – zážitkové pole dětí (vnímání, pozorování, zkoumání, objevování)
  • pobyty v lese
  • pobyty v městském parku
  • pobyty na školní zahradě
 • společné vyprávění, rozhovory
 • návrat k prožitkům = „vzpomínáním“, „sněním“ - CD relaxační hudba Harfa I.
 • společné opakování básně Jak si hrají stromy, s.17 - HILAROVÁ, D. Jak si hraje příroda
 • další motivace
  • a) výtvarně estetické informace
  • b) výtvarně technické pokyny

a) výtvarně estetické informace

Navození atmosféry lesa

 • děti klečí/sedí na patách, sedí, leží (dle vlastní volby) uprostřed herny
 • hraje tichá relaxační hudba - Harfa I.
 • společně vedeme rozhovor o vzájemných prožitcích ze setkávání v lese
  • Jaké barvy byly vidět v podzimním lese?
  • … můžeme říci, že se stromy oblékají stejně jako lidé…
  • … mají na sobě jakési šaty…
  • … na podzim jsou ty šaty velmi barevné…
  • Pamatuješ si barvy, které „šaty stromů“ na podzim mají?
  • Jaké tvary„šaty stromů“ mají?
  • Je velikost „šatů“ u všech stromů stejná? (… je závislá na výšce stromu)
  • Myslíš, že „šaty stromů“ voní? Zkus vůni popsat.
  • Co se bude dít s „podzimními šaty“ stromů na konci podzimu?
 • děti bezprostředně, ale klidně sdělují své myšlenky

Motivace vtahuje děti do činnosti.

Ve chvilce opakování dochází u dětí k fixaci prožitků, pocitů i zkušeností.

b) výtvarně technické pokyny

 • dostatečná nabídka výtvarného materiálu a ostatních materiálně didaktických prostředků
 • samostatnost v uplatňování a rozvoji prožitku dítěte
 • schopnost kooperace, ale i dostatečné samostatnosti dítěte
 • fixace hygienických a bezpečnostních pravidel pro výtvarné činnosti
 • schopnost dítěte aktuálně reagovat na nové podněty v činnosti

2. Fáze vyjasňování námětu a úkolu

Námět činnosti: JAKÉ ŠATY MAJÍ STROMY

specifikace úkolu a jeho vrstev: vnímat proměny podzimu, vyjádřit jeho barevnost a jedinečnost na základě vlastních prožitků a získaných poznatků

úkol zacílené činnosti: barevně vyjádřit zvolený námět na základě vlastních prožitků a získaných poznatků

velikost skupiny: běžná třída

organizační forma:

 • jak - kombinace hromadné, skupinové a kooperativní
 • kde - v herně, ve třídě

metody výuky:

 • slovní = vyprávění, vysvětlování, rozhovor
 • názorně-demonstrační = instruktáž
 • dovednostně-praktické = vytváření dovedností, experimentování

(více viz MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody)

3. Samostatná práce

 • samostatně uplatňovat a rozvíjet získané představy na základě prožitku a aktuální motivace
 • výtvarně vyjádřit představu podzimních barev na základě reálných subjektů vycházejících z přírody
 • prožitek zachytit autenticky (originálně), a to vzhledem ke svým schopnostem a dovednostem
 • pracovat samostatně
 • aktuálně kooperovat

Pedagog při samostatné práci dětí vytváří aktuální podmínky, které umožňují:  

 • dostatečný prostor pro individuální tempo dětí
 • dostatečný prostor pro originalitu výtvarného projevu každého z dětí

4. Zevšeobecnění

Autentický výtvarný projev dítěte nastíní intenzitu jeho dosavadních prožitků, a to vzhledem k námětu i úkolu činnosti. Současně také zobrazí úroveň výtvarných schopností a dovedností v osobitém projevu, které jsou součástí neverbální komunikace.

5. Hodnocení

Průběžné i závěrečné hodnocení je vždy vedeno pozitivně, tzn. stimulačně.

V komunitním kruhu, kolem „šatů“ stromu sestavených do koruny (jež jsou výsledkem všech dětí) je vedeno společné závěrečné hodnocení.

Společně vnímáme rozmanitosti barev, tvarů a velikostí, posloucháme relaxační hudbu a vedeme závěrečný rozhovor o celkové atmosféře výtvarného setkání.

Na závěr je vysloveno každému dítěti poděkování za osobitou práci a vzájemnou spolupráci. Společně je vybráno místo pro vystavení stromu.

6. Závěr

Obsah, výraz a podoba dětské výtvarné práce je prezentací jeho vlastního sebeprožívání
a jeho vlastní seberealizace.   

Dětský výtvarný projev není ničím jiným, než projevem jeho komunikace se světem.

„Není možné chtít jen věci zobrazovat.
Je třeba do nich vniknout.
Ztělesňovat v nich sám sebe.“
Georges Braque

Literatura a použité zdroje

[1] – FREYOVÁ, L. Sbírka motýlů. Český Těšín : Olza, 1998. ISBN 80-86082-06-7.
[2] – HILAROVÁ, Dagmar. Jak si hraje příroda. Pardubice : Kora, 1992. 54 s. ISBN 80-901092-3-3.
[3] – MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.
[4] – PETIŠKA, Eduard. Kam se schoval nůž. Praha : Albatros, 1984.
[5] – SLAVÍKOVÁ, V.; SLAVÍK, J.; ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř a povídej!. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-322-2.
[6] – SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (terie a praxe artefiletiky), 1. díl. Praha : UK - PF, 2001. ISBN 80-7290-066-8.
[7] – SLAVÍK, J.; WAWROSZ, P. Umění zážitku, zážitek umění. 2. díl. Praha : UK - PF, 200. ISBN 80-7290-130-3.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
108.4 kB
Prezentace
Výtvarné setkání v MŠ III

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Radmila Michlíčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výtvarné setkání v MŠ.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo