Odborný článek

Ať žijí duchové

24. 1. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Jitka Vinklerová

Anotace

Projekt "Ať žijí duchové" je zaměřen na procvičování znalostí a především dovedností, které žáci získávají během celého třetího ročníku základní školy. Úkoly směřují především ke čtení s porozuměním a práci s textem, ale v mnohých cvičeních se prolínají dovednosti spojené s jazykovou výchovou, matematikou, hudební, výtvarnou a dramatickou výchovou.
Vlastní strukturovaný popis činnosti

Projekt "Ať žijí duchové" je zaměřen na procvičování znalostí a především dovedností, které žáci získávají během celého třetího ročníku základní školy. Úkoly směřují především ke čtení s porozuměním a práci s textem, ale v mnohých cvičeních se prolínají dovednosti spojené s jazykovou výchovou, matematikou, hudební, výtvarnou a dramatickou výchovou.

Žáci během celého školní roku čtou (samostatně i společně) jednotlivé kapitoly z knihy J. Melíška a P. Sýkory "Ať žijí duchové" a poté plní samostatně či kooperativně úkoly dané k textu.

Žáci si tak procvičují především učivo českého jazyka a literatury, dále se v rámci projektu objevují úkoly související s matematikou, hudební výchovou, výtvarnou výchovou a dramatickou výchovou.

Rozvrhnutí jednotlivých kapitol závisí zcela na učiteli a na tempu probírané látky třetího ročníku. Vhodné je číst kapitoly průběžně - dvě kapitoly za měsíc. Jednotlivé písně a úkoly k nim se žáci mohou učit průběžně, hezké a zajímavé je jejich dramatické ztvárnění, což záleží zcela na vaší fantazii.

Nejdůležitějším úkolem učitele na prvním stupni základní školy je získat žáky pro čtení, ukázat jim krásy čtenářství. Pouze budou-li žáci číst s porozuměním, budou číst rádi, se zájmem a potěšením, budou si chtít hrát s textem.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
42.97 kB
PDF
Písničky
pdf
1.05 MB
PDF
Pracovní listy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Vinklerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Melíšek, J. - Sýkora, P.: Ať žijí duchové, Praha 2002. Ať žijí duchové - CD