Odborný článek

Vánoční kapříci

2. 5. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Olga Novotná

Anotace

Příspěvek je věnován propojení učiva matematiky a českého jazyka v předvánoční době. Integrovaná tematická výuka vychází ze společného tématu vánoční symboly – kapr. Hlavními tématy integrace jsou čtením s porozuměním, sčítání, odčítání a dělení v oboru do 10 000 a finanční gramotnost. Při výuce je kladen důraz na individualizaci výuky a kritické myšlení.

Úvod – šifra

Na tabuli je připravena šifra, jejím řešením je „kapr obecný“. Žáci vypočítají příklad, výsledek označuje pořadí písmena v abecedě. Žáci jsou předem seznámeni s tím, že v abecedě nepočítáme s háčky atd. (příloha č. 1).

Myšlenková mapa

Následuje společná diskuse, popřípadě tvorba myšlenkové mapy na téma symboly Vánoc.

Rozdělení do skupin

Každý si vybere svůj oblíbený symbol Vánoc a podle toho vytvoří skupinky, ve kterých budou dále pracovat (stromečky, zvonečky, svíčky, dárky) (příloha č. 2).

Matematická část výuky

Na podlaze jsou vytvořeny čtyři rybníčky, ve kterých „plavou kapříci“ – v jednom rybníčku dvoukiloví (každý kapr má na sobě příklad na dělení dvojciferného čísla), ve druhém tříkiloví (dělení trojciferného čísla), dále až pětikiloví kapříci. Žáci si podle svých schopností vyberou kapříka, o kterém si myslí, že jej „uloví“ – vypočítají. Výsledek dělení zapíší na kapříka. Buď si sami vypočítaný příklad zkontrolují podle připraveného řešení (žáci by měli být na takový způsob práce zvyklí), nebo příklady zkontroluje učitel. Za každého uloveného (správně vypočítaného) kapříka získají peníze, které poté mohou použít k dalšímu nákupu. Za dvoukilového kapříka získají 50 Kč za tříkilového 75 Kč, čtyřkilového za 100 Kč a pětikilového za 125 Kč (příloha č. 3). V této části výuky je kladen důraz na individualizaci, slabší žáci si vybírají jednodušší příklady, kdežto nadaní žáci si mohou vybrat příklady, které zatím ještě neprobírali (algoritmus řešení je stejný, pouze počítají s vyššími čísly).

Dále pokračují ve své práci ve skupinách, spočítají, kolik peněz získali všichni členové skupiny dohromady. Za utržené peníze si pak mohou koupit vánoční stromečky. Jsou jim nabídnuty různé možnosti nákupu stromků. Jejich úkolem bude v nabídkách se zorientovat, vybrat si pro sebe tu nejlepší, uvážit svoje finanční možnosti na nákup stromečku (kolik peněz vydělali za ulovené kapříky) a koupit si vánoční stromeček. (příloha č. 4)

Následuje společné vyhodnocení na kroužku – skupiny vysvětlí, který stromek si koupili a proč.

Kritické myšlení – ANO x NE

Jednotlivé skupinky dostanou na proužcích papírů napsané věty na téma kapr obecný. Ty rozdělí do sloupců ANO X NE podle toho, zda jsou věty pravdivé, či nikoliv. Teprve poté jsou vyzvání, aby si pročetli text, který může být rozstříhán a umístěn na chodbě. Každý zástupce skupinky si přečte jednu část textu, vrací se do skupinky a podle získaných informací poopraví rozdělení vět. Následuje společná kontrola úkolu (příloha č. 5 a 6).

Závěr výuky: hodnocení a sebehodnocení v kroužku.

Literatura a použité zdroje

[1] – [cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: [http://www.pdclipart.org/thumbnails.php?album=58&page=1].
[2] – http://www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb/maloostni/kap,
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
31.25 kB
Dokument
Příloha č. 1 – úvodní šifra
doc
286.13 kB
Dokument
Příloha č. 2 – rozdělení do skupin
doc
75.2 kB
Dokument
Příloha č. 3 – kapříci
doc
170.9 kB
Dokument
Příloha č. 4 – vánoční stromečky
doc
22.46 kB
Dokument
Příloha č. 5 – kapr – ANO x NE
doc
25.39 kB
Dokument
Příloha č. 6 – kapr obecný

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Olga Novotná

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 5. 2011
Příspěvek je věnován propojení učiva matematiky a českého jazyka v předvánoční době. Integrovaná tematická výuka vychází ze společného tématu vánoční symboly - kapr. Hlavními tématy integrace jsou čtením s porozuměním, sčítání, odčítání a dělení v oboru do 10 000 a finanční gramotnost. Při výuce je kladen důraz na individualizaci výuky a kritické myšlení.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Lenka Říhová
3. 5. 2011, 18:08
Moc se mi líbí možnost vybrat si svoji obtížnost a propojenost témat. Před Vánoci určitě použiju. Děkuji
Jana Kneřová
20. 12. 2015, 23:02
Zítra nás čeká poslední matematika před Vánoci. Díky za inspiraci. Lehce upravím na naše "počty" jde do toho. Úlohy s možností výběru náročnosti se mi velmi dobře hodí do naší spojené třídy 2. a 3. ročníku.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

vystříhaní kapříci, psací potřeby, pracovní listy