Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Výchova ke zdraví na základní škole speciální
Odborný článek

Výchova ke zdraví na základní škole speciální

9. 2. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Vejsadová

Anotace

V příspěvku se budeme zabývat výukou rodinné a sexuální výchovy u žáků s mentálním postižením na základní škole speciální.

Rodinná a sexuální výchova

neoddělitelná složka výchovy ke zdraví
obsahuje biologické, psychologické a sociální aspekty
výchova k mezilidským vztahům a ke komunikaci

Zohledňuje:

vývojové předpoklady
poznávací možnosti
postupně získávané zkušenosti žáků z každodenního života

Cíl rodinné a sexuální výchovy

 • osvojení odpovědného chování
 • možnost poučeného rozhodování
 • nácvik komunikace
 • vytvoření prostředí, které žákovi umožní otevřenou komunikaci, upevňování vztahu mezi žáky a učiteli, získávání důvěry žáků
 • zvýšení kvality života žáků s fyzickým a mentálním postižením
 • prevence zdravotních a sociálních rizik

Základní témata

Vztahy mezi lidmi a formy  soužití
Rodina
Reprodukční zdraví

Vztahy mezi lidmi a formy soužití

 • vztahy mezi vrstevníky, kamarádství, přátelství, zamilovanost, láska, partnerské vztahy
 • vztahy a soužití v rodině, manželství a rodičovství, postavení jedince v rodině, základní funkce rodiny
 • vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti, současná role matky a otce v rodině, mezigenerační vztahy, staří a handicapovaní členové rodiny, náhradní rodinná péče aj.
 • vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity ve škole, při zájmových aktivitách, v obci

Rodina

 • znaky rodiny a její funkce: co je to rodina, jak vzniká, kdo tvoří rodinu konkrétního dítěte, co se v rodině může a co nemůže, změny současné rodiny;
 • otec, matka, sourozenci, nejbližší příbuzní,  vzdálení příbuzní (širší rodina): funkce, práva a povinnosti, vzájemné chování, typy rodin z hlediska zaměstnanosti partnerů, pojem domov, výchovné styly;
 • funkce rodiny: biologická, materiální, socializačně výchovná;

Reprodukční zdraví

Rozdíly ve věku a pohlaví
Primární a sekundární pohlavní znaky
Antikoncepce – význam, rozdělení, druhy
Prevence pohlavně přenosných chorob – důraz na AIDS
Volba partnera
Předčasné zahájení sexuálního života
Těhotenství
Promiskuita, prostituce, pornografie
Sexuální zneužívání: objasnění pojmů, rizik, následků a otázky prevence
Sexualita a veřejnost
Sexualita a zákon

Zpracování tématu: Vztahy mezi lidmi  (část 1.)

Pomůcky: sada obrázků dívek a chlapců

Obsah:

 • vztahy ve dvojici: kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství
 • vztahy a pravidla soužití v prostředí rodiny, školy, vrstevnické skupiny

Cíl hodiny:

Dojít ke zjištění, že my všichni jsme lidé, lidé mohou být různě velcí, různě staří, holky a kluci, muži a ženy, a stále jsou to dohromady lidé. Lidé spolu mohou kamarádit bez ohledu na pohlaví, láska a partnerství je záležitost dvojice chlapec–dívka. Manželství je záležitost dospělých zralých lidí.

Úvod hodiny

Dnes si budeme povídat o vztazích mezi lidmi. Kdo jsou to lidé? Kdo je tady člověk? Ty jsi také člověk? Jakého člověka ještě znáš?
Cíl: Dojít ke zjištění, že my všichni jsme lidé.

Jsme všichni stejní? Někdo je malý a někdo velký... pojďme se seřadit podle velikosti.
Cíl: Lidé mohou být různě velcí a stále jsou to dohromady lidé.

Jsme všichni stejní? Někdo je dospělý a někdo je dítě... pojďme se rozdělit podle věku.
Cíl: Lidé mohou být různě staří a stále jsou to dohromady lidé.

Jsme všichni stejní? Někdo je kluk a někdo je holka.. pojďme se rozdělit podle pohlaví. Jak se liší kluci a holky, co mají kluci? Co mají holčičky? Vytváříme si slovní zásobu pro další lekce, je dobré, když dítě umí nějakým způsobem pojmenovat pohlavní ústrojí. Akceptujeme rodinné názvy, uvedeme i oficiální názvy, doporučujeme penis, vagína.
Cíl: Lidé se v zásadě dělí na holky a kluky, muže a ženy a stále jsou to dohromady lidé.

Práce s obrázky

Berte jednotlivé obrázky, určujte s dětmi, zda se jedná o dívku či chlapce, rozdělte obrázky na dvě hromádky. Práce ve skupině nebo individuálně, dle možností žáků.

ZÁVĚR

Cílem rodinné a sexuální výchovy na naší škole není předávání informací. Základním cílem je otevřená a citlivá komunikace s dítětem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kateřina Vejsadová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • má základní představu o vztazích mezi lidmi
 • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální rozvoj
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Osobnostní rozvoj
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Morální rozvoj

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Uvedeny v textu