Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Výtvarné setkání v MŠ II.
Odborný článek

Výtvarné setkání v MŠ II.

2. 12. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Radmila Michlíčková

Anotace

Druhá část seriálu Výtvarné setkání v MŠ pokračuje v námětu činnosti Jaké šaty mají stromy a zaměřuje se na zážitkové pole dětí v pojetí artefiletiky.

„Jedině děti vědí, co hledají.“
Antoine de Saint-Exupéry

Věková skupina: 4,5 – 6,5 let
Integrovaný blok: SVĚT KOLEM NÁS
Tématický celek: PODZIM ČARUJE
Námět činnosti: JAKÉ ŠATY MAJÍ STROMY

Obsah

Zážitkového pole dětí v pojetí artefiletiky

1. Vztah mezi námětem a formou

a) vnější kontexty

V rovině hledání vztahu mezi námětem a formou
V rovině recepce hodnot přírody a kultury
V rovině imaginace a myšlení

b) vnitřní kontexty

V rovině principů výrazové tvorby  
V rovině hledání vztahu námětu a formy
V rovině recepce hodnot přírody a kultury

2. Vztah uvnitř hmoty

a) vnitřní kontexty

V rovině činnostní  
V rovině dovednostní
V rovině znalostní

3. Sociální a kulturní hodnoty úkolu

a) vnitřní kontexty

V rovině sociální
V rovině hodnot
V rovině rekreační

1. Vztah mezi námětem a formou

a) vnější kontexty

V rovině hledání vztahu mezi námětem a formou

 • vnímat výrazové vlastnosti barev
 • přepsat jejich vnitřní představu barvou (plošně i prostorově) = barevné kompozice podzimního listí

V rovině recepce hodnot přírody a kultury

 • schopnost výtvarného pojetí reálného obrazu (využívat přirozené motivace - iniciace)
 • různorodé pobyty v přírodě
 • práce s ilustracemi dětských knih
 • seznamování s reprodukcemi malířů
 • nahodilé i cílené vyhledávání barevných kompozic

V rovině imaginace a myšlení  

 • zamýšlet se nad rozdíly vnímaných barev a jejich kombinacemi, a to variacemi reálného, viděného, či umělecky vyfoceného nebo namalovaného
 • „ponořit“ se do reprodukcí nebo fotografií, jež napomáhají ztvárnění vzniklé představy
 • „ponořit“ se do barevnosti ilustrací dětských knih, jež napomáhají ztvárnění vzniklé představy
 • prostřednictvím pohádkových námětů, či viděného objektu „odkrývat“ myšlenkové zdroje, které lze v přenesené formě zobrazit (práce s ilustracemi autorů dětských knih, např. Julie Svobodová, Petr Štefek, Josef Paleček, Ota Janeček, Helena Zmatlíková)
 • prostřednictvím činností a aktivit s přírodním materiálem iniciovat představivost a fantazii
Podzimní chaloupka U tří medvědů
1. Podzimní chaloupka U tří medvědů
Autor © Radmila Michlíčková
Ježek listnatý
2. Ježek listnatý
Autor © Radmila Michlíčková
Podzim v zahrádce
3. Podzim v zahrádce
Autor © Radmila Michlíčková

b) vnitřní kontexty

V rovině principů výrazové tvorby

 • nesoustředit se na dokonalost tvarů a reálného ztvárnění, ale umět klást důraz na barevnost a expresívnost z prožitku, na vlastní originalitu (autenticitu projevu), např. práce s přírodninami na téma Podzimníčci

V rovině hledání vztahu námětu a formy  

 • „přepisovat“ výtvarnou formou představu prostředí zobrazovaného námětu

V rovině recepce hodnot přírody a kultury  

 • iniciovat spontánní senzibility podnětným prostředím, rozvíjet výtvarnou citlivost, např.: spontánní i cílené pobyty v  přírodě
Podzimníčci I
4. Podzimníčci I
Autor © Radmila Michlíčková
Podzimníčci II
5. Podzimníčci II
Autor © Radmila Michlíčková
Podzimníčci III
6. Podzimníčci III
Autor © Radmila Michlíčková

2. Vztah uvnitř hmoty

a) vnitřní kontexty

V rovině činnostní

 • objevovat výrazové vlastnosti podzimních barev
 • vytvářet kompozice teplých barev (barev podzimu)
 • odlehčeně malovat štětcem

V rovině dovednostní  

 • osobitě dělit představu (kontrast podzimních barev)
 • uchopovat vnitřní obraz
 • manipulovat s nástrojem

V rovině znalostní

 • seznamovat se (MD), procvičovat a upevňovat si (SD) základní i specifické výtvarné pojmy (MD – mladší děti, SD – starší děti)

3. Sociální a kulturní hodnoty úkolu

a) vnitřní kontexty

V rovině sociální

 • tvořit společně
 • učit se vzájemné empatii (jak k osobnosti každého z dětí, tak k jejich vytvořeným dílům)
 • společně hodnotit
 • učit se citu pro jedinečnost výtvarného projevu druhého (chránit jeho city, vnímat a chránit jeho hodnoty)

V rovině hodnot

 • chránit dobro, spravedlnost a pravdu
 • hledat a objevovat jejich podobu v přírodě a společnosti současně

V rovině rekreační

 • nacházet ve výtvarné činnosti duševní relaxaci - ozdravění mysli (chránit duševní zdraví dítěte)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
8.84 MB
Prezentace
Výtvarné setkání v MŠ II.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Radmila Michlíčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výtvarné setkání v MŠ.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí