Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cesta z ghetta - desková hra přibližující život v sociálním vyloučení
Odborný článek

Cesta z ghetta - desková hra přibližující život v sociálním vyloučení

Anotace

Společnosti Tady a teď a Člověk v tísni vydaly v rámci projektu Polis deskovou hru Cesta z ghetta přibližující žákům aktuální a závažné téma sociálního vyloučení. Hra je určena především žákům gymnázií a dalších středních škol. Rozvíjí zábavným způsobem občanskou kompetenci a je netradiční formou uplatnění Multikulturní výchovy, Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchovy.

Členové vaší rodiny se narodili nebo propadli do reality chudinského ghetta a vy je z něj chcete dostat! Cesta z políčka na políčko kopíruje skutečnou cestu z ghetta. Nikdo v něm nechce žít a kdo může, rychle z něj utíká. Bojuje se o životní prostor, trochu soukromí, ale především o omezené prostředky všeho druhu. Brzy se začnete chovat podobně jako obyvatelé ghett - racionálně v rámci možností, které život v ghettu nabízí. Jak z ghetta ven?

Desková hra "Cesta z ghetta" je zaměřena především na průřezová témata Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchova. Ve vztahu k VMEGS pomáhá žákům překonávat stereotypy a předsudky, utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti, upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost.

Během hry se žáci přirozeným způsobem seznámí s celou řadou pojmů, jako je životní minimum, úřad práce, výživné, lichva, přídavky na děti, terénní pracovník, drogový dealer, prostituce, dávky státní podpory, rekvalifikační kurz, ústavní péče apod.

Hra simuluje život obyvatel, kteří žijí v tzv. sociálně vyloučeném prostředí neboli v sociálním ghettu. Každý hráč hraje za "svoji" rodinu a snaží se ji z ghetta vyvést. Cesta z ghetta je nejenom modelem snahy o odchod z domu pro "nepřizpůsobivé" někde na okraji města, ale i metaforou psychické připravenosti na opuštění tohoto prostředí. Hráči se během hry prakticky potýkají se situacemi a problémy, které vyplývají jednak ze soužití s ostatními obyvateli ghetta (např. špatné hospodaření s penězi, intelektuálně znevýhodňující prostředí, lichva, drogy), jednak z toho, jaký vliv má na jejich život například jednání úřadů či ostatních obyvatel města (umisťování dětí do speciálních škol, diskriminace při přijímání do zaměstnání apod.). Cílem hry je připravit co největší počet členů rodiny na odchod z ghetta, přičemž jde o to přinést hráčům jak faktické informace o problematice sociálního vyloučení, tak zprostředkovat prožitek života v ghettu z hlediska jeho samotných obyvatel.

Hra je časově náročná (cca 120 min), proto se nejlépe hodí do seminářů, blokového vyučování či na různé výjezdové akce (např. turistické kurzy, vícedenní exkurze apod.). Jedna hra je pro 5 hráčů, z toho důvodu počítáme s distribucí více kusů do jedné třídy nebo školy.

Cesta z ghetta představuje příležitost, jak žákům netradičním způsobem přiblížit aktuální a závažné téma, kterému se školy prakticky nevěnují. Pochopení způsobu chování a myšlení lidí žijících v sociálním vyloučení je důležité pro rozvíjení schopnosti žáků vcítit se do situace jiných lidí a kultivaci postojů souvisejících s respektováním rozdílných přesvědčení. To žákům pomůže předcházet možným budoucím konfliktům. Hra slouží i k rozvoji občanské kompetence.

Hra je k dostání zdarma, pouze v ceně poštovného, nebo je k dispozici zde její on-line verze.
V případě zájmu o dodání hry Cesta z ghetta kontaktujte:

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.
Michaela Hirtová
e-mail: michaela.hirtova@tadyated.org
telefon: 377 240 034
mobil: 724 247 191

Vedoucí projektu: Michaela Hirtová
Autor hry: Jiří Mikoláš

Odkazy na další informace:
www.varianty.cz/static/ourBooks/15.php

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Multikulturní výchova