Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Aktuální situace lesních mateřských škol v České republice
Odborný článek

Aktuální situace lesních mateřských škol v České republice

7. 4. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
PhDr. Tereza Vošahlíková

Anotace

V České republice narůstá zájem rodičů, pedagogů i zástupců státní správy, kteří oceňují možné přínosy pravidelného pobytu předškolních dětí v přírodě. Od září 2010 zahájilo provoz podle dostupných informací šest iniciativ založených na myšlence lesní mateřské školy. Některé fungují již druhým rokem. Jejich zástupci se začali setkávat, aby spojili své síly ve vznikající Asociaci lesních mateřských škol. Další platformou pro diskuzi o budoucnosti lesních MŠ je pracovní skupina Ministerstva životního prostředí věnující se kontaktu dětí s přírodou. Aktuální vývoj tedy vypadá optimisticky.

První oficiální lesní mateřská škola

Nárůst zájmu o myšlenku lesní mateřské školy lze vyčíst z médií i z přibývajícího počtu organizací, které se rozhodly touto myšlenkou inspirovat. Již dlouhá léta se osvětě o možnostech předškolní výchovy ve stylu lesní mateřské školy věnovala Emilie Strejčková, zakladatelka MŠ Semínko v Praze. Emilka již bohužel není mezi námi, aktuální vývoj v České republice by jí jistě udělal radost. Po prvních vlaštovkách v podobě dětských klubů na Liberecku (Zelená školka), v Praze (Šárynka) a Tišnově zahajují od září provoz další iniciativy. Jednou z nich je již zmíněná MŠ Semínko, která od září 2010 jako první oficiálně provozuje lesní mateřskou školu (Lesníček) v režimu pilotního ověřování MŠMT.

Podpora ministerstev

Zájem o lesní mateřské školy ze strany státních institucí reprezentuje pracovní skupina Ministerstva životního prostředí zabývající se problematikou kontaktu dětí s přírodou. Členové pracovní skupiny zastupují všechny klíčové rezorty a zájmové skupiny, takže je zde skutečná příležitost hledat taková řešení, která budou mít širokou podporu. V září 2010 se pracovní skupina setkala podruhé. Podle vzoru pilotního ověřování v MŠ Semínko se shodli zástupci Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví na podpoře formy tzv. integrovaných lesních mateřských škol. Tato forma kombinuje zázemí MŠ s provozem „lesní třídy“, což by mohly využít jak stávající MŠ pro rozšíření své nabídky, tak organizace, které by s MŠ navázaly spolupráci. Z perspektivy ministerstev se jedná o určitý mezikrok k samostatným lesním mateřským školám, které reprezentuje např. Šárynka nebo Tišnov. Pro nově vznikající iniciativy je postoj MŠMT a MZ určitým signálem, že spolupráce lesní mateřské školy s klasickou mateřskou školou by byla vítaná a legislativně schůdná. Podmínky MZ pro pilotní ověřování Lesníčku v MŠ Semínko se zároveň ukazují jako reálné a slučitelné s možnostmi momentálně existujících samostatných dětských klubů. Pilotní ověřování je naplánováno na dva roky, v červnu 2011 by měly být známé první průběžné výsledky.

Krokem k podpoře lesních mateřských škol v České republice je nová publikace Ekoškolky a lesní mateřské školy, kterou vydalo a zdarma poskytuje MŽP. K příležitosti představení této publikace široké pedagogické veřejnosti byl uspořádán seminář na půdě MŠMT. Sál pro více než osmdesát lidí byl zcela zaplněn, což svědčí o podpoře přímého kontaktu dětí s přírodou mezi mnoha pedagogy, kteří přijeli z celé České republiky.

Vzniká Asociace lesních mateřských škol

Zástupci existujících iniciativ inspirovaných lesní mateřskou školou se začali scházet s cílem postupovat ve společných zájmech jednotně. V současné době proto vzniká Asociace lesních mateřských škol. Jejím cílem bude mimo jiné vytvořit prostor pro diskuzi o podobě lesních mateřských škol v České republice, sdílet zkušenosti s pobytem s dětmi v přírodě a to jak mezi zástupci lesních MŠ navzájem, tak se širokou veřejností. Z posledního setkání zástupců lesních MŠ vyplynula řada témat, kterým se bude asociace v budoucnu věnovat. Ta jsou také předmětem seminářů, které již probíhají např. v ekocentru Šárynka při sdružení Ekodomov.

Příležitost pro studenty

Zájem o lesní mateřskou školu dokládají i studentské práce na pedagogických a dalších fakultách českých vysokých škol a přibývající uchazeči o absolvování pedagogické praxe v lesních MŠ. Studenti jsou v lesních mateřských školách vítáni. Podpora studentů, kteří se chtějí zabývat dílčími tématy souvisejícími s lesní mateřskou školou, je také jedním z cílů vznikající asociace.

Nový portál o lesních MŠ

Od června 2010 je v provozu portál www.lesnims.cz, jehož zájmem je soustředit informace týkající se lesních mateřských škol na jedno místo. Jeho vznik podpořila Německá nadace pro životní prostředí (DBU) v souvislosti s projektem již zmíněné MŠ Semínko. V rámci tohoto projektu také proběhlo v srpnu 2010 školení pedagogů vedené zkušenými kolegy z Německa. Jedním z mnoha užitečných doporučení, které zde účastníci získali, byla nezbytnost otevřené komunikace a prezentace lesní mateřské školy v místě, kde vniká nebo již funguje. Také v Německu byla v polovině devadesátých let myšlenka lesní MŠ neznámá. Bylo třeba vyvinout širokou osvětovou činnost, aby veřejnost pozitivně přijala tuto novou formu předškolního vzdělávání.

Optimismus pro další vývoj

Pro další vývoj lesních mateřských škol v České republice je podstatné, že zástupci státní správy, pedagogové i rodiče jsou otevřeni a nakloněni vzniku lesních mateřských škol. Nyní je třeba dbát na kvalitní péči o děti a spokojenost rodičů v existujících iniciativách a sdílet nové zkušenosti s celoročním pobytem s dětmi v přírodě. V průběhu následujících dvou let budou připravovány legislativní návrhy, které umožní zařadit lesní mateřské školy do vzdělávacího systému České republiky a zajistí tak jejich kvalitu i finanční dostupnost. Optimismus a naději pro lesní mateřské školy může načerpat každý, kdo zažije děti v lese. Jejich radostný rozvoj v přírodě je nakonec tou největší motivací pro podporu lesních mateřských škol v České republice.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Tereza Vošahlíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Lesní mateřská škola.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: