Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (114)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 114 položek
Základní vzdělávání Spomocník
8. 1. 2018 0x 2756x
Rozvíjení kognitivních schopností videohrami
Informace o výsledcích výzkumu hraní počítačových her a souvislosti, které naznačují další posun v jejich možné aplikaci ve výuce.
Základní vzdělávání Spomocník
21. 11. 2016 1x 5796x
Obnova veřejného školství aneb personalizované vzdělávání do škol
Článek se věnuje výzkumu zavádění personalizovaných vzdělávacích metod s využitím technologií do amerických škol na základě specializovaného výzkumu washingtonského ústavu CRPE.
Základní vzdělávání
29. 2. 2016 1x 5342x
Úvod do problematiky kyberšikany páchané na učitelích
O šikanování a kyberšikanování učitelů se v médiích běžně nemluví, o problému se diskutuje zejména tehdy, když se objeví tragický případ úmrtí pedagoga, jehož příčinou mohla být právě šikana či…
Základní vzdělávání Spomocník
8. 10. 2015 0x 3067x
Výuka algebry on-line v USA
Informace o studii SRI založené na výzkumu v praxi používaných amerických online kurzů algebry pro žáky 2. st., přinášející některá zajímavá všeobecně platná zjištění.
Základní vzdělávání
8. 4. 2015 0x 12028x
Problematika málotřídních škol
Cílem příspěvku je čtenáře seznámit s problematikou málotřídních škol. Ve svém článku chci poukázat na dlouhou tradici málotřídních škol v České republice, zabývat se málotřídní školou jako…
Základní vzdělávání Spomocník
13. 10. 2014 4x 8184x
Má prezenční výuka na VŠ vůbec ještě smysl?
Zamyšlení nad výsledky výzkumu MIT ověřujícího úspěšnost jednoho edX MOOC kurzu dávající tuto problematiku do souvislosti s naším povinným vzděláváním učitelů a jejich kariérním postupem.
Základní vzdělávání
16. 4. 2014 0x 4740x
Stále méně dětí baví čtení
Kolik knih přečteš za měsíc? Na tuto otázku odpovědělo loni 29 % dětí, že žádnou. Přitom v roce 2003 to bylo o tři procenta méně. Během stejných deseti let také ubylo dětí, které přečtou dvě a víc…
Základní vzdělávání Spomocník
14. 4. 2014 0x 8341x
Je Khanova akademie pro výuku přínosem?
Zpráva o výzkumu SRI, který hodnotil možnosti využití Khanovy akademie v podmínkách běžných škol.
Základní vzdělávání Spomocník
4. 11. 2013 5x 10628x
Kdo z našich žáků nejspíše nenajde práci?
Zpráva o nové studii vědců z Oxfordu zabývající se pravděpodobností automatizace v různých oborech pracovního trhu. Podle ní je v USA ohroženo 47 % všech pracovních míst.
Základní vzdělávání
16. 7. 2013 1x 3167x
Konkurence na trhu škol sílí, školy neví co s tím
Nejnovější průzkumy občanského sdružení Než zazvoní potvrdily, že rozhodování o dalším směřování žáků po základní škole nevzniká nahodile. Školy si uvědomují nutnost posílení náborových aktivit,…
Základní vzdělávání
24. 6. 2013 4x 15036x
Chceme zvyšovat úroveň vyučování matematice?
V článku jsou popsány postupy a výzkum vyučování matematice, který probíhal koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let minulého století a který vedl k dobrým výsledkům vyučování matematice v…
Základní vzdělávání Spomocník
21. 3. 2013 2x 4755x
Jak dostupnost technologií ovlivňuje učitele a žáky
Článek na základě dvou studií americké společnosti Pew Internet popisuje vliv a využívání moderních technologií při vyučování.
Zobrazeno 12 z 114 položek