Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „klasifikace“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Základní vzdělávání
1. 11. 2018 0x 5471x
Model hodnocení ve Smysluplné škole
Příspěvek přináší inspirativní způsob hodnocení ve Smysluplné škole, která díky svému inkluzivnímu zaměření neustále zdokonaluje svůj systém hodnocení dětí. V článku naleznete pojmenovaná kritéria…
Základní vzdělávání
17. 7. 2012 0x 5323x
Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice hodnocení žáků na ZŠ
Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky hodnocení žáků.
Základní vzdělávání
7. 4. 2011 0x 9149x
CLIL - Monitorování výsledků a hodnocení v matematice
Článek navazuje na seriál Pojetí CLIL a bilingvní výuky a nabízí příklad hodnocení a zpětné vazby při metodě integrované výuce cizího jazyka a nejazykového předmětu. Přináší příklad monitorování…
Základní vzdělávání
26. 8. 2008 0x 9690x
Tvorba tajenek jako prostředek rozvoje myšlení žáků
Článek popisuje rozvíjení myšlenkových procesů v rámci různých druhů myšlení při aktivitách v rámci ekologického kroužku u věkově heterogenní skupiny žáků mladšího školního věku.
Předškolní vzdělávání
25. 7. 2008 0x 11302x
Jednotný systém klasifikace audiovizuálních produktů
O tom, že by bylo užitečné mít předem informace o věkové i obsahové přiměřenosti audiovizuálního díla, se hovoří už dlouho.
Základní vzdělávání
28. 3. 2008 0x 12614x
Vztah žáků a rodičů ke klasifikaci na základní škole
Možnosti zkvalitnění hodnotícího procesu je třeba prostřednictvím důkladné analýzy vlastní činnosti, jejích pozitiv a negativ.
Základní vzdělávání
29. 2. 2008 0x 12798x
Klasifikace dnes?
Současná problematika hodnocení – klasifikace.
Základní vzdělávání
5. 2. 2008 0x 18096x
Hodnocení žáků v málotřídních školách
Článek se zabývá problematikou hodnocení žáků v prostředí málotřídní školy. Zmiňuje přístupy k hodnocení v málotřídní škole, typy hodnocení, pravidla, kritéria a záznamy hodnocení, a možnosti…
Speciální vzdělávání
23. 7. 2007 0x 7641x
Jak hodnotit angličtinu na 1. stupni?
Hodnocení žáků v ZŠ logopedické má některá svá specifika. Žáci si učivo osvojují pomalejším tempem a je třeba je k učení neustále povzbuzovat. Proto má průběžné hodnocení žáků především motivační…
Základní vzdělávání
17. 7. 2007 0x 20057x
Místo známek body
Kritický pohled na klasifikaci a její nahrazení bodovým hodnocením.
Gymnaziální vzdělávání
24. 11. 2006 0x 31916x
Problematika hodnocení ve škole
Současná kurikulární reforma v ČR usiluje o komplexní změny na všech stupních vzdělávací soustavy. Změnu vzdělávacího obsahu si nelze představit bez souběžné proměny výukových metod a hodnotících…
Základní vzdělávání
1. 9. 2005 0x 15235x
Hodnocení a sebehodnocení při výuce českého jazyka
Autorka v příspěvku popisuje metodu tzv. autonomního hodnocení. Žáci ZŠ i nižších ročníků víceletého gymnázia se sami podílejí na procesu hodnocení svých prací. Naučí se tak hodnotit sebe i druhé a…
Zobrazeno 12 z 12 položek